Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

JPK_CIT i JPK_PIT odsunięte na kolejne lata

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów przy użyciu programów komputerowych, a także cyklicznego przesyłania ich organom podatkowym – który największych podatników CIT miał objąć już od 2024 r. – wejdzie w życie z rocznym opóźnieniem i w zmodyfikowanej formie.

Tak przewiduje ustawa z 26.05.2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1059, tzw. SLIM VAT 3).

Przypomnijmy, że powyższy wymóg został wprowadzony tzw. Polskim Ładem (ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 2105 ze zm.). Elektronizacja ksiąg podatników CIT i PIT miała stać się faktem już od 1.01.2023 r. Jednak pierwotny termin przesunięto, a ponadto dla różnych grup podatników wyznaczono inne daty. Nastąpiło to ustawą z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 1265).

W wyniku najnowszej nowelizacji podatnicy zyskali jeszcze więcej czasu na dostosowanie swoich systemów informatycznych do nowych obowiązków wobec fiskusa.

Jak jest

Jedynie czynni podatnicy VAT muszą obecnie prowadzić elektroniczną ewidencję na potrzeby tego podatku i przesyłać ją wraz z deklaracją do organu podatkowego (plik JPK_VAT). Analogiczny wymóg nie ciąży na podatnikach CIT ani PIT.

Jeśli jednak prowadzą oni dobrowolnie księgi (rachunkowe, pkpir czy ewidencję przychodów na potrzeby ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych) przy użyciu programów komputerowych, organy podatkowe mogą żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą (art. 193a Op). Jest to tzw. JPK na żądanie (struktury JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP).

Jak będzie

Po wejściu w życie zmian przewidzianych Polskim Ładem i SLIM VAT 3 obowiązek:

 • prowadzenia ksiąg za pomocą programów komputerowych,
 • cyklicznego (bez wezwania) przekazywania tych ksiąg do organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Op, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Op,

będzie ciążyć na:

1) podatnikach CIT prowadzących księgi rachunkowe – w zakresie tych ksiąg; nowelizacją SLIM VAT 3 zniesiono ten obowiązek w stosunku do podatników prowadzących uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (czyli małych organizacji pozarządowych czy kół gospodyń wiejskich), a także podatników uprawnionych do składania papierowych deklaracji CIT (o których mowa w art. 27a updof – osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 oraz niezobowiązanych do sporządzenia deklaracji lub informacji jako płatnicy PIT); nadal nie będą też nim objęci podatnicy zwolnieni od CIT podmiotowo na podstawie art. 6 ust. 1 updop (m.in. jednostki budżetowe, kasy zapomogowo-pożyczkowe), jednak wprowadzono wyjątek dla fundacji rodzinnych (art. 9 ust. 1c–1d updop),

2) spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (PGK) – to one będą zobowiązane do przesyłania swoich ksiąg rachunkowym, a nie grupa, która jest podatnikiem CIT (art. 9 ust. 1g updop),

3) spółkach niebędących osobami prawnymi, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (chodzi głównie o spółki jawne niebędące podatnikami CIT z powodu złożenia w porę informacji o podatnikach; w tej grupie nie mieszczą się natomiast spółki komandytowa i komandytowo-akcyjna, które nie są stricte osobami prawnymi, ale są podatnikami CIT, a także spółka jawna, która nabyła status podatnika CIT z uwagi na skład wspólników i niezłożenie informacji o podatnikach) – w zakresie prowadzonych przez nie ksiąg rachunkowych (art. 9 ust. 1e–1f updop),

4) osobach fizycznych, przedsiębiorstwach w spadku, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółkach jawnych osób fizycznych oraz spółkach partnerskich, wykonujących działalność gospodarczą, a także na osobach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzących je dobrowolnie) – w zakresie prowadzonych przez nie ksiąg rachunkowych bądź pkpir, jak również ewidencji środków trwałych oraz wnip (art. 24a ust. 1e updof),

5) osobach fizycznych będących podatnikami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz spółkach, których wspólnicy są opodatkowani w tej formie – w zakresie ewidencji przychodów, a także wykazu środków trwałych oraz wnip (art. 15 ust. 12 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 2540).

Nowe terminy

Istotną nowością wprowadzoną nowelizacją SLIM VAT 3 jest ograniczenie częstotliwości przesyłania ksiąg przez podatników PIT oraz ryczałtowców. Tak jak w przypadku podatników CIT mają być one przekazywane organom podatkowym tylko raz w roku, a nie jak pierwotnie przewidywały przepisy – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca/kwartału (w zależności od sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu), według stanu na ostatni dzień tego miesiąca/kwartału, a ponadto po zakończeniu roku podatkowego, do upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Jest to znaczące zmniejszenie biurokratycznych formalności.

Terminy przesyłania ksiąg

Podatnicy CIT, spółki tworzące PGK

po zakończeniu roku podatkowego, do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1 updop, albo deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1 updop (w przypadku podatników estońskiego CIT), czyli do końca 3. miesiąca roku następnego

Spółki osobowe niebędące podatnikami CIT, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne

do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego tych spółek

Podatnicy PIT, spółki osobowe niebędące podatnikami CIT

po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 updof, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Podatnicy ryczałtu, spółki osobowe, których wspólnicy są podatnikami ryczałtu

po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2 uzpd, czyli do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

Adresatem tych danych będzie naczelnik US właściwy ws. opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednocześnie spółki niebędące podatnikami CIT powinny przesyłać księgi naczelnikowi US właściwemu według miejsca prowadzenia działalności, a gdy prowadzą działalność w więcej niż jednym miejscu – naczelnikowi US właściwemu według miejsca siedziby, a jeśli w ten sposób nie da się ustalić właściwości – naczelnikowi US właściwemu według miejsca siedziby jednego ze wspólników będącego podatnikiem CIT (gdy ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne) albo też według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników (art. 9 ust. 1f updop, art. 24a ust. 1e updof, art. 15 ust. 13 uzpd).

Obecnie nie wiadomo jeszcze, jaki będzie zakres danych przesyłanych w ramach ksiąg, również krąg zobowiązanych może ulec zmianie, z uwagi na upoważnienie MF do wydania rozporządzenia określającego:

 • dodatkowe dane, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu oraz sposób ich wykazywania w tych księgach,
 • innych niż wskazani w ustawie podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania oraz spółki niebędące osobami prawnymi zwolnione z takich obowiązków.

Przy wydawaniu rozporządzenia MF uwzględni konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, a także możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia ksiąg przez podatników.

Moment wejścia w życie

Po zmianach wprowadzonych nowelizacją SLIM VAT 3 w art. 66 Polskiego Ładu opisane wymogi zaczną obowiązywać podatników rok później, niż przewidywała to nowelizacja z 9.06.2022 r. Nowe terminy przedstawia tabela.

Rok podatkowy/obrotowy, za który księgi będą przesyłane po raz pierwszy* Podatnicy CIT Podatnicy PIT i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2025

– PGK

– podatnicy i spółki, których przychody za poprzedni rok podatkowy/obrotowy przekroczyły równowartość 50 mln euro**

2026 czynni podatnicy VAT zobowiązani do wysyłania ewidencji (JPK_VAT)
2027 pozostali

* W przypadku podatników CIT z rokiem podatkowym innym niż kalendarzowy chodzi o rok podatkowy rozpoczynający się odpowiednio po 31.12.2024, 31.12.2025 lub 31.12.2026 r.

** W przeliczeniu na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego/obrotowego.

Ustawodawca postanowił też, że jeżeli (w przypadku PGK i dużych podatników CIT) rok podatkowy/obrotowy, za który po raz pierwszy mają być przesłane księgi, zakończy się przed 31.12.2025 r., termin na ich przesłanie upłynie z końcem marca 2026 r. (art. 14 nowelizacji SLIM VAT 3).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych