Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Kasa fiskalna on-line obowiązkowa u lekarza, ale nie w podmiocie leczniczym

Krzysztof Hałub

Spółka świadcząca usługi w zakresie opieki medycznej wykonywanej przez lekarzy zatrudnionych na umowy o pracę i cywilnoprawne nie ma – jako podmiot leczniczy – obowiązku wymiany od 1.07.2021 aktualnie używanych kas rejestrujących na kasy fiskalne on-line. Może nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii.

Potwierdza to interpretacja KIS z 7.04.2021 (0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP).

W myśl art. 145b ustawy o VAT kasy fiskalne on-line muszą wprowadzić m.in. podatnicy wykonujący usługi „w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów”. Według tego przepisu powinno to nastąpić od 1.01.2021, jednak MF w § 1 ust. 1 pkt 2 lit d rozporządzenia z 10.06.2020 w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (DzU poz. 1059) określił nową datę – 1.07.2021.

Zdaniem spółki, która ubiegała się o wydanie interpretacji, przepisy wyraźnie wskazują, że obowiązek wymiany z dniem 1.07.2021 kasy rejestrującej na kasę on-line dotyczy tylko usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach indywidualnej praktyki, a nie przez podmioty lecznicze.

KIS zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2020 poz. 514) wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych. Działalność lecznicza lekarzy, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 15.04.2011 o działalności leczniczej (DzU z 2020 poz. 295) może być wykonywana w formie: jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład, spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wykonywanie zawodu w ramach praktyk zawodowych nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego. Cechą charakterystyczną wykonywania zawodu w formie praktyki lekarskiej jest więc udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza/lekarzy na własny rachunek i własną odpowiedzialność. Właśnie ta cecha odróżnia prowadzenie praktyki od podmiotu leczniczego, w którym lekarze wykonują zawód na podstawie stosunku prawnego zawartego z podmiotem leczniczym, udzielając świadczeń na rachunek i odpowiedzialność (wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego.

Jak czytamy w interpretacji, w myśl art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT, w zw. z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia MF z 10.06.2020, podatnicy świadczący usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do 30.06.2021.

Wykładnia normy zawartej w ww. przepisie wskazuje, że do stosowania kas fiskalnych on-line od 1.07.2021 zobowiązani są lekarze i lekarze dentyści (osoby fizyczne). Tak więc świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze), nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania usług w ww. zakresie przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line.

Identyczne stanowisko KIS zajęła również w pismach z 3.03.2021 (0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE) i 31.12.2020 (0114-KDIP1-3.4012.701.2020.1.PRM).

Fizjoterapeuta i architekt nie muszą mieć kasy on-line

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowej instalacji kas on-line kolejne grupy podatników nabierają wątpliwości, czy ich również to dotyczy.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 7.04.2021 (0114-KDIP1-3.4012.149.2021.1.PRM), indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna osób posiadających kwalifikacje zawodowe (wykształcenie medyczne) uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego nie zalicza się do usług związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej. Wykładnia art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy o VAT w zw. z § 1 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia MF z 10.06.2020 wskazuje, że do stosowania kas fiskalnych on-line od 1.07.2021 nie są zobowiązane osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej. Tym samym świadczący usługi fizjoterapeutyczne nie mają obowiązku wymiany kasy fiskalnej z elektronicznym lub z papierowym zapisem kopii na kasę on-line.

Z kolei w piśmie z 2.04.2021 (0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM) KIS wskazała, że skoro w art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o VAT oraz § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia MF z 10.06.2020 usługi nie zostały sklasyfikowane według PKWiU, to klasyfikacja ta może być jedynie jednym z elementów pomagających w rozstrzygnięciu. Jak wskazuje art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c, ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kasy on-line dotyczy sprzedaży usług budowlanych. Obejmują one prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym. Świadczenie usług polegających na opracowaniu i sporządzaniu projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowaniu nadzoru budowlanego nie mieści się w tej kategorii i nie obliguje wnioskodawcy do wymiany od 1.07.2021 kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line.