Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nie wszyscy mikroprzedsiębiorcy utworzą PPK

Renata Majewska

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą zawierać do 23.04.2021 umów o zarządzanie PPK, jeśli wszyscy pracobiorcy do 55 lat zrezygnują, a starsi nie zgłoszą chęci zapisu do programu.

W takim przypadku – jeżeli nic się nie zmieni – nie nawiążą oni również pierwszej umowy o prowadzenie PPK, gdyż nie będą mieli dla kogo.

Najmniejsi pracodawcy (spoza sfery budżetowej), zatrudniający poniżej 20 osób mogących zostać uczestnikami pracowniczych planów kapitałowych (pracodawcy 20–), wdrażają PPK w ramach tzw. czwartej fali, od 1.01.2021.

Zgodnie z ustawowym terminarzem do 23.03.2021 powinni zawrzeć z zakładową organizacją związkową bądź reprezentacją osób zatrudnionych porozumienie ws. wyboru instytucji finansowej mającej zarządzać środkami gromadzonymi w programie, a następnie najpóźniej do 23.04.2021 zawrzeć z nią umowę o zarządzanie PPK, a do 10.05.2021 – pierwszą umowę o prowadzenie PPK (art. 134 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy z 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych, DzU z 2020 poz. 1342, dalej ustawa o PPK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK jej przepisów nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Pp, któremu wszystkie osoby przez niego zatrudniane (mogące zostać uczestnikami programu) złożą deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Deklarację rezygnacji uprawniony składa wyłącznie w papierowej formie, według wzoru określonego w rozporządzeniu MF z 12.06.2019 w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (DzU poz. 1102). Jest to jedyny dokument służący do obsługi PPK w firmie, który ma swój urzędowy wzór.

Kontrowersyjny wyjątek

Według portalu Moje PPK (www.mojeppk.pl) art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK należy interpretować m.in. tak, że jeśli wszyscy pracobiorcy zgłoszą deklaracje rezygnacji do ostatecznego terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową (23.04.2021), to mikroprzedsiębiorca nie zawiera tej umowy.

Przypomnijmy, że osoby zatrudnione, które ukończyły 18 i nie ukończyły 55 lat, podlegają zgłoszeniu do PPK „z automatu”, chyba że przekażą pracodawcy deklarację rezygnacji. Tę ostatnią mogą złożyć – zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym na portalu Moje PPK – w dowolnej chwili, byle nie wcześniej niż od daty objęcia pracodawcy działaniem ustawy o PPK, czyli w przypadku mikroprzedsiębiorców i innych pracodawców 20– nie wcześniej niż 1.01.2021.

Inaczej jest z pracownikami, którzy ukończyli 55 i nie ukończyli 70 lat - tych pracodawca rejestruje w PPK wyłącznie na ich wniosek. Nie mogą oni zatem złożyć deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zanim nie zostaną zapisani do programu (co następuje poprzez zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK). Gdy więc mikroprzedsiębiorca zatrudnia osoby zarówno z młodszej, jak i ze starszej grupy wiekowej, to – jak zauważają eksperci – nie ma możliwości, by wszyscy zatrudnieni zgłosili mu deklaracje rezygnacji.

Jednak zdaniem konsultantów portalu Moje PPK mikroprzedsiębiorca ma prawo uwolnić się – na mocy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK – od konieczności zawarcia umowy o zarządzanie PPK, gdy do 23.04.2021 wszystkie zatrudnione osoby w wieku:

  • poniżej 55 lat – złożą mu deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  • od 55 do 70 lat – nie zgłoszą wniosków o ich zapisanie do PPK.

Nietrwała preferencja

Przywilej niestosowania ustawy o PPK nie jest dany mikroprzedsiębiorcom, którzy spełniają ww. kryteria, raz na zawsze. Każdy pracownik może bowiem zmienić zdanie w dowolnej chwili – składając wniosek o dokonywanie wpłat do PPK albo o zapisanie go do programu. Wówczas mikroprzedsiębiorca musi zawrzeć:

  • umowę o prowadzenie PPK dla tej osoby najpóźniej 10. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym osiągnie ona u tego pracodawcy 90 dni kalendarzowych zatrudnienia, licząc od daty zgłoszenia wniosku (patrz art. 16 ust. 1 ustawy o PPK i odpowiedź na pytanie 21 w poradniku „Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK” zamieszczonym na portalu Moje PPK),
  • umowę o zarządzanie PPK – nie później niż na 10 dni roboczych przed datą zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Ponadto mikroprzedsiębiorca wyłączony spod obowiązku tworzenia PPK musi również co 4 lata (licząc od daty wejścia w życie ustawy o PPK) dokonywać automatycznego wznowienia wpłat do PPK.

Pierwszy raz zrobi to w 2023, przekazując do końca lutego wszystkim osobom zatrudnionym, które złożyły mu deklaracje rezygnacji, informację o obowiązku wznowienia za nich wpłat do PPK od 1 kwietnia, chyba że ponownie złożą mu deklaracje rezygnacji. Następnie od 1 kwietnia zacznie naliczać i przesyłać instytucji finansowej wpłaty do PPK za osoby, które takich deklaracji nie złożą (art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK).

Wznowienie nie dotyczy pracowników, którzy przed 1 kwietnia ukończyli 70 lat. Ponadto pracodawca nie wznawia wpłat za zatrudnionych, którzy do tej daty ukończyli 55 lat – może to uczynić jedynie na ich wniosek (art. 23 ust. 5–9, art. 144 pkt 4 ustawy o PPK).

Kto jest mikroprzedsiębiorcą

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły w złotych równowartości 2 mln euro.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, na warunkach urlopu macierzyńskiego, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie określa się na podstawie danych za ostatni udokumentowany przez niego okres.