Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Dopłaty do wynagrodzeń związane ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19 są przychodem pracodawcy

Krzysztof Hałub

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jest przychodem do opodatkowania. Pensje i składki ZUS pokryte dopłatą stanowią koszty uzyskania przychodów.

Tak wynika z interpretacji KIS z 9.11.2020 (0114-KDIP2-1.4010.326.2020.1.KS). Chodziło o środki przyznane przez wojewódzki urząd pracy na podstawie art. 15gg ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 1842), na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

  • przestojem, o którym mowa w art. 81 Kp,
  • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5 specustawy, lub
  • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, o którym mowa w art. 15g ust. 5 spec-ustawy,

a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za tych pracowników (od przyznanych świadczeń), należnych od pracodawcy.

Spółka była zdania, że otrzymana pomoc nie jest przychodem, a wydatki nią pokryte nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a updop. Przepis ten mówi, że nie stanowią przychodu podatkowego zwrócone wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, jako że koszt wynagrodzenia oraz należnych od nich składek został w części poniesiony ze środków spółki, a w części z dofinansowania, to część odpowiadająca proporcjonalnie kwocie dofinansowania nie może być kosztem podatkowym.

KIS nie zgodziła się z tym poglądem. Przywołała ogólną definicję przychodów podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 1–3 updop), wskazując, że są nimi m.in. otrzymane pieniądze. Tak właśnie należy zakwalifikować środki z FGŚP otrzymane w ramach art. 15gg specustawy. Jak wskazano w piśmie KIS, nie znajdzie do nich zastosowania żadne z wymienionych w art. 12 ust. 4 updop wyłączeń. W szczególności w odniesieniu do świadczeń wypłacanych z FGŚP nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 14 updop, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy bądź praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

KIS przypomniała, że FGŚP funkcjonuje na podstawie ustawy z 13.07.2006 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU z 2020 poz. 7) i jest państwowym funduszem celowym, którego dochodami są przede wszystkim składki płacone przez pracodawców. Środki wypłacane z FGŚP nie mają więc powiązania z przychodami, o których mowa w przywołanym art. 12 ust. 4 pkt 14 updop.

Nie ma też żadnych przepisów szczególnych, na podstawie których otrzymane wsparcie nie generowałoby przychodu z działalności gospodarczej bądź przychód ten byłby wolny od podatku dochodowego. Co do zasady będzie więc ono stanowić przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 updop. W konsekwencji również wydatki sfinansowane z tych środków mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile spełniają warunki z art. 15 updop.

KIS wskazała przy tym, że w odniesieniu do wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, w części sfinansowanej środkami przyznanymi z FGŚP wraz z objętymi dofinansowaniem składkami na ubezpieczenie społeczne, nie znajdzie zastosowania żadne wyłączenie z art. 16 ust. 1 updop. W szczególności, w odniesieniu do tych wypłat, nie znajdzie zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 58 updop, zgodnie z którym nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 55, 56 i 59 tej ustawy.

Dodała też jednak, że gdyby wynagrodzenia pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne – w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych – nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, to środki te nie stanowiłyby też przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a updop.


LinkedIn