Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Moment zaliczenia drogi dojazdowej do środków trwałych

Czy ujęcie środka trwałego w księgach rachunkowych na podstawie dokumentu OT, a nawet rozpoczęcie amortyzacji może nastąpić przed otrzymaniem (faktycznym wpływem do firmy) faktury zakupu tego środka trwałego?
Nasza firmia zleciła wykonanie drogi dojazdowej. W czerwcu podpisano protokół odbioru i rozpoczęto jej użytkowanie. Faktura wykonawcy wpłynęła na początku kolejnego miesiąca i została ujęta w rejestrze zakupu w lipcu.
Czy w księgach czerwca można ująć przyjęcie środka trwałego? Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego już w czerwcu?

Bazująca na uor definicja środka trwałego zawarta w pkt 3.1 KSR 11 Środki trwałe brzmi w skrócie następująco:

Środek trwały – składnik aktywów, który na dzień ujęcia [wprowadzenia na konto środków trwałych – przyp. red.] zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 uor spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada formę rzeczową lub jest rzeczowym prawem majątkowym (…),

b) jego przewidywany okres ekonomicznej użyteczności w danej jednostce jest dłuższy niż rok (12 mies.),

c) jest przeznaczony do wykorzystania na potrzeby jednostki (…),

d) jest kompletny i zdatny do użytkowania.

Jak widać, posiadanie faktury lub jej zapłata nie stanowią warunku uznania składnika aktywów za środek trwały, o ile tylko – zgodnie z definicją aktywów zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 12 uor – jego wartość została wiarygodnie określona.

Także art. 16a ust. 1 updop, zawierający podatkową definicję środków trwałych, nie stawia warunku ustalenia ceny nabycia na podstawie faktury. Podobnie art. 16g updop, w którym mowa o wartości początkowej środka trwałego, w tym o cenie nabycia, nie wspomina się o fakturze.

Nie ma zatem przeszkód co do wprowadzenia środka trwałego do ksiąg na podstawie dowodu OT, stwierdzającego jego kompletność i przyjęcie do używania, poprzedzającego otrzymanie faktury. Jeżeli wykazana w OT i księgach cena zakupu odbiegałaby istotnie od rzeczywistej (fakturowej) ceny zakupu, to należałoby skorygować wartość początkową (pkt 6.16 KSR 11).

W myśl art. 32 ust. 1 uor rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. KSR 11 w pkt 8.33 uściśla, że dokonywanie odpisów amortyzacyjnych może się rozpocząć w miesiącu oddania środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następnym. Nie może to jednak być okres wcześniejszy ani późniejszy. Z kolei zgodnie z art. 16f ust. 1 pkt 1 updop odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały wprowadzono do ewidencji.

Konkludując: można przyjąć do użytkowania środek trwały – kompletny i zdatny do użytku – mimo braku faktury, jeżeli w sposób wiarygodny da się ustalić jego wartość początkową. Obiekt ten może być amortyzowany począwszy od miesiąca przyjęcia do użytkowania, aby jednak zapewnić zgodność z przepisami podatkowymi, radzimy rozpocząć jego amortyzację w miesiącu następującym po miesiącu, w którym obiekt został wprowadzony do ewidencji, a więc do ksiąg (w przykładzie w lipcu).