Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Jakie potrącenia z wynagrodzenia w przypadku upadłości konsumenckiej

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Pracownik spółki otrzymuje wynagrodzenie minimalne (3010 zł brutto, 2363,56 zł netto), podlegające egzekucji alimentacyjnej. Uprzedził też o zajęciu jego pensji z racji zaległego kredytu. Chce wówczas skorzystać z wyższej kwoty wolnej od potrąceń – na mocy specustawy „covidowej”. Jednak ostatnio sąd ogłosił jego upadłość konsumencką. Ile powinniśmy przelewać syndykowi (50 czy 60% wynagrodzenia netto), a ile zatrudnionemu? Czy przysługuje mu podwyższona kwota wolna od potrąceń? W firmie szykują się zwolnienia – czy w świadectwie pracy trzeba zamieszczać wzmiankę o upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to procedura oddłużeniowa osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Może o nią wystąpić wierzyciel bądź sam dłużnik, który stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, jak niezawiniona utrata pracy, wypadek, choroba. Sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (wyznaczając syndyka i sędziego komisarza), które obwieszcza się w MSiG (zgodnie z art. 51 i art. 53 ust. 1 ustawy z 28.02.2003 – Prawo upadłościowe, DzU z 2022 r. poz. 1520, dalej Pu).

To nie jest postępowanie egzekucyjne

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości staje się skuteczne i wykonalne z dniem, w którym ono zapadło, chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych (art. 51 ust. 2 Pu). Jeszcze tego samego dnia syndyk ma obowiązek powiadomić znane mu organy egzekucyjne prowadzące postępowanie do wynagrodzenia upadłego, np. telefonicznie lub e-mailem. Informuje też o tym właściwy oddział ZUS i izbę administracji skarbowej (art. 53 ust. 5 Pu). Z tym też dniem majątek upadłego wchodzi do masy upadłości zarządzanej przez syndyka, w tym wynagrodzenie za pracę pobierane przez upadłego poza kwotą wolną od zajęcia (art. 63 ust. 1 Pu). Postępowanie egzekucyjne skierowane do tej masy, wszczęte przed datą ogłoszenia upadłości, ulega z mocy prawa:

 • od tej daty zawieszeniu oraz następnie
 • z dniem uprawomocnienia się tego orzeczenia – umorzeniu.

Sumy uzyskane podczas egzekucji zawieszonej w tym trybie organ egzekucyjny przelewa syndykowi (art. 146 ust. 1 i 2 Pu, wyrok SA w Szczecinie z 15.12.2016 r., I ACa 579/16). Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest dopuszczalne rozpoczęcie egzekucji do majątku upadłego (art. 146 ust. 3 Pu).

Uwaga: podczas upadłości konsumenckiej pracownika, którego wynagrodzenie zostało wcześniej zajęte, nie trwa już zatem postępowanie egzekucyjne wobec tej pensji (podlega na ten czas zwieszeniu). Co więcej, upadłość konsumencka może objąć osobę fizyczną, wobec której nie toczyło się postępowanie egzekucyjne, czy też nawet nie wszczęto ani jednaj sprawy sądowej o zapłatę.

Ile z pensji trzeba oddać syndykowi…

Mimo to wynagrodzenie za pracę (nawet pracownika podlegającego uprzednio egzekucji) wchodzi do masy upadłości poza częścią wolną od zajęcia (art. 63 ust. 1 pkt 2 Pu). Dlatego można mówić o wynagrodzeniu za pracę „zajętym” przez syndyka, które pracodawca musi mu co miesiąc przekazywać, oraz o części wolnej od zajęcia syndyka. O wysokości pensji pracownika „oddawanej” syndykowi i kwoty wolnej od zajęcia nie decydują tytuły wykonawcze adresowane do tej płacy przez organ egzekucyjny, lecz rodzaje długów zaciągniętych przez „upadłego”, ustalone przez syndyka w toku procedury oddłużeniowej (poprzez sporządzenie listy wierzycieli).

Przyjęło się, że do ich ustalenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 87 i nast. Kp, dotyczące limitów dokonywania potrąceń z pensji: maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od obowiązkowych potrąceń, z ew. modyfikacjami przewidzianymi przez Pu.

Zakład pracy musi zatem przekazywać egzekwowane sumy w ramach maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia z Kp (Pu nic nie wspomina na ten temat), czyli:

 • 50% wynagrodzenia netto pracownika otrzymanego w danym miesiącu – jeśli ma on zobowiązania niealimentacyjne (kredyty, pożyczki),
 • 60% tak ustalonego wynagrodzenia – jeśli ma zobowiązania alimentacyjne,
 • 60% tak ustalonego wynagrodzenia – jeśli jego długi mają charakter mieszany (tzn. dłużnik nie regulował zarówno alimentów, jak i innych zobowiązań).

Dodajmy, że choć przepisy Pu tego nie wymagają, syndyk zwykle zawiadamia pracodawcę o wszczęciu upadłości konsumenckiej wobec osoby przez niego zatrudnionej. W razie wątpliwości można więc dopytać syndyka, jaką część wynagrodzenia upadłego należy mu przekazywać.

…a ile zostawić pracownikowi

Inaczej pracodawca określa część wynagrodzenia za pracę wolną od zajęcia syndyka, jaką zostawia upadłemu pracownikowi. Musi tu honorować podwójne kwoty wolne – albo kodeksową, albo minimalną z art. 63 ust. 1a i 1b Pu, w zależności od tego, która z nich okaże się większa.

Kodeksowa kwota wolna od zajęcia syndyka obowiązuje, jeśli upadły ma zobowiązania niealimentacyjne, i wynosi 100% minimalnego wynagrodzenia netto (jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy).

Minimalne kwoty wolne przewidziane w Pu, łącznie z dochodami wyłączonymi określonymi w art. 63 ust. 1a Pu, wynoszą z kolei:

 • 1164 zł (150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, DzU z 2021 r. poz. 2268 ze zm., które w myśl rozporządzenia RM z 14.07.2021 r., DzU poz. 1296, wynosi 776 zł) – dla upadłego, który nie ma nikogo na utrzymaniu,
 • iloczyn liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego, łącznie z nim, oraz 900 zł (150% kryterium dochodu na osobę w rodzinie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, które na mocy ww. rozporządzenia wynosi 600 zł) – dla upadłego mającego kogoś na utrzymaniu.

Oprócz tego, na wniosek upadłego, sędzia komisarz ma prawo w inny sposób ustalić część jego dochodu wyłączoną z masy upadłości, biorąc pod uwagę jego szczególne potrzeby, osoby pozostające na jego utrzymaniu, w tym ich stan zdrowia, potrzeby mieszkaniowe oraz możliwości ich zaspokojenia. Na postanowienie sędziego upadłemu i wierzycielom służy zażalenie (art. 63 ust. 1c Pu).

Ustalanie pensji upadłego pracownika zajętej przez syndyka i wolnej od tego zajęcia

Rodzaje zobowiązań upadłego zgłoszone do masy upadłości Część pensji przekazywana syndykowi (tj. zajęta przez syndyka) Część pensji wolna od zajęcia syndyka
Tylko alimentacyjne 60% pensji netto otrzymanej przez pracownika w danym miesiącu 40% pensji otrzymanej w danym miesiącu, ale nie mniej niż:
– 1164 zł – jeśli upadły nie ma nikogo na utrzymaniu, lub w przeciwnym razie
– po 900 zł na każdą osobę na utrzymaniu upadłego plus 900 zł na upadłego
W tym przypadku nie obowiązuje kodeksowa kwota wolna
Tylko niealimentacyjne 50% pensji netto otrzymanej przez pracownika w danym miesiącu 50% pensji otrzymanej w danym miesiącu, ale nie mniej niż:
– kodeksowa kwota wolna (100% minimalnej płacy netto proporcjonalnej do wymiaru etatu), oraz jednocześnie nie mniej niż
– minimalna kwota wolna z Pu (patrz wyżej)
Zarówno alimentacyjne, jak i niealimentacyjne maksymalnie 60% pensji netto otrzymanej przez pracownika w danym miesiącu zwykle zobowiązania alimentacyjne konsumują pełną maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia i wówczas część wolna od zajęcia wynosi 40% pensji, ale nie mniej niż minimalna z Pu (patrz wyżej)

Przykład

Sąd ogłosił upadłość konsumencką pracownika, który nie ma nikogo na utrzymaniu. Do masy upadłości zostały zgłoszone roszczenia alimentacyjne. Pracodawca musi co miesiąc przekazywać syndykowi 60% pensji netto wypłacanej zatrudnionemu, zostawiając mu 40% pensji, ale nie mniej niż 1164 zł (minimalna kwota z Pu). Przy potrącaniu tytułem alimentów nie obowiązuje kodeksowa kwota wolna.

Przykład

Sąd ogłosił upadłość konsumencką pracownika, na którego utrzymaniu są 3 osoby (żona i 2 dzieci). Do masy upadłości zgłoszono roszczenia niealimentacyjne. Pracodawca musi co miesiąc przekazywać syndykowi 50% pensji netto wypłacanej zatrudnionemu, zostawiając mu drugą połowę pensji oraz równocześnie przynajmniej kwotę wolną:

 • kodeksową – 100% minimalnej płacy netto (zwykle 2363,56 z dla pełnego etatu) albo
 • minimalną z Pu – po 900 zł na każdą osobę utrzymywaną przez pracownika plus 900 zł na niego samego

w zależności od tego, która z powyższych kwot okaże się wyższa.

W tym przypadku korzystniejsza jest minimalna kwota z Pu, wynosząca łącznie 3600 zł (900 × 4 osoby). Jeśli więc upadły ma niską pensję, może się zdarzyć, że syndyk nic nie dostanie.

Przykład

Sąd ogłosił upadłość konsumencką pracownika, na którego utrzymaniu są 2 osoby (żona i dziecko). Do masy upadłości zostały zgłoszone roszczenia alimentacyjne i niealimentacyjne. Potrącenia dla syndyka pracodawca zaczyna od alimentów (potrącenie wyższej kategorii), które zwykle konsumują pełną maksymalną dopuszczalną kwotę potrącenia (60% pensji wypłaconej mu w danym miesiącu), ale pracownikowi trzeba zagwarantować minimalną kwotę z Pu. Jeśli wyjątkowo zdarzy się, że dojdzie jednak do potrąceń niealimentacyjnych (bo np. roszczenia alimentacyjne zostały już spłacone), to upadłemu trzeba zostawić 40% pensji i jednocześnie nie mniej niż kodeksowa kwota wolna (zwykle 2363,56 zł dla pełnego etatu) albo minimalna kwota wolna od zajęcia syndyka z Pu (2700 zł).

„Pandemiczna” kwota wolna nie dla upadłego

Zgodnie z ostatnio zmienionym (nowelizacją z 8.06.2022 r., DzU poz. 1301) art. 52 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 875), pracownikowi z zajętym wynagrodzeniem za pracę, którego pensja została obniżona o więcej niż 25% z powodu podjętych na terytorium RP działań służb sanitarno-epidemiologicznych, służących zapobieganiu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przysługuje kwota wolna od egzekucji świadczeń niealimentacyjnych wyższa o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. Zwiększenie nie może przekraczać sumy, o jaką została zmniejszona płaca, ani 50% pierwotnej kwoty wolnej (tj. 50% minimalnego wynagrodzenia netto). Ponadto stosuje się je – co do zasady – tylko do dnia zakończenia stanu epidemii COVID-19, bądź do 7.10.2022 r., chyba że znowu zostanie ogłoszony stan epidemii (taki ostateczny termin korzystania z tego uprawnienia w ramach egzekucji wszczętej i niezakończonej przed 7.07.2022 r., tj. przed dniem wejścia nowelizacji w życie, przewiduje jej art. 26).

Jednak pracownik podlegający upadłości konsumenckiej nie ma prawa do „pandemicznej” zwiększonej kwoty wolnej od potrąceń. W zamian stosuje się do niego minimalne kwoty wolne od zajęcia syndyka z Pu (patrz wyżej), przy ustalaniu których uwzględnia się liczbę osób „obciążających” budżet domowy upadłego.

Pracodawca musi dokonywać potrąceń

Jak wcześniej wspomniano, zajęcie pensji upadłego pracownika przez syndyka nie odbywa się w trybie egzekucji, lecz podobnego postępowania. Pu nie reguluje własnego trybu relacji syndyka z pracodawcami, jak to jest w przypadku egzekucji sądowej i administracyjnej. Syndyk nie ma też prawa wymierzać grzywien pracodawcy, który odmawia współpracy, pozostaje mu droga sądowa (art. 144 ust. 1 Pu).

Nie oznacza to jednak, że pracodawca upadłego nie powinien współpracować z syndykiem. Ma obowiązek dokonywać potrąceń na wzór egzekucyjnych i przesyłać je syndykowi od dnia ogłoszenia upadłości do jej zakończenia, tj. do dnia uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu spłaty wierzycieli albo o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli bądź o umorzeniu postępowania. W praktyce utarły się 2 tryby postępowania, tj. zakład pracy:

1) sam oblicza kwotę potrącenia, przelewając ją na rachunek podany przez syndyka, oraz kwoty wolne z Kp i minimalne kwoty wolne z Pu, albo

2) całość pensji upadłego przekazuje syndykowi, który oddaje mu część wolną od zajęcia.

To drugie rozwiązanie jest jednak krytykowane, gdyż zatrudniony ma prawo swobodnego dysponowania częścią wolną od zajęcia i pracodawca powinien ją wypłacać wyłącznie jemu bądź osobie przez niego wskazanej.

Jeśli zdarzy się, że pracodawca mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej wypłaci pracownikowi pełną pensję, to i tak zostaje dłużny wobec syndyka.

Bez notki w świadectwie pracy

Zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (DzU z 2020 r. poz. 1862) w ust. 7 świadectwa pracy zamieszcza się notkę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, oznaczając komornika, numer sprawy egzekucyjnej oraz wysokość potrąconych kwot. Jednak Pu nie przewiduje podobnego rozwiązania ani też nie nakazuje analogicznego stosowania przepisów egzekucyjnych. Jeśli więc spółka zwolni niewypłacalnego pracownika, nie może w wydanym mu świadectwie pracy zawrzeć notki o upadłości konsumenckiej.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Kursy dla księgowych