Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Faktura za roboty budowlane na kwotę poniżej 15 tys. zł a obowiązek stosowania oznaczenia „MPP” w pliku JPK_VAT

Marcin Szymankiewicz doradca podatkowy

Spółka z o.o. świadczy roboty budowlane na rzecz innych firm. Sama także kupuje usługi budowlane. Zarówno usługi sprzedawane, jak i nabywane są wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT. Większość wystawionych przez firmę faktur opiewa na kwoty powyżej 15 tys. zł brutto i zawiera adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. Jeżeli wartość brutto faktury nie przekracza ww. kwoty, spółka nieumieszcza tej adnotacji. Tak samo jest w przypadku faktur za roboty budowane otrzymanych od podwykonawców, choć zdarza się, że otrzymane faktury na kwoty ponad 15 tys. zł brutto nie zawierają adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, a faktury na kwoty niższe ją zawierają.
Które z tych wystawianych i otrzymywanych faktur spółka powinna prezentować w JPK_V7M z oznaczeniem „MPP”?

Szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji i deklaracji czynnego podatnika VAT określa rozporządzenie MFiR z 15.10.2019 w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (DzU poz. 1988, dalej rozporządzenie).

Zarówno ewidencja sprzedaży, jak i zakupu (a w konsekwencji plik JPK_V7M) zawiera oznaczenie „MPP” dotyczące transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (§ 10 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).

Pola dotyczące oznaczeń „MPP” w pliku JPK_VAT to pola opcjonalne, co oznacza, że podaje się „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku pole pozostaje puste.

Oznaczeniem „MPP” sygnowane są wyłącznie wpisy dokonywane na podstawie faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (zob. interpretacje KIS z 12.11.2020, 0111-KDIB3-1.4012.644.2020.1.IK, i 13.01.2021, 0113-KDIPT1-2.4012.796.2020.1.JSZ). Oznaczenie to (tak w ewidencji sprzedaży u dostawcy, jak i w ewidencji zakupu u nabywcy) należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej), które dokumentują dostawę towarów bądź świadczenie usług wymienionych w zał. nr 15 do ustawy o VAT i są wystawione na rzecz podatników VAT – patrz ramka.

Kiedy podzielona płatność jest obowiązkowa

W myśl art. 108a ust. 1a ustawy o VAT mechanizm podzielonej płatności powinien być obligatoryjnie stosowany w razie łącznego spełnienia następujących warunków (por. interpretacja KIS z 5.03.2020, 0114-KDIP1-1.4012.23.2020.1.JO):

  • nabywcą jest podatnik VAT (zarówno czynny, jak i zwolniony, nawet jeżeli nie jest zarejestrowany),
  • faktura dokumentuje (przynajmniej w części) towary lub usługi wymienione w zał. nr 15 do ustawy o VAT,
  • wartość brutto faktury przekracza 15 tys. zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej; do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania),
  • dostawca towaru lub usługi jest czynnym podatnikiem VAT (nie powinien być podatnikiem zwolnionym).

Takie faktury powinny zawierać adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT).

Przymusowa podzielona płatność:

  • jest odpowiednio stosowana do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, np. zaliczek na roboty budowlane (art. 108a ust. 1c ustawy o VAT),
  • nie jest stosowana w przypadku dokonania potrącenia wierzytelności, w zakresie, w jakim kwoty należności są potrącane (art. 108a ust. 1d ustawy o VAT),
  • nie jest stosowana pod pewnymi warunkami, do faktur dokumentujących transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 108a ust. 1e ustawy o VAT).

Nie ma znaczenia, czy wystawiona lub otrzymana faktura zawiera (zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT) wymaganą adnotację „mechanizm podzielonej płatności. Jak wyjaśniła KIS w interpretacji z 12.10.2020 (0113-KDIPT1-2.4012.620.2020.1.IR), co do zasady faktura podlegająca obowiązkowi rozliczenia przy udziale MPP powinna być oznaczona przez wystawcę informacją „mechanizm podzielonej płatności”. Należy jednak zwrócić uwagę, że wprowadzany obowiązek zapłaty takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności oraz jej ujęcie w ewidencji zawierającej oznaczenie „MPP” nie jest uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto takie oznaczenie. Bowiem obowiązek zapłaty w „MPP” nie jest kreowany przez oznaczenie faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Mając zatem na uwadze powyższe, wskazać należy, że w niniejszej sprawie, nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył faktury dokumentującej transakcję podlegającą obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty należności za towary lub za usługi z zał. nr 15 w mechanizmie podzielonej płatności, jak również ujęcia ww. faktury w ewidencji z oznaczeniem „MPP”. Podkreślić jednocześnie należy, że zarówno zbywca, jak i nabywca są zobowiązani do analizy, jakie towary lub usługi są przedmiotem transakcji i czy wiążą się z tym dla nich określone obowiązki (…).

Spółka (czynny podatnik VAT) otrzymała od firmy Y (czynny podatnik VAT) fakturę z tytułu robót budowlanych (43.31.10.0 PKWiU – Roboty tynkarskie) na kwotę (brutto):

wariant I: 12 300 zł – ujmując ją w ewidencji sprzedaży JPK_V7M, spółka nie powinna stosować oznaczenia „MPP” (nawet gdyby faktura zawierała adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, a spółka dobrowolnie zapłaciła z zastosowaniem podzielonej płatności),

wariant II: 24 600 zł – ujmując ją w ewidencji sprzedaży JPK_V7M, spółka powinna zastosować oznaczenie „MPP” (nawet jeśli faktury pomyłkowo nie oznaczono adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” i/lub spółka nie opłaciła jej z zastosowaniem podzielonej płatności).

Reasumując: w ewidencji VAT (w plikach JPK_V7M/JPK_V7K) oznaczenie „MPP” powinno być stosowane wyłącznie do faktur dotyczących transakcji objętych obowiązkiem stosowania podzielonej płatności, a więc – odnosząc się do pytania – wyłącznie takich otrzymanych lub wystawionych faktur, które opiewają na kwoty powyżej 15 tys. zł, niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajduje się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” oraz czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich, czy tylko części pozycji na tej fakturze (zob. wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: podatki.gov.pl).

Należy tu jednak wspomnieć, że planowana jest zmiana przepisów rozporządzenia, która spowoduje m.in., że oznaczenie „MPP” dotyczyć będzie wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko obowiązkowo, ale też dobrowolnie.