Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Dwie działalności rozliczane na jednym komplecie druków ZUS

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, rozliczaną według skali i podlegającą pełnemu ZUS, została od 1.01.2022 r. wspólnikiem spółki z o.o. spółki komandytowej. Zarówno indywidualna działalność, jak i spółka zatrudniają pracowników. Jak co miesiąc prawidłowo rozliczać ZUS za tę osobę? Czy za wspólnika spółki komandytowej należy składać odrębną deklarację ZUS DRA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 00? A może rozlicza go spółka, łącznie z pracownikami?

Przedsiębiorca wykonuje jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) sygnowaną kodem tytułu ubezpieczenia 05 10 xx, z racji której opłaca składki na ubezpieczenia społeczne w pełnym wymiarze, a w konsekwencji i składkę zdrowotną.

Dodatkowo od stycznia 2022 r. został wspólnikiem spółki z o.o. spółki komandytowej, z racji czego odprowadza wyłącznie składki zdrowotne. Spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka osobowa (komandytowa), której jednym ze wspólników (komplementariuszem) jest spółka z o.o. Jej komandytariuszami mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a nawet inne spółki osobowe (jawne czy komandytowe). Skomplikowane określenie „spółka z o.o. spółka komandytowa” to wymóg przepisów, by w nazwie spółki komandytowej zawrzeć nazwisko bądź nazwę jednego z komplementariuszy (art. 104 Ksh).

Wspólnik spółki komandytowej dla celów ubezpieczeń społecznych ma status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, oznaczoną kodem tytułu ubezpieczenia 05 43 xx (art. 8 ust. 6 pkt 4 usus oraz zał. nr 25 do rozporządzenia MRiPS w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów, DzU poz. 2366).

Od jakiej podstawy składka zdrowotna

Przypominamy, że zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 79 tzw. Polskiego Ładu) podstawę wymiaru składki zdrowotnej za styczeń 2022 r., za JDG opodatkowaną według skali, stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2021 r., czyli 4665,78 zł (6221,04 zł × 75%), a sama składka zdrowotna to 419,92 zł (4665,78 × 9%). Począwszy od lutego 2022 r. indywidualny przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną co miesiąc od dochodu uzyskanego z JDG w poprzednim miesiącu kalendarzowym, w cyklu roku składkowego trwającego od lutego do stycznia kolejnego roku kalendarzowego. Jednak podstawa wymiaru tej składki za żaden miesiąc nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 3010 zł w 2022 r.), a sama składka zdrowotna – niższa niż 270,90 zł (art. 81 ust. 2c i 2d ustawy zdrowotnej).

Wspólnik spółki komandytowej nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej, lecz z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej. Dlatego za każdy miesiąc 2022 r. odprowadza składkę zdrowotną, liczoną według stawki 9%, od kwoty pełnego ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w wysokości 559,89 zł (6221,04 zł × 9%), co wynika z art. 81 ust. 2za ustawy zdrowotnej.

Wspólnik sam sobie płatnikiem

Płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za wspólnika spółki komandytowej jest sam wspólnik, a nie spółka. Dlatego ta ostatnia nie może go wykazać w swoim komplecie dokumentów ZUS łącznie z pracownikami. Zgodnie z informacjami udzielanymi przez infolinię Centrali ZUS opisana osoba rozlicza siebie i swoich pracowników (zatrudnionych w ramach JDG) za każdy miesiąc w jednym komplecie dokumentów ubezpieczeniowych. W ramach tego kompletu składa co miesiąc imienne raporty miesięczne ZUS RCA lub ew. ZUS RSA za każdego pracownika i za siebie jeden raport ZUS RCA.

Za siebie – mimo że występuje niejako w roli „podwójnego” przedsiębiorcy – przekazuje jeden raport ZUS RCA, który sygnuje jednym z kodów tytułu ubezpieczenia właściwych dla prowadzonych przez siebie działalności; w tym przypadku najlepiej podać kod przypisany jednoosobowej firmie 05 10 xx.

Raporty i deklaracja za styczeń

W imiennym raporcie ZUS RCA, składanym za styczeń 2022 r. za wskazanego przedsiębiorcę, najważniejsze było prawidłowe wypełnienie bloku III.E „Forma opodatkowania obowiązująca w danym miesiącu oraz przychód i dochód z działalności gospodarczej dla celów wyliczenia składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne”. W bloku tym należało wpisać w polu:

 • 01 „Forma opodatkowania – podatek według skali” – znak „×”,
 • 02 „Kwota dochodu uzyskanego w miesiącu bezpośrednio poprzednim miesiąc, za który dokonywane jest rozliczenie” – 0,
 • 03 „Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 4665,78,
 • 04 „Kwota należnej składki” – 419,92.

W tym samym bloku tego samego raportu podaje się jeszcze w polu:

 • 18 „Bez formy opodatkowania” – znak „×”,
 • 19 „Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne” – 6221,04,
 • 20 „Kwota należnej składki” – 559,89.

Następnie, jeśli dokumenty były wypełniane w programie Płatnik, program przekierowywał automatycznie do bloku III.C „Zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne”, w którym w polu:

 • 01 „Podstawa wymiaru składki” – wpisuje się zsumowane kwoty z pól 03 i 19 bloku III.E, czyli 10 886,82,
 • 04 „Kwota należnej składki finansowana przez ubezpieczonego” – należy wpisać 979,81.

Pozostałe rubryki raportu należało wypełnić na dotychczasowych zasadach. Raport trzeba było również sporządzić za każdego pracownika. Następnie wszystkie zsumowane wartości zostały skopiowane do deklaracji rozliczeniowej za styczeń 2022 r. Bloki X i XI deklaracji należało pozostawić puste, ponieważ są przeznaczone do wypełnienia przez przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie.

Rozliczenie za luty

Analogicznie za przedsiębiorcę sporządza się raport ZUS RCA za luty 2022 r., a m.in. w bloku III.E tego druku podaje się w polu:

 • 01 – znak „×”,
 • 02 – dochód z działalności osiągnięty w styczniu 2022 r.,
 • 03 – powtarza się kwotę dochodu osiągniętego z działalności w styczniu 2022 r.,
 • 04 – wyliczoną składkę zdrowotną według stawki 9% od ww. dochodu,
 • 18 – znak „×”,
 • 19 – podstawę wymiaru składki zdrowotnej, czyli kwotę 6221,04,
 • 20 – składkę zdrowotną naliczoną według stawki 9% od tej podstawy, czyli 559,89.

Osobno sporządza się za luty raporty za pracowników i odpowiednio zsumowane wartości przenosi do zbiorczej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za ten miesiąc. Również w tej deklaracji nie należy wypełniać bloków X i XI.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych