Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Korekty systemu refundacji w związku z pandemią

Renata Majewska

Przedsiębiorcy starający się o niektóre refundacje z PUP otrzymają je, nawet jeśli niedługo przed złożeniem wniosku na mocy specustawy obniżyli wymiar czasu pracy skierowanego do nich bezrobotnego.

Tę i inne zmiany przewiduje nowelizacja z 18.01.2021 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (DzU poz. 131), która weszła w życie 21.01.2021.

Mają one na celu wspomożenie podczas pandemii aktywizacji osób bez pracy oraz wsparcie startu działalności gospodarczej (DG) przy partycypacji środków publicznych.

Wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorcy, producentowi rolnemu oraz niepublicznej szkole lub przedszkolu przysługują z FP m.in. refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego do nich z urzędu pracy:

  • bezrobotnego,
  • opiekuna osoby niepełnosprawnej – poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej (z wyjątkiem pobierającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy).

Aby je otrzymać, dotychczas nie można było m.in. w ciągu 6 mies. bezpośrednio poprzedzających datę zgłoszenia wniosku oraz od dnia jego złożenia do dnia otrzymania refundacji rozwiązać stosunku pracy z delegowaną osobą za wypowiedzeniem albo za porozumieniem stron z przyczyn jej niedotyczących ani zmniejszyć jej wymiaru czasu pracy.

Nowelizacja od 21.01.2021 pozwoliła na obniżenie wymiaru czasu pracy, jednak tylko na podstawie specustawy. Przedsiębiorca może przy tym zredukować zatrudnienie skierowanego bezrobotnego bądź opiekuna na mocy art. 15g ust. 8 czy art. 15gb ust. 1 pkt 1 lub aneksów „starych” umów refundacyjnych zgodnie z art. 15zzf specustawy, a niepubliczna szkoła i przedszkole oraz producent rolny – na podstawie art. 15gb ust. 1 pkt 1 bądź aneksów „starych” umów refundacyjnych na mocy art. 15zzf specustawy.

Beneficjenci mają obowiązek przez 24 mies. zachować utworzone miejsce pracy oraz zatrudniać skierowanego bezrobotnego na wyposażonym bądź doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy, a opiekuna – co najmniej na pół etatu.

Do wskazanych okresów od 21.01.2021 wlicza się również czas wykonywania pracy na dotowanym stanowisku podczas prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Gdy przed upływem tych okresów nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny, trzeba będzie zwrócić otrzymane środki proporcjonalnie do upływu 24 mies., jednak bez odsetek.

Dopłaty dla początkujących przedsiębiorców

O jednorazowe dofinansowanie podejmowanej DG mogą się również starać w PUP bezrobotny, ww. opiekun oraz absolwent centrum integracji społecznej czy klubu integracji społecznej. Przysługuje ono w wysokości określonej w umowie, nie większej niż 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

We wniosku o świadczenie zainteresowany zobowiązywał się do prowadzenia DG przez 12 mies. oraz nieskładania w tym okresie wniosku o jej zawieszenie, a naruszenie tych ograniczeń skutkowało zwrotem dofinansowania. Od 21.01.2021 dopuszczono możliwość zawieszenia DG na nie dłużej niż 6 mies. Sprecyzowano przy tym, że w wymaganym okresie 12 mies. wykonywania DG:

  • nie będzie się uwzględniać czasu jej zawieszenia,
  • będzie się kwalifikować czas prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego albo właściciela przedsiębiorstwa w spadku (jeśli beneficjent umrze przed upływem 24 mies. wykonywania DG bez ustanowienia zarządu sukcesyjnego, należy zwrócić refundację proporcjonalnie do końca 24 mies. okresu, bez odsetek).

Wyjątkowo nowe przepisy pozwalają ubiegać się o dofinansowanie bezrobotnemu bądź absolwentowi, który zakończył DG z powodu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii (ale tylko w tym okresie) w ciągu 12 mies. bezpośrednio poprzedzających datę zgłoszenia wniosku i pod dodatkowym warunkiem, że symbol i przedmiot planowanej DG według PKD na poziomie podklasy jest inny niż działalności wyrejestrowanej.

Dotowany bezrobotny, opiekun lub absolwent, który zawarł już umowę o dofinansowanie, ma prawo podczas stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii i w ciągu 30 dni po ich odwołaniu podjąć zatrudnienie lub zawiesić DG na dłużej niż 6 mies., co nie spowoduje konieczności zwrotu refundacji.