Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

„Błąd uwierzytelnienia poprzez Węzeł Krajowy” podczas próby rejestracji na PUE ZUS

Mariusz Sobkowiak certyfikowany specjalista ds. rachunkowości, księgowy w organizacji pozarządowej

Aby móc składać dokumenty firmowe spółki do ZUS drogą elektroniczną, próbowałam założyć sobie profil – jako osobie fizycznej – na Portalu Usług Elektronicznych ZUS. Bez osobistego konta w PUE ZUS nie może mi zostać udzielony na pełnomocnictwie PEL dostęp do profilu płatnika na portalu. Utworzyłam swój profil na PUE (otrzymałam e-mail z potwierdzeniem), jednak podczas próby potwierdzenia profilu przez mój profil zaufany pojawił się komunikat o treści: „Błąd uwierzytelnienia poprzez Węzeł Krajowy”. Spróbowałam potwierdzić raz jeszcze dzień później, jednak bez skutku. Z czego wynika błąd i jak postąpić w tej sytuacji, by założyć i potwierdzić konto w PUE ZUS?

Jeśli płatnik chce upoważnić osobę fizyczną do załatwiania spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, konieczne jest, aby ta osoba miała prywatne konto na platformie PUE ZUS. Dostęp do konta płatnika uzyskuje ona za pośrednictwem swojego konta osoby fizycznej. Dostęp do danych firm, czyli płatników będących osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, może uzyskać osoba fizyczna, która ma stosowne pełnomocnictwo na druku PEL. Jeśli ktoś nie ma profilu na PUE, może założyć go w dowolnej jednostce terenowej ZUS, w której po okazaniu dokumentu tożsamości i pełnomocnictwa uzyska dostęp do swojego profilu i profilu firmy.

Można również założyć konto w PUE ZUS przez internet bez konieczności udawania się do oddziału ZUS oraz potwierdzić profil samodzielnie profilem zaufanym (także kwalifikowanym podpisem elektronicznym i za pomocą bankowości internetowej), tak jak w omawianym przypadku. Aby to zrobić, należy na stronie internetowej ZUS kliknąć zakładkę „Zarejestruj w PUE”: www.zus.pl/pue/rejestracja. Następnie są trzy opcje do wyboru: Dla Ciebie, Dla przedsiębiorców i Dla firm. Chcąc założyć profil sobie jako osobie fizycznej, należy wybrać opcję „Dla Ciebie”. Jeśli ktoś wybrałby opcję „Dla firm”, wychodząc z założenia, że chce uzyskać dostęp do konta spółki, przeczytałby tam jedynie informację, że aby uzyskać dostęp do konta firmy, musi założyć profil na PUE sobie jako osobie fizycznej i wróciłby do opcji „Dla Ciebie”.

Po wyborze tej opcji po lewej stronie ekranu wyświetli się pomarańczowy przycisk „Do rejestracji” z informacją „Przygotuj swój PESEL (albo numer i serię paszportu) i przejdź do rejestracji”. Korzystając z tego przycisku i wypełniając wymagane dane (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres e-mail lub numer telefonu i hasło do PUE), można zarejestrować profil na PUE. Po podaniu adresu e-mail po rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail Profil na PUE został utworzony. Właśnie założyłeś konto na PUE. Po potwierdzeniu tożsamości będziesz mieć dostęp do informacji na swoim koncie w ZUS. Aby móc wysyłać za pośrednictwem PUE dokumenty do ZUS, musisz posiadać bezpieczny podpis elektroniczny lub jego bezpłatną alternatywę – profil zaufany ePUAP wraz z informacją W ciągu 7 dni udaj się do jednostki ZUS i potwierdź swoją tożsamość, okazując dowód osobisty lub paszport.

Po przejściu teraz na stronę główną ZUS i próbie zalogowania się do PUE ZUS poprzez własny profil zaufany pojawi się błąd o treści „Błąd uwierzytelnienia poprzez Węzeł Krajowy”. Przez określony czas będzie również wyłączona możliwość ponownej rejestracji konta w PUE przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

Aby zarejestrować konto w PUE ZUS bez konieczności potwierdzenia tożsamości w urzędzie i logować się za pomocą profilu zaufanego, konieczne jest wybranie opcji „Zarejestruj profil poprzez profil zaufany” zamiast „Do rejestracji”, która znajduje się po prawej stronie ekranu wyboru rejestracji (wraz z opcją rejestracji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości internetowej), po wybraniu opcji „Dla Ciebie”.

Wybierając opcję „Do rejestracji”, która znajduje się po lewej stronie ekranu i ze względu na usytuowanie przycisku i jego jaskrawą barwę bardziej rzuca się w oczy, można założyć wprawdzie konto w PUE ZUS, tak jak zostało to opisane na początku, ale konieczne będzie potwierdzenie tożsamości osobiście w oddziale ZUS w ciągu 7 dni, nie można tego zrobić samodzielnie za pomocą profilu zaufanego. Nie chcąc udawać się do jednostki terenowej ZUS, ale nadal chcąc założyć konto w PUE i potwierdzić je profilem zaufanym, należy odczekać 7 dni, aż wygaśnie konto założone tradycyjną metodą (za pomocą loginu i hasła) i wtedy można ponownie założyć konto, tym razem wybierając opcję „Zarejestruj profil poprzez profil zaufany” zamiast „Do rejestracji”.

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych