Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Kolejna pomoc antykryzysowa dla niektórych płatników i pracodawców

Renata Majewska

Na dodatkowe świadczenie postojowe i abolicję składkową mogą liczyć przedsiębiorcy z szeroko pojętych branż turystycznej, rozrywkowej i transportowej, dotknięci skutkami pandemii.

Nowości wprowadziła ustawa z 17.09.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1639). Wejdą w życie 1.10.2020.

Postojowe na specjalnych zasadach

Możliwość uzyskania świadczenia postojowego na złagodzonych warunkach zyskały osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (DG), których przeważająca działalność w dniu złożenia wniosku będzie według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 oznaczona kodami 79.11.A (agenci turystyczni) i 79.90.A (piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni). Nie muszą one spełniać wymogów z art. 15zq ust. 4 specustawy, tj. dotyczących:

 • uzyskania w miesiącu przypadającym przed miesiącem zgłoszenia wniosku przychodu z niezawieszonej DG niższego o co najmniej 15% w porównaniu do jeszcze poprzedniego miesiąca, bądź
 • zawieszenia DG po 31.01.2020.

Jednak przedsiębiorcy zajmujący się głównie pilotowaniem wycieczek i przewodnictwem turystycznym (PKD 79.90.A), w celu uzyskania świadczenia muszą zawiesić DG po 31.08.2020, wykazać jej sezonowy charakter i to, że w 2019 była wykonywana nie dłużej niż przez

9 mies. Po spełnieniu tych wymogów należy im się świadczenie maksymalnie przez 3 mies., w wysokości 2080 zł.

Warunki, jakie łącznie musi spełnić przedsiębiorca (PKD 79.11.A i 79.90.A) w celu uzyskania świadczenia postojowego na nowych zasadach:

 • posiadanie statusu osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą DG na podstawie Pp lub innych przepisów szczególnych, której przeważająca działalność w dniu zgłoszenia wniosku jest oznaczona ww. kodami PKD,
 • rozpoczęcie DG przed 1.04.2020,
 • zamieszkiwanie w RP jako: polski obywatel, mający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce obywatel państwa członkowskiego UE, EFTA lub Szwajcarii albo cudzoziemiec z zalegalizowanym pobytem,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu albo pozostawanie w zbiegu tytułów do ubezpieczeń i podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu DG,
 • w przypadku przedsiębiorcy, którego przeważająca DG jest oznaczona kodem PKD 79.90.Z – zawieszenie DG po 31.08.2020 oraz wykazanie jej sezonowego charakteru i wykonywania w 2019 nie dłużej niż przez 9 mies.,
 • zgłoszenie do ZUS w postaci elektronicznej wniosku o wypłatę świadczenia postojowego, ze stosowanymi załącznikami, najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

Dodatkowe świadczenie dla branży turystycznej i artystycznej

Możliwość skorzystania z dodatkowego świadczenia postojowego zyskały osoby prowadzące – w dniu zgłoszenia wniosku o to świadczenie – przeważającą DG oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień, 90.02.Z – wspomaganie wystawiania przedstawień artystycznych, 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana i 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Muszą jednak ponadto łącznie spełnić następujące warunki:

 • pobierać już zwykłe świadczenie maksymalnie 3-krotnie,
 • uzyskać w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku przychód z DG niższy co najmniejo 75% w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019,
 • złożyć do ZUS w postaci elektronicznej wniosek o świadczenie postojowe, najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Dodatkowe postojowe jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przysługuje w wysokości 2080 zł (80% minimalnej płacy), a osobie wykonującej DG, rozliczającej się w formie karty podatkowej i korzystającej ze zwolnienia VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – 1300 zł (50% minimalnej płacy), nie więcej niż 3-krotnie. Wypłata kolejnego dodatkowego świadczenia może nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu uiszczenia poprzedniego dodatkowego świadczenia, pod warunkiem dowiedzenia w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana w poprzednim wniosku nie uległa poprawie.

Szczególne zwolnienie składkowe

Zyskają je za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 płatnicy składek, jeśli w dniu złożenia wniosku prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodami PKD: 49.39.Z, 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 77.39.Z, 79.11.A – agenci turystyczni, 79.90.A – piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, 82.30.Z – organizacja targów, wystaw i kongresów, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Abolicja obejmuje składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP za samego przedsiębiorcę i zatrudniane przez niego osoby. Przysługuje przedsiębiorcom, którzy spełniają ponadto łącznie poniższe warunki:

do 30.06.2020 zgłosili się jako płatnicy składek,

w pierwszym miesiącu, za który złożą wniosek, uzyskali przychód podatkowy niższy co najmniej o 75% od przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019,

złożą do ZUS najpóźniej do 30.11.2020 wniosek z odpowiednimi załącznikami, w postaci elektronicznej,

prześlą do ZUS najpóźniej do 31.10.2020 deklaracje rozliczeniowe i/lub imienne raporty miesięczne z wykazanymi składkami, należne za lipiec, sierpień i wrzesień, chyba że jako płatnicy są zwolnieni z tego obowiązku.

Składki, które już odprowadzili za wskazane okresy, podlegają zwrotowi zgodnie z art. 24 usus.