Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Jakie przepisy zastosować do zawieszenia zfśs w 2021 r.

Jadwiga Sztabińska

Z powodu COVID-19 zawiesiliśmy działanie zfśs tylko do końca 2020 r.
Czy możemy taką decyzję podjąć na podstawie przepisów antykoronawirusowych odnośnie do całego 2021 r., czy są jakieś ograniczenia?

[1] Ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 1842).

[2] Ustawa z 20.05.1971 r. (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 821).

Bezpieczniej jest zawiesić funkcjonowanie zfśs na okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, jeśli podstawą ma być art. 15ge specustawy[1]. Gdy pracodawca chce być pewny, że zawieszenie będzie obowiązywać przez cały 2021 r., powinien podjąć decyzję na mocy ustawy o zfśs.

Nieprzewidywalny okres

Zawieszenie tworzenia albo funkcjonowania zfśs (dalej zawieszenie zfśs) w trybie art. 15ge specustawy jest obwarowane kilkoma warunkami. Taką decyzję pracodawca może podjąć:

  • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19,
  • jeśli zanotował spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy) albo odczuł istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (w rozumieniu art. 15gb ust. 2 specustawy),
  • zawierając porozumienie z organizacjami związkowymi, jeśli takie u niego działają.

Chociaż art. 15ge specustawy wprost tego nie wskazuje, należy przyjąć, że zawieszenie zfśs może trwać tylko do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Czytelnik podjął zatem ryzyko, dokonując na mocy tego przepisu zawieszenia zfśs do końca 2020 r. W chwili gdy o tym decydował, nie mógł bowiem wiedzieć, jak długo będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego/epidemii. Nie będzie miał takiej wiedzy również odnośnie do 2021 r. – na podstawie danych o rozprzestrzenianiu się koronawirusa może jedynie zakładać jego istnienie przez bliżej nieokreślony okres. Nieprzewidywalność terminu zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii skłania do rekomendacji o zawieszeniu zfśs na czas jego obowiązywania.

Pewność skutków

Pracodawca, który chce mieć pewność co do zawieszenia zfśs na cały 2021 r., powinien podjąć decyzję na mocy ustawy o zfśs. Jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie ma obowiązku posiadania regulaminu wynagradzania, postępuje zgodnie z jej art. 3 ust. 3a. Informuje pracowników do 31.01.2021 r. o zawieszeniu zfśs w sposób u siebie przyjęty (np. przez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń lub w intranecie albo rozesłanie e-mailem). Zawieszenie zfśs bez spełnienia obowiązku informacyjnego nie obliguje do wznowienia działalności tego funduszu, ale jest wykroczeniem (m.in. wyrok NSA z 1.03.2007 r., I OSK 814/06). Grozi za to grzywna od 20 do 5000 zł (art. 12a ustawy o zfśs w zw. z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń[2]).

Zawieszenie zfśs u pracodawcy objętego układem zbiorowym pracy lub zobowiązanego do posiadania regulaminu wynagradzania następuje na podstawie art. 4 ustawy o zfśs. Konieczne jest uzgodnienie tego ruchu:

  • ze związkami zawodowymi – w przypadku wprowadzania postanowień do układu zbiorowego pracy lub do regulaminu wynagradzania, przy czym brak stanowiska strony związkowej w ciągu 30 dni od przedstawienia projektu zmian regulaminu uprawnia pracodawcę do podjęcia decyzji samodzielnie,
  • z przedstawicielem pracowników wybranym przez nich do reprezentowania ich interesów – gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowej, a zapisy mają być umieszczone w regulaminie wynagradzania.

Okres obowiązywania zawieszenia zfśs powinien się znaleźć w jednym z tych dokumentów prawa wewnątrzzakładowego. Decyzja w tej sprawie może być podjęta w dowolnym momencie, bo nie ma żadnych ustawowych ograniczeń czasowych.