Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Jakie składki społeczne płacą przedsiębiorcy w 2024 r.

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Od lutego wzrasta wysokość obciążeń na rzecz ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą.

W tym miesiącu upływa termin płatności składek społecznych za styczeń 2024 r., obliczonych po raz pierwszy według poniższych wskaźników:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę w I połowie 2024 r. – 4242 zł (rozporządzenie RM z 14.09.2023 r., DzU poz. 1893),
 • prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne przyjęte do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – 7824 zł (obwieszczenie MRiPS z 4.12.2023 r., MP poz. 1342).

Działalność nieewidencjonowana

Zanim indywidualny przedsiębiorca zacznie płacić składki, ma prawo funkcjonować jako „firma na próbę”, bez tych obciążeń, w formie tzw. działalności nierejestrowanej (nieewidencjonowanej). Zgodnie z art. 5 ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 221) nie stanowi działalności gospodarczej (DG) działalność wykonywana samodzielnie przez osobę fizyczną, z której przychód należny nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, i który nie prowadził DG w ciągu ostatnich 60 mies. Osoba spełniająca te warunki nie ma m.in. obowiązku zgłaszania się do CEIDG ani uiszczania składek. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę (od stycznia, i po raz drugi od lipca 2024 r.) miesięczny limit dopuszczalnych przychodów do osiągnięcia w ramach działalności nieewidencjonowanej wyniesie:

 • 3181,50 zł (4242 z 75%) – w I półroczu,
 • 3225 zł (4300 × 75%) – w II półroczu.

Jednak rozwiązanie to nie jest dostępne dla wspólnika spółki cywilnej ani tym bardziej dla wspólnika spółek handlowych, a także – zdaniem ZUS – dla osoby fizycznej świadczącej usługi.

Ulga „na start”

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje DG po raz pierwszy albo ponownie, ale po upływie co najmniej 60 mies. od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez 6 mies. od dnia jej podjęcia – pod warunkiem że działalności nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia DG w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym realizował w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres świadczonej DG (art. 18 Pp). Osoba stosująca ulgę „na start” składki zdrowotne opłaca na ogólnych zasadach.

Preferencyjne składki społeczne

Początkujący przedsiębiorcy wymieni w art. 8 ust. 1 pkt 6 usus mogą opłacać składki społeczne od kwoty zadeklarowanej, nie niższej od 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę – przez pierwsze 24 mies. kalendarzowe od rozpoczęcia wykonywania DG, jeśli (art. 18a usus):

 • nie prowadzą DG i nie prowadzili jej w ciągu ostatnich 60 mies. kalendarzowych przed dniem jej rozpoczęcia oraz
 • nie wykonują jej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia DG w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym realizowali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres świadczonej działalności.

Z preferencji tej mogą korzystać spełniające ww. kryteria osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą DG (w tym wspólnicy spółki cywilnej) na mocy Pp lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem korzystających z ulgi „na start”.

Najniższa podstawa wymiaru opłacanych przez nich składek społecznych wynosi w każdym miesiącu:

 • 1272,60 zł (4242 zł × 30%) – w I półroczu,
 • 1290 zł (4300 zł × 30%) – w II półroczu.

Przedsiębiorca opłacający preferencyjne składki społeczne ma obowiązek uiszczać składki zdrowotne na ogólnych zasadach, tj. zależnie od formy opodatkowania.

Wysokość miesięcznych preferencyjnych składek społecznych w 2024 r. (w zł)

Rodzaj składki I połowa 2024 r. II połowa 2024 r.
Emerytalna (19,52%) 248,41 251,81
Rentowe (8%) 101,81 103,20
Chorobowa (2,45%) 31,18 31,61
Wypadkowa (1,67%) 21,25 21,54
Łącznie 402,65, a bez składki chorobowej – 371,47 408,16, a bez składki chorobowej – 376,55

„Mały ZUS plus”

Osoba fizyczna (w tym wspólnik spółki cywilnej) prowadząca DG na mocy Pp lub innych przepisów szczególnych (z wyjątkiem korzystających z ulgi „na start”) ma możliwość odprowadzania składek społecznych – ustalonych od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym (art. 18c usus). Aby skorzystać w 2024 r. z tego rozwiązania, przedsiębiorca musiał w ubiegłym roku kalendarzowym m.in.:

 • uzyskać przychód z DG nieprzekraczający 120 000 zł oraz
 • prowadzić DG przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w ramach „małego ZUS plus” nie może być przy tym niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli:

 • 1272,60 zł – w I półroczu,
 • 1290 zł – w II półroczu

ani przekroczyć 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, tj. kwoty 4694,40 zł miesięcznie (7824 × 60%).

Uprawnieni do „małego ZUS plus” składki zdrowotne opłacają na ogólnych zasadach, tj. zależnie od formy opodatkowania.

Składki w ramach "małego ZUS plus" przedsiębiorca może opłacać przez 36 mies. w ciągu kolejnych 60 mies. prowadzenia DG; wyjątkowo korzystający z tej preferencji w 2023 r. zyskali dodatkowe 12 mies.

Osoba zainteresowana jej stosowaniem, która w 2023 r. wykonywała DG i na przełomie lat 2023/2024 spełniała wymogi stosowania "małego ZUS plus", powinna była zgłosić się z tego tytułu do ubezpieczeń do 31.01.2024 r. Naruszenie terminu skutkuje utratą prawa do ulgi przez cały 2004 r.

Standardowy ZUS

Pozostałe osoby prowadzące DG (w tym wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., wspólnicy spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej) podlegają ubezpieczeniom społecznym w ramach „dużego ZUS”, tzn. naliczanego od kwoty zadeklarowanej, nie niższej od 60% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia – czyli w 2024 r. nie niższej niż 4694,40 zł.

Wysokość składek społecznych w ramach „dużego ZUS” w 2024 r. (w zł)

Rodzaj składki Wysokość składki
Emerytalna (19,52%) 916,35
Rentowe (8%) 375,55
Chorobowa (2,45%) 115,01
Wypadkowa (1,67%) 78,40
Na FP i FS (2,45%) 115,01
Łącznie 1600,32, bez składki chorobowej – 1485,31

Oznacza to dla nich wzrost obciążeń przedsiębiorców w porównaniu z 2023 r. z tytułu zapłaty wszystkich składek ZUS aż o 181,84 zł miesięcznie, a bez składki chorobowej – aż o 168,77 zł miesięcznie.

Indywidualni przedsiębiorcy, objęci „dużym ZUS”, składki zdrowotne odprowadzają na zasadach ogólnych, tj. zależnie od formy opodatkowania.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa