Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Dopłata składki zdrowotnej przez ryczałtowca korzystającego z uproszczenia – kiedy z odsetkami za zwłokę, a kiedy bez

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Ryczałtowiec, który płacił składki zdrowotne w kwocie ustalonej na podstawie przychodów z roku ubiegłego, lecz ostatecznie „wpadł” w wyższy próg przychodowy, w rozliczeniu rocznym dopłaca składkę bez odsetek za zwłokę.

Obowiązek zapłaty odsetek powstanie natomiast, gdy przychody z roku ubiegłego wyznaczające wysokość uproszczonej składki zostały ustalone nieprawidłowo (zaniżone) i w efekcie była ona opłacana w zaniżonej kwocie.

Tak wynika z odpowiedzi ZUS na pytanie Redakcji.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy rozliczający się z PIT w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą składki według trzech stawek kwotowych, zależnych od wysokości przychodów (do 60 tys., powyżej 60 tys. do 300 tys. lub powyżej 300 tys. zł). Po przekroczeniu w trakcie roku progu przychodowego składka w nowej, wyższej wysokości jest należna nie tylko od momentu przekroczenia, ale też wstecz – od początku roku. To powoduje, że ryczałtowiec kolejno przekraczający progi przychodowe, w wyniku rocznego rozliczenia musi dopłacić składkę – często w znacznej kwocie.

Aby zapobiec tej sytuacji, ustawodawca przewidział uproszczenie polegające na ustaleniu stawki kwotowej składki zdrowotnej na podstawie przychodów z roku ubiegłego. Spełnia ono swoją rolę, jeśli przychody przedsiębiorcy są na tyle stabilne, że w ciągu 2 kolejnych lat mieszczą się w tym samym progu. Jeśli wzrosną, przedsiębiorca jest zobligowany do dopłaty składki w rozliczeniu rocznym. Powstała wątpliwość, czy w tym przypadku musi zapłacić również odsetki za zwłokę.

Wskazywali na nią czytelnicy po lekturze poradnika „Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i w rocznym rozliczeniu”, zamieszczonego na stronie internetowej ZUS. W poradniku można przeczytać, że jeśli miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opłacającego uproszczone składki zostały ustalone w kwocie niższej, niż powinny być naliczone (w wyniku rocznego rozliczenia w US ustalił on inną kwotę przychodu), przedsiębiorca ma obowiązek dopłacić różnicę wraz z odsetkami za zwłokę (Zasady korygowania składki zdrowotnej wykazanej w dokumentach miesięcznych i w rocznym rozliczeniu).

Inną informację otrzymała czytelniczka, która wystąpiła w tej sprawie z pytaniem do ZUS. Wynikało z niej, że w opisanym wyżej przypadku odsetek wpłacać nie trzeba.

W odpowiedzi na pytanie Redakcji, które z tych stanowisk jest prawidłowe, ZUS stwierdził, że oba, przy czym każde z nich dotyczy innej sytuacji.

Obowiązek zapłaty odsetek powstanie tylko w przypadku, gdy dana osoba zadeklarowała wysokość składki na 2022 r. na podstawie kwoty przychodów z roku ubiegłego (2021), która okazała się – po złożeniu zeznania podatkowego za ten rok (2021) – zaniżona. I takiej sytuacji dotyczą wyjaśnienia z poradnika ZUS.

Inaczej będzie, gdy podstawa obliczenia składki (przychody z 2021 r.) zostały ustalone prawidłowo, natomiast przychody z 2022 r. (wykazane w zeznaniu za ten rok) przekroczyły próg, w efekcie czego uproszczona składka za 2022 r. okazała się zbyt niska. Wtedy trzeba ją dopłacić, ale już bez odsetek za zwłokę.

Oczywiście jest to stanowisko korzystne dla przedsiębiorców – w przeciwnym razie korzystanie z uproszczenia nie miałoby sensu.

Odpowiedź ZUS na pytanie Redakcji

W odpowiedzi na pytanie informuję, że przytoczone wyjaśnienia ZUS są prawidłowe i dotyczą dwóch różnych sytuacji, w których płatnik będzie dopłacał składki:

1. Pierwszy fragment wyjaśnień dotyczy sytuacji, w której osoba na ryczałcie zadeklarowała w dokumentach rozliczeniowych za 2022 r., że w tym roku będzie opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w 2021 r. Zgłosił to w bloku XI w DRA lub III.E w RCA, zaznacza pole 14 i w polu 15 i wpisał kwotę przychodów z poprzedniego roku kalendarzowego. W trakcie roku 2022 r., po rocznym rozliczeniu podatku z urzędem skarbowym za 2021 r. osoba ta ustaliła, że w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w 2021 r.) osiągnęła wyższe przychody niż wykazane w dokumentach rozliczeniowych od stycznia 2022 r. W celu naprawienia sytuacji osoba ta powinna złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc z ustaloną na nowo kwotą przychodów za rok 2021. Zmiana kwoty przychodu może spowodować wzrost miesięcznej składki zdrowotnej za 2022 r., za każdy korygowany miesiąc rozliczeniowy. W takiej sytuacji płatnik ma obowiązek dopłacić powstałą z tego tytułu różnicę składki zdrowotnej wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi do dnia zapłaty włącznie.

2. Drugi fragment wyjaśnień dotyczy sytuacji, w której osoba na ryczałcie zadeklarowała w dokumentach rozliczeniowych za 2022 r., że w tym roku będzie opłacać składkę zdrowotną na podstawie przychodów osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym, tj. w 2021 r. Tak jak wyżej wskazano, osoba ta też uzupełnia pola w bloku XI w DRA lub III.E w RCA, zaznacza pole 14 i w polu 15 wpisuje kwotę przychodów z poprzedniego roku kalendarzowego.

Różnica w tych przypadkach polega na tym, że płatnik poprawnie zadeklarował przychody z poprzedniego roku kalendarzowego i wyliczył składki. W związku z tym, że za rok 2022 uzyskał większe przychody, w rozliczeniu rocznym składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten rok poda rzeczywistą kwotę osiągniętych przychodów w dokumentach za kwiecień 2023 r.

Na podstawie tych przychodów wyliczona zostanie kwota rocznej podstawy wymiaru oraz rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku porównania rocznej podstawy z sumą miesięcznych składek wykazanych w złożonych dokumentach rozliczeniowych, ustalona zostanie:

 • kwota składek do dopłaty – jeśli płatnik w 2022 r. osiągnął wyższe przychody niż w 2021 r. i znalazł się w wyższym przedziale procentowym do ustalania wysokości składki zdrowotnej lub
 • kwota do zwrotu – jeśli płatnik w 2022 r. osiągnął niższe przychody niż w 2021 r. i znalazł się w niższym przedziale procentowym do ustalania wysokości składki zdrowotnej lub
 • brak kwoty do dopłaty i do zwrotu – jeśli płatnik osiągnął w 2022 r. wyższe lub niższe przychody niż w 2021 r., ale są one w tym samym przedziale procentowym do ustalania wysokości składki zdrowotnej co przychody z poprzedniego roku.

W przypadku ustalenia kwoty do dopłaty płatnik opłaca ją wraz ze składkami za kwiecień 2023 r., tj. do 22.05.2023 r. *bez odsetek za zwłokę.

* W związku z tym, że 20.05.2023 r. wypada w sobotę, termin płatności przypada w pierwszym dniu roboczym, tj. 22.05.2023 r.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa