Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Brak zapłaty po rozwiązania umowy z powodu nieprawidłowości w świadczeniu usług księgowych

Aleksander Woźniak

Klient nie może odmówić zapłaty, nawet jeżeli twierdzi, że usługa została wykonana nienależycie. Takiej możliwości nie przewiduje Kc, musiałaby ona wynikać z umowy zawartej z biurem rachunkowym.

Tak orzekł Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w wyroku z 6.11.2023 r. (VIII GC 1046/23). Powództwo wniosło biuro rachunkowe, domagając się od klienta zapłaty 8718,07 zł. Strony zawarły w 2020 r. dwie umowy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i świadczenia usług kadrowo-płacowych.

Na co się umówiono

Minimalna kwota wynagrodzenia miesięcznego za prowadzenie ksiąg rachunkowych została uzgodniona na 700 zł netto, przy czym integralną częścią umowy był protokół finansowy zawierający cennik usług. Wynikało z niego, że wynagrodzenie netto za prowadzenie ksiąg będzie wynosić, w zależności od liczby operacji księgowych: do 40 – 700 zł, do 60 – 800 zł, do 80 – 900 zł, do 100 – 1 tys. zł, do 130 – 1,2 tys. zł, do 150 – 1,7 tys. zł, do 200 – 2,5 tys. zł, do 300 – 3 tys. zł, do 400 – 4 tys. zł, a do 500 – 5 tys. zł. Umowa zakładała, że jeżeli liczba operacji księgowych przekroczy 500, to strony zawrą aneks w celu ustalenia nowej kwoty wynagrodzenia.

Protokół finansowy przewidywał też wynagrodzenie za: obsługę kadrowo-płacową pracownika, teczkę osobową nowego pracownika, przygotowanie dokumentacji zatrudnienia/zwolnienia pracownika, przygotowanie umów cywilnoprawnych, sporządzenie sprawozdań statystycznych GUS.

Oprócz tego uzgodniono, że za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego biuro pobierze wynagrodzenie w wysokości miesięcznej stawki, a nieodpłatnie pomoże w złożeniu go do KRS.

Usługa miała być rozliczana w okresach miesięcznych, potwierdzona fakturą wystawioną na początek każdego bieżącego miesiąca z terminem płatności 7 dni (co oznaczało płatność z góry).

W praktyce biuro najczęściej wystawiało faktury pierwszego dnia miesiąca na minimalną kwotę 700 zł netto oraz wyrównanie za czynności przekraczające minimalną liczbę operacji, wykonane w poprzednim miesiącu (np. w sierpniu zaksięgowało dokumenty za lipiec i z tego tytułu 1 września wystawiło fakturę z terminem zapłaty do 8 września).

Problem z zapłatą

W połowie października 2022 r. strony zawarły porozumienie rozwiązujące umowę. Ustaliły koszt przekazania bazy danych (dokumentów za lata 2020–2022) w wysokości 750 zł netto i to, że po uwzględnieniu rabatu (749,99 zł netto) baza zostanie przekazana w cenie 1 gr.

Ostatnim miesiącem zaksięgowanym przez biuro był sierpień. Od września 2022 r. czynności związane z prowadzeniem księgowości klienta przejął inny podmiot.

Pod koniec listopada 2022 r. biuro wezwało klienta do zapłaty zaległych 8139,43 zł wraz z odsetkami w wysokości 231,31 zł. Zażądało też rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od każdej z faktur w łącznej wysokości 578,64 zł.

Gdy sąd rejonowy w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty, klient wniósł sprzeciw. Twierdził, że biuro:

 • nie wykazało, aby wykonało czynności, za które żąda zapłaty, a od września 2022 r. księgowanie przejął już nowy podmiot,
 • miało sporządzić sprawozdanie finansowe nieodpłatnie,
 • popełniło wiele nieprawidłowości w świadczeniu usług księgowych i kadrowych, co było powodem rozwiązania umowy.

Klient nie miał racji

Ostatecznie sprawa trafiła na sądową wokandę. Sąd nie zgodził się, że biuru nie należała się zapłata, bo od września 2022 r. księgowością zajmował się już inny podmiot. Nie było wątpliwości, że ostatnim księgowanym przez biuro miesiącem był sierpień, a więc biuro słusznie wystawiło na początku października fakturę za zaksięgowanie we wrześniu sierpniowych dokumentów – stwierdził sąd.

Nie uznał też zarzutów klienta dotyczących liczby zaksięgowanych operacji (wykazanych w fakturach). Klient nie przedstawił żadnych dowodów, które mogłyby ją skutecznie podważyć. Natomiast biuro przedłożyło własne wewnętrzne rejestry i wydruki, które potwierdzały wartości wskazane w fakturach.

Co prawda zestawienie sporządziło również nowe biuro (klient się na nie powołał), ale sąd uznał, że to nie wystarczy do wykazania nieprawidłowości poprzedniego biura. Potrzebna byłaby do tego wiedza specjalisty (bo materia jest specyficzna, szczegółowa i skomplikowana), ale – jak zauważył sąd – pozwany nie wystąpił z wnioskiem o powołanie biegłego.

Biuro nie wszystko uzasadniło

Biuro nie potrafiło natomiast – według sądu – wskazać, czego konkretnie dotyczyły należności wskazane w fakturze z 1.09.2022 r. (oprócz należności za usługi księgowe wykonane w sierpniu). Nie wykazało jednoznacznie, jakie konkretnie czynności mieściły się pod pojęciem „obsługa płacowa właściciela (...) stary cennik”. Nie wykazało też, na jakiej podstawie ustaliło wysokość wynagrodzenia na 70 zł netto (załącznik do umowy nie przewidywał takiej kwoty za żadną czynność).

Podobnie sąd ocenił zasadność roszczenia biura o zapłatę za „korektę”. Biuro nie wykazało, aby klient zlecił mu wykonanie korekty albo żeby w trakcie współpracy pojawiła się konieczność jej przeprowadzenia. Wyjaśnienia w tym zakresie były niejasne, wymijające i nie znajdowały potwierdzenia w treści umów i protokołu finansowego – wytknął sąd.

Za sprawozdanie finansowe

Nie zgodził się natomiast z pozwanym, że biuro miało sporządzić sprawozdanie za darmo. Owszem, miało nieodpłatnie pomóc w złożeniu go do KRS, ale z całą pewnością nie można utożsamiać złożenia sprawozdania z jego sporządzeniem. Nakład pracy jest tu nieporównywalnie większy – podkreślił sąd.

Miał za to wątpliwości co do wysokości żądanej zapłaty. Stwierdził, że kwota wykazana na fakturze nie wynika z umowy, a sposób jej ustalania nie był klarowny. W kontrakcie zapisano, że klient za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego zapłaci wynagrodzenie w wysokości miesięcznej obowiązującej stawki, następnie odesłano do protokołu finansowego, ale nie wskazano w nim jednoznacznie, jak wysokie ma być to wynagrodzenie i czy ma zależeć od liczby operacji księgowych w danym miesiącu.

W tej sytuacji sąd ustalił wynagrodzenie w wysokości minimalnej 700 zł netto. Stwierdził, że taka kwota uwzględnia interes biura (dostaje ono zapłatę za wykonane prace), a zarazem chroni zleceniodawcę przed dowolnością przy określaniu należności przez biuro rachunkowe.

Odpowiedzialność kontraktowa

Sąd uznał za niezasadne zarzuty klienta co do nieprawidłowości w świadczeniu usług przez biuro. Stwierdził, że była to tylko jego własna ocena i świadków (w tym właściciela nowego biura), niepoparta żadnymi dowodami.

Poza tym, nawet gdyby przyjąć, że biuro faktycznie nieprawidłowo wykonywało obowiązki (co nie zostało należycie wykazane), to żaden z przepisów Kc dotyczących odpowiedzialności kontraktowej nie przewiduje możliwości odmowy zapłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy zawarto umowę zlecenia (do której należy zaliczyć umowę o prowadzenie usług księgowych) – podkreślił sąd, przytaczając wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 19.12.2016 r. (VIII Ga 503/16).

Wskazał, że zasadniczym skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest możliwość dochodzenia naprawienia szkody (art. 471–474 Kc). Przepisy Kc przewidują też szczególne zasady odpowiedzialności kontraktowej w razie zwłoki i opóźnienia dłużnika (art. 476–482 Kc) czy niemożliwości świadczenia (art. 475 Kc). Jednak żadna z tych regulacji nie przewiduje odmowy zapłaty wynagrodzenia w sytuacji nienależytego wykonania zobowiązania, zwłaszcza gdy nie przewidziano tego również w umowie łączącej strony.

Koszty odzyskiwania należności

Za zasadne sąd uznał żądanie zwrotu kosztów odzyskiwania należności. Jako podstawę prawną wskazał tu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z tym przepisem wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość 40 euro (gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 zł).

Biuro wygrało w 3/4

W rezultacie sąd zasądził od klienta na rzecz biura łącznie 6359,64 zł. Składały się na to należności (5781 zł) z tytułu wykonania usługi handlowej oraz rekompensata za koszty odzyskiwania tych należności (578,64 zł).

W trakcie procesu biuro cofnęło pozew co do kwoty 861 zł. Zorientowało się, że w fakturze wystawionej na początku października uwzględniło wynagrodzenie minimalne 700 zł, a więc niezasadnie przyjęło, że w październiku też będzie wykonywać jakieś czynności. Tymczasem mogło już tylko rozliczyć nadwyżkę czynności wykonanych we wrześniu (dotyczących sierpnia) ponad ustalone minimum.

Sąd zasądził koszty procesu zarówno od powoda (biura rachunkowego), jak i od pozwanego (klienta) zgodnie z zasadą stosunkowego rozdzielenia kosztów wyrażoną w art. 100 Kpc.

Biuro wygrało proces w 73, a klient w 27%.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
05.03.2024 Podatek VAT – Zrozumieć podatek od towarów i usług SKwP Warszawa
05.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Kielce, SKwP Włocławek
05.03.2024 CIT estoński 2023/2024 – obowiązki na koniec roku SKwP Poznań
05.03.2024 Bilans 2023 – zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie jednostkowych sprawozdań finansowych za 2023 r. w oparciu o ustawę o rachunkowości z uwzględnieniem prawa podatkowego SKwP Radom
05.03.2024 Podsumowanie zmian w prawie pracy – zagadnienia problemowe i doświadczenia praktyczne, z uwzględnieniem stanowisk urzędowych SKwP Warszawa
05.03.2024 Rachunek przepływów pieniężnych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Legnica, SKwP Zielona Góra
05.03.2024 Spółka komandytowa – rozliczenia podatkowe spółki i wspólników – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych SKwP Bielsko-Biała, SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Olsztyn, SKwP Opole, SKwP Szczecin, SKwP Włocławek
05.03.2024 Podatek VAT w 2024 roku SKwP Kraków
06.03.2024 Naliczanie wynagrodzeń w Comarch Optima od podstaw SKwP Kraków
06.03.2024 CIT Estoński (ECIT) 2023/24: wybór, ryzyka, obowiązki na koniec roku – warsztaty praktyczne z licznymi przykładami kwotowymi SKwP Częstochowa