Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2022

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przedsiębiorcy, których sprzedaż w 2021 nie przekroczy 9 188 000 zł, skorzystają w 2022 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 513 000 zł.

Wzrost limitów wynika ze zwyżki średniego kursu euro.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. Dla celów VAT obowiązuje limit odpowiadający równowartości w złotych 1 200 000 euro. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony do 2 000 000 euro.

Kwoty te przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, stosując średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Status małego podatnika PIT i CIT

Z przywilejów przysługujących małym podatnikom w PIT i CIT mogą w 2022 korzystać firmy, w których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym VAT (po kursie euro z 1.10.2021 wynoszącym 4,5941 zł) w 2021 nie przekroczy 9 188 000 zł (o 157 000 zł więcej niż limit obowiązujący w 2021). Wskazane przywileje to: możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał, jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, obniżona do 9% stawka CIT.

Jeśli chodzi o ostatnią preferencję, konieczne jest jeszcze sprawdzenie limitu przychodów (w rozumieniu updop, bez VAT) z roku bieżącego (2022) – nie mogą one przekroczyć równowartości 2 000 000 euro, przeliczonej po kursie średnim NBP, który zostanie ogłoszony na 3.01.2022 – co dotyczy podatników, których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu).

W świetle stanowiska organów podatkowych w przypadku spółek osobowych niebędących podatnikami CIT limit wartości sprzedaży, warunkujący status małego podatnika, oblicza się dla:

  • spółki – w celu ustalenia prawa do jednorazowej amortyzacji,
  • poszczególnych wspólników odrębnie – w celu ustalenia ich prawa do kwartalnych zaliczek (wspólnicy biorą pod uwagę wszystkie swoje przychody z działalności gospodarczej, w tym osiągnięte w innych spółkach i z działalności indywidualnej).

Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik jest uprawniony m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota tych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro (kwotę tę przelicza się na złote jak limit małego podatnika). W 2022 jest to 230 000 zł (czyli o 4000 zł więcej niż w 2021).

Status małego podatnika VAT

Małym podatnikiem VAT, uprawnionym do rozliczania VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także do kwartalnych wpłat VAT, będzie zaś w 2022 podatnik, którego sprzedaż w 2021 wyniosła 5 513 000 zł (limit wyższy o 95 000 zł niż obowiązujący na 2021).

W ustawie o VAT odrębny limit przewidziano dla tzw. małych pośredników – maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. Wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą VAT) za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro. W 2022 za małego pośrednika będzie więc uznawany podatnik, którego sprzedaż w 2021 zmieści się w kwocie 207 000 zł (limit na 2021 był niższy o 4000 zł).

Warto tu nadmienić, że procedowane w parlamencie zmiany w ustawie o VAT (w ramach tzw. Polskiego Ładu) zakładają wprowadzenie odrębnego, podniesionego do 4 000 000 euro limitu dla podatników rozliczających estoński CIT, którego nieprzekroczenie będzie ich uprawniać do kwartalnego rozliczania VAT. Limit ten będzie przeliczany za złote w taki sam sposób jak limit małego podatnika (w 2022 wyniesie 18 376 000 zł).

Pkpir czy księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody z 2021 będą niższe niż 9 188 200 zł, mogą w 2022 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przeciwnym razie muszą obligatoryjnie zaprowadzić księgi rachunkowe.

Z ww. limitem porównuje się uzyskane przez nie przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 14 updof). Limit wynika z przeliczenia kwoty wskazanej w uor (2 000 000 euro) po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (czyli po kursie z 1.10.2021). Na 2022 limit wzrósł w porównaniu z obowiązującym na 2021 o 157 600 zł.

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2022 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2021 (w rozumieniu art. 14 updof, czyli w kwocie netto, bez należnego VAT) nie przekroczy 2 000 000 euro. Po przeliczeniu (także po kursie średnim NBP z 1.10.2021, bez zaokrągleń) jest to 9 188 200 zł. Limit na 2021 był o niższy o 157 600 zł.

Zmienił się również limit w euro uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu, który wynosi równowartość 200 000 euro. Ryczałt można więc będzie w 2022 uiszczać co kwartał, jeśli przychód osiągnięty w 2021 nie przekroczy 918 820 zł (rok wcześniej było o 15 760 zł mniej).

Limity podatkowe na 2022

Czego dotyczy Limit w euro Kwota w zł*
Status małego podatnika CIT, PIT 2 000 000 9 188 000
Status małego podatnika VAT 1 200 000 5 513 000
Status małego pośrednika VAT 45 000 207 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis 50 000 230 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie) 2 000 000 9 188 200
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 200 000 918 820

* Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2021 (4,5941 zł, tabela nr 191/A/NBP/2021).


LinkedIn