Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nowe, wyższe limity podatkowe na 2021

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przedsiębiorcy, których sprzedaż w 2020 nie przekroczy 9 031 000 zł, skorzystają w 2021 z przywilejów małego podatnika CIT i PIT. Dla VAT małym podatnikiem będzie ten o sprzedaży nieprzekraczającej 5 418 000 zł.

Wzrost limitów wynika w tym wypadku ze zwyżki średniego kursu euro, ale już w przypadku podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest efektem podniesienia ustawowych progów uprawniających do rozliczania się w tej formie i do kwartalnych wpłat podatku.

Małym podatnikiem w rozumieniu updof i updop oraz ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła określonego limitu. Dla celów VAT nadal obowiązuje limit odpowiadający równowartości w złotych 1 200 000 euro. Dla celów podatku dochodowego został on zwiększony (począwszy od ubiegłego roku) do 2 000 000 euro.

Kwoty te przelicza się na złote w zaokrągleniu do 1000 zł, stosując średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Status małego podatnika PIT i CIT

Z przywilejów przysługujących małym podatnikom w PIT i CIT mogą w 2021 korzystać firmy, których sprzedaż (po kursie euro z 1.10.2020 wynoszącym 4,5153 zł/euro) w 2020 nie przekroczy 9 031 000 zł (o 284 000 zł więcej niż limit obowiązujący na 2020). Wskazane przywileje to: możliwość wpłaty zaliczek na CIT i PIT co kwartał, jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis, obniżona 9% stawka CIT.

Jeśli chodzi o ostatnią preferencję, konieczne jest jeszcze sprawdzenie limitu przychodów (w rozumieniu updop, bez VAT) z roku bieżącego (2021) – nie mogą one przekroczyć równowartości 2 000 000 euro, przeliczonej po kursie średnim NBP, który zostanie ogłoszony na 4.01.2021). W 2020 było to 1 200 000 mln euro, więc limit istotnie wzrósł i tym samym więcej firm skorzysta z obniżonej stawki CIT (zmiana wprowadzona ustawą z 28.11.2020, DzU poz. 2123).

W świetle stanowiska organów podatkowych w przypadku spółek osobowych niebędących podatnikami CIT limit wartości sprzedaży, warunkujący status małego podatnika, oblicza się dla:

  • spółki – w celu ustalenia prawa do jednorazowej amortyzacji,
  • poszczególnych wspólników odrębnie w celu ustalenia ich prawa do kwartalnych zaliczek (wspólnicy biorą pod uwagę wszystkie swoje przychody z działalności gospodarczej, w tym osiągnięte w innych spółkach i z działalności indywidualnej).

Jednorazowa amortyzacja

Mały podatnik jest uprawniony m.in. do jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie/wytworzenie środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota tych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro (kwotę tę przelicza się na złote jak limit małego podatnika). W 2021 jest to 226 000 zł (czyli o 7000 zł więcej niż w 2020).

Status małego podatnika VAT

Małym podatnikiem VAT, uprawnionym do rozliczania VAT tzw. metodą kasową, czyli dopiero po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, a także do kwartalnych wpłat VAT, będzie zaś w 2021 podatnik, którego sprzedaż w 2020 wyniosła 5 418 000 zł (limit wyższy o 170 000 zł niż obowiązujący na 2020).

W ustawie o VAT odrębny limit przewidziano dla tzw. małych pośredników – maklerów, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców i innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze. Wartość otrzymywanych prowizji (wraz z kwotą VAT) za poprzedni rok podatkowy nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro. W 2021 za małego pośrednika będzie więc uznawany podatnik, którego sprzedaż w 2020 zmieści się w kwocie 203 000 zł (limit na 2020 był niższy o 6000 zł).

Pkpir czy księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, których przychody z 2020 będą niższe niż 9 030 600 zł, mogą w 2021 prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. W przeciwnym razie muszą zaprowadzić księgi rachunkowe.

Dotyczy to również spółek cywilnych i jawnych z wyłącznym udziałem osób fizycznych oraz spółek partnerskich.

Z ww. limitem porównuje się uzyskane przez nie przychody z działalności gospodarczej (w rozumieniu art. 14 updof). Limit wynika z przeliczenia kwoty wskazanej w uor (2 000 000 euro) po średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy (czyli po kursie z 1.10.2020). Na 2020 limit wzrósł w porównaniu z obowiązującym na rok 2019 o 283 800 zł.

Ryczałt ewidencjonowany

Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2021 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przy spełnieniu innych warunków), jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2019 (w rozumieniu art. 14 updof, czyli w kwocie netto, bez należnego VAT) nie przekroczy 2 000 000 euro. Po przeliczeniu (także po kursie średnim NBP z 1.10.2020, bez zaokrągleń) jest to 9 030 600 zł.

Czego dotyczy Limit w euro Kwota w zł[*]
Status małego podatnika CIT, PIT 2 000 000 9 031 000
Status małego podatnika VAT 1 200 000 5 418 000
Status małego pośrednika VAT 45 000 203 000
Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis 50 000 226 000
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne i osób fizycznych oraz partnerskie) 2 000 000 9 030 600
Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Kwartalne wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 200 000 903 060

[*] Według średniego kursu euro ogłoszonego na 1.10.2020 (4,5153 zł, tabela nr 192/A/NBP/2020).

Limit na 2020 był nieporównywalnie niższy, bo wynosił równowartość 250 000 euro (1 093 350 zł). Zmianę wprowadziła ustawa nowelizująca uzpd z 28.11.2020 (DzU poz. 2123).

Zmienił się również limit w euro uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu i wynosi równowartość 200 000 euro, zamiast jak dotąd 25 000 euro. Ryczałt można więc będzie w 2021 uiszczać co kwartał, jeśli przychód osiągnięty w 2020 nie przekroczy 903 060 zł (rok wcześniej było to 109 335 zł).