Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Nabycie emerytury krótko po rozstaniu z pracodawcą nie wyklucza prawa do odprawy

Renata Majewska

Pracownica 1.01.2020 ukończyła 60 lat, ale nie złożyła wniosku o emeryturę. Spółka 5.01.2021 rozwiązała z nią stosunek pracy bez wypowiedzenia, po 90 dniach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie to pracownica pobierała do końca marca 2021, po czym na początku kwietnia przeszła na emeryturę.
Czy należy jej się odprawa emerytalna od byłego pracodawcy?

Spółka powinna wypłacić odprawę emerytalną zatrudnionej. Mimo że nie zaczęła ona pobierać emerytury bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, orzecznictwo sądowe dopuszcza krótką przerwę między ustaniem zatrudnienia a uzyskaniem emerytury. Ponadto z powodu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownica nie mogła przejść na emeryturę zaraz po rozwiązaniu stosunku pracy. Można powiedzieć, że zrobiła to tak szybko, jak tylko było to możliwe.

Powód rozstania niekoniecznie emerytalny

Z osobą zatrudnioną od co najmniej 6 mies. zakład pracy może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 mies. (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kp).

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na nią, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia. Kto już otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa (art. 921 Kp). Aby dostać odprawę, zainteresowany musi zatem spełnić łącznie dwa wymogi:

  • uzyskać prawo do emerytury,
  • zakończyć pracę w związku z przejściem na emeryturę (stanowisko MRPiPS z 19.06.2009, SPS-023-9313/09).

Przy drugim z kryteriów (ustaniu zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę) nie wymaga się zaprzestania współpracy przez strony wyłącznie z powodu nabycia przez pracownika uprawnień emerytalnych. Rozstanie może nastąpić z innego powodu (z wyjątkiem „dyscyplinarki”), byleby były pracownik rozpoczął pobieranie emerytury bądź zamienił podwójny status pracownika-emeryta na pojedynczy – tylko emeryta (patrz np. wyroki SN z 26.11.2013, II PK 60/13, i 14.06.2012, I PK 229/11).

Utrata przez pracownika posady na mocy art. 53 Kp nie wyklucza zatem prawa do odprawy emerytalnej. Zwolniony nadal może ją uzyskać, pod warunkiem wykazania istnienia związku między ustaniem zatrudnienia w tym trybie a przejściem na emeryturę (wyroki SN z 12.04.2018, I PK 17/17, i SA w Łodzi z 4.02.2013, III APa 35/12).

Związek funkcjonalny

Najlepiej byłoby, aby pracownik zaczął pobierać emeryturę tuż po ustaniu stosunku pracy, jednak nie jest to konieczne. Sądownictwo liberalnie interpretuje pojęcie „ustania zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę”, dopuszczając istnienie tego związku również w razie uzyskania prawa do emerytury w niedługim czasie po ustaniu zatrudnienia. Między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do świadczenia może zachodzić także związek funkcjonalny, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje przed spełnieniem warunków uprawniających do emerytury lub renty inwalidzkiej, ale nabycie prawa do jednego z tych świadczeń i przyznanie świadczenia po ustaniu zatrudnienia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej rozwiązanie stosunku pracy – czytamy w uzasadnieniu wyroku SN z 8.12.2015 (I PK 345/14).

SA w Warszawie sprecyzował z kolei w orzeczeniu z 26.07.2018 (III APa 53/17), że wskazany związek funkcjonalny zostaje dochowany, jeśli spełnienie warunków uzyskania emerytury nastąpiło po rozwiązaniu stosunku pracy, lecz w niedalekiej przyszłości po tej dacie.

Dwie przesłanki

Reasumując: uzyskanie prawa do emerytury po ustaniu zatrudnienia nie pozbawia prawa do odprawy, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • do uzyskania prawa do emerytury doszło niedługo po ustaniu zatrudnienia,
  • przejście na emeryturę nastąpiło w wyniku zdarzeń poprzedzających rozstanie stron.

Wydaje się, że w opisanej sytuacji obie przesłanki zostały zrealizowane. Stosunek pracy rozwiązano 5.01.2021 w trybie natychmiastowym z powodu długiej choroby (art. 53 Kp), a zatrudniona zaczęła pobierać emeryturę na początku kwietnia 2021. Można by oczywiście dyskutować, czy uzyskanie prawa do emerytury 3 mies. od zakończenia stosunku pracy to długi okres, czy krótki. Jednak w tych okolicznościach przeważające znaczenie ma argument, że w ostatnim dniu zatrudnienia pracownik spełniał warunki uprawniające do emerytury, ale nie mógłby wówczas na nią przejść, nawet gdyby chciał, ze względu na korzystanie jeszcze przez 3 mies. ze świadczenia rehabilitacyjnego.

W świetle art. 100 ust. 2 ustawy emerytalnej, jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na mocy Kp, to prawo do emerytury powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia. Osoby, które uprawnienia emerytalne nabyły w czasie pobierania zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia chorobowego, prawa do świadczeń emerytalnych zrealizują później niż one faktycznie powstały, nie jest bowiem możliwe, aby np. zrezygnować z pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (…) w celu wcześniejszego – niż jest to określone w art. 100 ust. 2 ustawy emerytalnej – nabycia prawa do emerytury – wyjaśnił SA w Poznaniu w wyroku z 26.01.2017 (III AUa 565/16).

Odprawę trzeba wypłacić

Nie ma zatem wątpliwości, że pracownicy należy się odprawa emerytalna w kwocie miesięcznego wynagrodzenia. Moim zdaniem powinna ją dostać także wtedy, gdyby warunki uzyskania emerytury (odpowiedni wiek) osiągnęła dopiero na początku kwietnia 2021, gdyż nastąpiłoby to w niedługim czasie po ustaniu zatrudnienia.

Powszechnie przyjmuje się, że świadczenie to przysługuje z mocy prawa i pracownik nie musi składać o nie wniosku. Jednak w tym przypadku jest to niezbędne, ponieważ były pracodawca może nie wiedzieć, że była pracownica przeszła na emeryturę po świadczeniu rehabilitacyjnym.