Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej – czy jest opodatkowane CIT

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Spółka z o.o. otrzymała w 2020 dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od 1.07.2019 do 31.12.2019. Stanowi ono pomoc de minimis, ma charakter nieodpłatny i bezzwrotny.
Czy pomoc ta podlega CIT, czy też jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 updop albo art. 17 ust. 1 pkt 47 updop?

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 14 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych bądź współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych bądź międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów (u podatników PIT świadczenia te stanowią przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 updof).

Powstała wątpliwość, czy wskazane wyłączenie dotyczy dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej, stanowiącego pomoc de minimis i przyznawanego na mocy przepisów ustawy (art. 7 ust. 4a–4d ustawy z 28.12.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw, DzU poz. 2538) średnim i dużym przedsiębiorcom, którzy do 30.06.2020 złożyli stosowny wniosek o rekompensatę z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, współfinasowanego ze środków budżetu państwa.

Początkowo KIS uznawała, że tak (np. w piśmie z 14.04.2010, 0114-KDIP 21.4010.49.2020.1.MR), ale później zmieniła zdanie.

Jak czytamy w interpretacji KIS z 23.10.2020 (0111-KDIB2-1.4010.307.2020.1.MK), otrzymane pieniądze w formie ww. dofinansowania nie mogą stanowić nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w tym przepisie. Ponadto nieodpłatne świadczenia stanowią (…) odrębną, od środków pieniężnych, kategorię przychodów wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 2 updop. Otrzymane pieniądze stanowią natomiast przychód z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.

KIS argumentowała, że faktury za energię elektryczną co do zasady mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodów, a celem ustawodawcy było jedynie zniwelowanie negatywnych skutków szybkiego wzrostu cen energii elektrycznej dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej po cenach akceptowalnych dla odbiorców, a nie wypłacanie środków pieniężnych niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przyjęcie przeciwnej wykładni przepisów updop skutkowałoby – zdaniem KIS – uzyskaniem przez podatnika korzyści ekonomicznych, a nie zniwelowaniem negatywnych skutków wzrostu cen energii. Z jednej bowiem strony miałby on prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o zapłacone kwoty faktur kosztowych, z drugiej zaś otrzymałby nieopodatkowany zwrot części tej kwoty w postaci dofinansowania, co nie było założeniem ustawodawcy wprowadzającego ww. przepisy.

Takie też stanowisko wynika m.in. z pism KIS z 1.09.2020 (0111-KDIB1-1.4010.260.2020.1.BS), a także 5.05.2020 (90111-KDIB1-1.4010.25.2020.2.NL).

Ponadto w przywołanym wyżej piśmie z 23.10.2020, jak również w interpretacji z 27.03.2020 (0111-KDIB21.4010.620.2019.1.EN) KIS stwierdziła, że otrzymane dofinansowanie do cen energii elektrycznej nie stanowi dotacji w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, a co za tym idzie, nie jest przychodem objętym zwolnieniem od CIT na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 updop.