Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Jak ustalić wartość darowizny na przeciwdziałanie COVID-19, odliczanej od dochodu

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Przedsiębiorczyni rozpoczęła w 2020 produkcję maseczek ochronnych. Część przekazała podmiotom leczniczym, wpisanym do prowadzonego przez NFZ „wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19”, na podstawie zawartych z nimi umów darowizny. W umowach jako wartość darowizny wskazano wartość rynkową maseczek.
Czy ta wartość powinna być również przyjęta w celu ustalenia kwoty darowizny odliczanej od dochodu na podstawie art. 52n ust. 1 updof, czy też należy ją ustalić według kosztu wytworzenia maseczek?

Przywołany przepis pozwala na odliczenie (przy obliczaniu zaliczki na PIT lub podatku w zeznaniu rocznym) od dochodu (a ściślej od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 updof) darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, spełniających poniższe warunki:

 • przekazanych od 1.01.2020 do 30.09.2020, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, a więc zwalczanie zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktykę oraz zwalczanie skutków, w tym społeczno-gospodarczych, zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (art. 2 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 1 specustawy, czyli ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 1842),
 • przekazanych na rzecz określonych podmiotów, m.in. wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy (ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ). >

  Wysokość odliczenia zależy od momentu przekazania darowizny i wynosi (art. 52n ust. 2 updof):

  • 200% wartości darowizny przekazanej do 30.04.2020,
  • 150% wartości darowizny przekazanej w maju 2020,
  • 100% wartości darowizny przekazanej od 1.06.2020 do 30.09.2020

  (warto tu nadmienić, że trwają prace nad projektem ustawy, która umożliwia odliczenie darowizn przekazanych po tej dacie, do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19).

  Do ww. darowizn nie stosuje się limitu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 updof (wynoszącego 6% dochodu).

  Z updof nie wynika wprost, jak ustalić wartość darowizny podlegającej odliczeniu. Art. 52n ust. 4 updof wskazuje jednak, że w zakresie nieuregulowanym w tym artykule do darowizn stosuje się odpowiednio art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a updof.

  Wymieniony art. 26 ust. 6 updof stanowi, że jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości darowizn stosuje się odpowiednio art. 19.

  Ten zaś przepis mówi o „wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie, pomniejszonej o koszty odpłatnego zbycia”, bez uzasadnionej przyczyny nieodbiegającej znacznie od wartości rynkowej rzeczy lub praw. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

  Przywołane przepisy wskazują, że ustalając kwotę odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania PIT, przedsiębiorczyni powinna przyjąć wartość rynkową przekazanych maseczek, określoną w umowie darowizny, a nie koszt ich wytworzenia.

  Prawidłowość takiego stanowiska potwierdza interpretacja KIS z 15.09.2020 (0115-KDIT3.4011.389.2020.1.AD).

  Na marginesie: koszty wytworzenia przedmiotu darowizny mogą być przez przedsiębiorczynię ujęte w kosztach uzyskania przychodów, co wynika z art. 52z updof.