Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Cięcia funduszu socjalnego u przedsiębiorców dotkniętych pandemią

Renata Majewska

Pracodawcy poszkodowani w wyniku pandemii koronawirusa mogą zrezygnować z naliczenia II raty odpisów lub zawiesić działanie zfśs.

Do 30.09.2020 pracodawcy sektora prywatnego tworzący zfśs, standardowo(jak co roku) powinni przekazać na wyodrębnione konto funduszu II transzę środków w wysokości 25% odpisów (art. 6 ustawy o zfśs). Jednak w tym roku przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 mogą zawiesić obowiązek dokonywania odpisu podstawowego bądź tworzenia lub funkcjonowania funduszu (art. 15ge ustawy z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, DzU poz. 374, dalej specustawa).

Dla kogo specjalne wsparcie

Z rozwiązań tych ma prawo skorzystać pracodawca, który łącznie spełnia poniższe przesłanki:

1) ma status pracodawcy w rozumieniu art. 3 Kp (jednostka organizacyjna, choćby nie miała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników),

2) w następstwie COVID-19 odnotował spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 specustawy albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń z art. 15gb ust. 2 specustawy (patrz ramka na następnej stronie),

3) zawieszenie obowiązku dokonywania odpisów czy tworzenia lub funkcjonowania zfśs następuje na mocy decyzji pracodawcy, a gdy działają u niego związki zawodowe reprezentatywne w rozumieniu art. 15g ust. 11 pkt 1 lub 2 specustawy – w porozumieniu z tymi związkami.

Na czym polega zawieszenie obowiązków socjalnych

Pracodawca spełniający ww. wymogi może zawiesić obowiązek:

  • dokonywania odpisów na zfśś lub
  • tworzenia albo funkcjonowania zfśs.

Moim zdaniem w pierwszym przypadku chodzi tu o nienaliczanie odpisów na bieżąco (do przodu, począwszy od daty obowiązywania zawieszania). Jeśli np. porozumienie zawarte z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi albo decyzja pracodawcy obowiązują od 1.09.2020, to nie ustala on i nie przekazuje II transzy odpisów za 2020. Nie robi przy tym wstecznych korekt środków socjalnych przekazanych na konto socjalne w I turze, do 31.05.2020.

Inaczej jest w przypadku zawieszenia tworzenia albo funkcjonowania zfśs. Pracodawca (spełniający oczywiście przesłanki z pkt 1–3 powyżej), który zdecyduje się na to rozwiązanie w trakcie roku kalendarzowego, nie tylko nie realizuje bieżących zadań związanych z działaniem funduszu, ale ma również prawo skorygować przekazaną już I ratę odpisu, stosownie do okresu funkcjonowania funduszu w danym roku. Potwierdził to resort pracy w stanowisku z lipca 2020. Specustawa nie podpowiada jednak, w jaki sposób dokonać takiej korekty. Przykładową metodę przedstawia przykład.

W połowie sierpnia 2020 prezes spółki o średniorocznym planowanym stanie zatrudnienia w normalnych warunkach wynoszącym 72,5 etatu, w której nie działają związki zawodowe, ogłosił decyzję o zawieszeniu funkcjonowania zfśs w okresie od 1.09.2020 do 31.12.2020. Spółka naliczyła i przekazała I turę odpisów socjalnych w następującej wysokości:

  • całoroczny odpis podstawowy: 72,5 etatu × 1550,26 zł = 112 393,85 zł,
  • I rata odpisu przekazana na rachunek socjalny do 31.05.2020: 112 393,85 zł × 75% = 84 295,39 zł.

Korekta zfśs spowodowana zawieszeniem jego funkcjonowania:

  • kwota odpisu podstawowego proporcjonalna do okresu działania zfśs w 2020: (112 393,85 zł : 12 mies.) × 8 mies. = 74 929,23 zł,
  • kwota odpisu do wycofania z rachunku zfśs: 84 295,39 zł – 74 929,23 zł = 9366,16 zł.

Tylko do zakończenia epidemii

Z obu rozwiązań pomocowych pracodawcy mogą korzystać jedynie podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, co wynika wprost z art. 15ge ust. 1 specustawy.Mimo to w decyzji pracodawcy albo w porozumieniu zawartym ze związkami o zawieszeniu dokonywania odpisów/tworzenia bądź funkcjonowania zfśs warto określić datę końcową stosowania ograniczeń – zwłaszcza, jeśli mają one potrwać krócej.

Specustawa (art. 15e ust. 3) przewiduje również automatyczne niestosowanie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii postanowień układu zbiorowego pracy bądź regulaminu wynagradzania, wprowadzającego na podstawie art. 4 ustawy o zfśs wyższy odpis socjalny oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym, niż określa ustawa o zfśs. W tym przypadku nalicza się odpisy w wysokości ustawowej, czyli:

  • za etat zatrudnienia w normalnych warunkach (37,50% podstawy) – 1550,26 zł,
  • za etat zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (50%) – 2067,01 zł.

Ponadto pracodawcy wypłacający świadczenia urlopowe, którzy spełniają przesłanki z pkt 1–3 powyżej, mają prawo zawiesić jego wypłatę (art. 15ge ust. 1 pkt 3 specustawy).

Przesłanki cięć socjalnych

Spadek obrotów gospodarczych to zmniejszenie łącznych obrotów co najmniej o:

15% w dowolnych 2 kolejnych mies. kalendarzowych przypadających po 31.12.2019 i do dnia poprzedzającego datę zawieszenia – w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych mies. kalendarzowych roku poprzedniego, albo

25% z dowolnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po 31.12.2019 i do dnia poprzedzającego datę zawieszenia – w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń to zwiększenie o co najmniej 5% ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego (dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego między 1.03.2020 a dniem poprzedzającym skorzystanie z uprawnienia) – w porównaniu do analogicznego ilorazu z miesiąca poprzedniego (bazowego) z zastrzeżeniem, że iloraz ten w miesiącu wystąpienia istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń musi wynosić przynajmniej 0,3 (inaczej mówiąc, pensje mają stanowić co najmniej 1/3 przychodów).

Do kosztów wynagrodzeń pracowników zalicza się składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych finansowane przez pracodawcę, a wyłącza się z nich koszty wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunki pracy oraz którym zmniejszono wynagrodzenie – w wysokości tej obniżki.

W obu przypadkach (spadek obrotów i istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń) okres porównawczy można rozpocząć w trakcie miesiąca kalendarzowego, przyjmując za miesiąc 30 kolejnych dni.