Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Obostrzenia sanitarne już nie takie straszne dla przedsiębiorców

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Właścicielowi firmy można odmówić pomocy publicznej z powodu naruszenia obostrzeń epidemicznych, dopiero gdy rozstrzygnięcie o stwierdzeniu naruszenia stało się ostateczne lub prawomocne.

Wynika tak z odpowiedzi Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 7.04.2021 (DDR-III.0212.198.2021) na pytanie rzecznika MŚP. Rzecznik zwrócił się o interpretację art. 23 nowelizacji z 28.10.2020 do specustawy, pozbawiającego prawa do pomocy z tarczy antykryzysowej przedsiębiorców, którzy w związku z prowadzoną działalnością nie przestrzegali m.in. obostrzeń sanitarnych wprowadzonych wskutek COVID-19.

Kontrowersyjne przesłanki odmowy

Zgodnie z ww. przepisem naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DzU z 2020 poz. 1845), stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego określonego w art. 2a specustawy. Chodzi o takie formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, jak zwolnienie ze składek ZUS, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej, świadczenie postojowe czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Przedsiębiorca starający się o „pandemiczną” pomoc publiczną w związku wykonywaniem działalności, ma obowiązek złożyć pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczenie, że nie naruszył wskazanych ograniczeń, nakazów i zakazów, opatrzone klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Gdy przekaże fałszywe oświadczenie, będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych pieniędzy. Organ stwierdzający naruszenie ma obowiązek zawiadomić o tym organ udzielający pomocy.

Kiedy doszło do naruszenia

Postępowania w sprawie naruszeń obostrzeń epidemicznych zostały uregulowane w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpsw) oraz w Kodeksie postępowania administracyjnego (Kpa) w zakresie kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnej. W świetle tych przepisów stwierdzenie naruszenia powinno następować dopiero po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych czynności wyjaśniających i dokonaniu wszechstronnej oceny dowodów.

Stwierdzenia naruszenia nie sposób zatem utożsamiać z przeprowadzeniem pojedynczego dowodu (np. przesłuchaniem świadka) lub z inną partykularną czynnością organu prowadzącego postępowanie (analiza zawiadomienia, sporządzenie protokołu kontroli). Pierwszym momentem, w jakim potencjalnie można mówić o stwierdzeniu naruszenia przez właściwy organ, wydaje się zatem być wydanie rozstrzygnięcia: w sprawie o wykroczenie – w drodze mandatu albo wyroku sądu w razie odmowy jego przyjęcia (art. 32 i art. 99 Kpsw), a w sprawie administracyjnej kary pieniężnej – w drodze decyzji administracyjnej (art. 104 Kpa) – wynika z interpretacji resortu.

Reasumując: stwierdzenie naruszenia następuje dopiero po rozstrzygnięciu definitywnym (prawomocnym albo ostatecznym).

Uchybienie w związku z wykonywaną działalnością

Dodajmy, że wniosek przedsiębiorcy o pomoc publiczną można rozpatrzyć odmownie tylko wtedy, gdy stwierdzonego naruszenia dopuścił się on „w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”. Jeśli więc został ukarany mandatem za brak maseczki późną porą, już po zakończeniu pracy, nie ma się czego obawiać. Gdy jednak otworzył klub fitness mimo wprowadzonego zakazu, musi się liczyć z utratą prawa do wsparcia.

Pismo ministra ma charakter objaśnień prawnych, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 3 Pp. Podmiotu gospodarczego nie wolno zatem obciążyć sankcjami administracyjnymi, finansowymi ani karami w zakresie, w jakim się do niego zastosował.