Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Dochód ze sprzedaży nieużytków opodatkowany PIT

Aleksander Woźniak

Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 updof dotyczy tylko przychodu ze zbycia użytków rolnych, a nie ze sprzedaży nieużytków.

Potwierdził to NSA w wyroku z 3.12.2020 (II FSK 1763/18). Przywołany przepis zwalnia z PIT przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

W myśl art. 2 ust. 4 updof ilekroć w updof jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym. W art. 2 ust. 1 stanowi ona, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (tj. użytków rolnych), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Natomiast art. 1 mówi, że opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

To, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, szczegółowo określa klasyfikacja zawarta w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 2019 poz. 393) oraz w zał. nr 6 do niego. W § 67 i 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia wskazano, że grunty sklasyfikowane jako nieużytki nie wchodzą w zakres przytoczonej wyżej definicji gospodarstwa rolnego, gdyż nie stanowią użytków rolnych.

Na tej podstawie NSA orzekł, że zakresem definicji gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, która ma zastosowanie na gruncie updof, objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. W konsekwencji (…) sporne zwolnienie obejmuje tylko te grunty, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego (czyli użytki rolne, w tym m.in. grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, rowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych). Oznacza to, że uzyskany przez stronę przychód w części dotyczącej sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącej pastwiska trwałe, rowy, grunty orne może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 updof. Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości stanowiącej nieużytki, które w ww. rozporządzeniu nie zostały sklasyfikowane jako użytek rolny, będzie podlegała opodatkowaniu. Sprawia to, że do uzyskanego w ten sposób przychodu będzie miał zastosowanie art. 30e ust. 1 updof.

Przypomnijmy, że w myśl tego ostatniego przepisu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.