Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Od świadczenia przyznanego pracownikom na urlopie macierzyńskim zwykle nie ma wpłat do PPK

Renata Majewska

Spółka finansuje wszystkim pracownikom składki na grupowe ubezpieczenie na życie o wartości po 100 zł – również pracownikom na zasiłkach macierzyńskich.
Czy od wartości składek trzeba naliczać i odprowadzać wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego?

Nie. Od dodatkowych świadczeń pozapłacowych, przekazywanych pracownikowi przebywającemu na zasiłku macierzyńskim, nie odprowadza się składek ZUS. Nie wchodzą one do podstawy wymiaru wpłat do PPK.

Podstawą wymiaru wpłat do PPK jest podstawa wymiaru obowiązkowych składek emerytalnej i rentowych uczestnika (jest nim np. pracownik objęty obowiązkowymi składkami, zleceniobiorca czy członek rady nadzorczej bądź wskazane osoby korzystające z urlopu wychowawczego/zasiłku macierzyńskiego) w danym miesiącu, bez stosowania górnego rocznego ograniczenia tej podstawy (tzw. limitu 30-krotności) i z pominięciem podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego/zasiłku macierzyńskiego.

[1] Ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 1342).

Wpłaty do programu oraz pokrywane przez budżet państwa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (po 240 zł), przekazane na wszystkie rachunki PPK jednego uczestnika w roku kalendarzowym, nie mogą przewyższyć równowartości 50 tys. dolarów amerykańskich, według średniego kursu tej waluty ogłaszanego przez NBP na ostatni dzień roboczy wypadający przed 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy (czyli 190 130 zł w 2020 r.). Przekroczenie tego limitu sprawdza co miesiąc Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – instytucja odpowiadająca za wdrażanie i funkcjonowanie PPK (art. 2 ust. 1 pkt 18 i 40, art. 25, art. 25a ust. 1 ustawy o PPK[1]).

Za każdego uczestnika PPK pracodawca finansuje wpłatę podstawową, tj. 2% ww. podstawy. W umowie o zarządzanie PPK może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% podstawy. Wpłaty te nalicza się od podstawy ich wymiaru, a więc ogólnie – od wynagrodzenia brutto uczestnika (art. 26 ustawy o PPK). Stanowią one przychód uczestnika (opodatkowany i wyłączony ze składek ZUS) w miesiącu ich fizycznego przekazania do instytucji finansowej; w tym też miesiącu dolicza się je do podstawy opodatkowania zatrudnionego, a zaliczkę na PIT z ich tytułu przelewa na konto US do 20. dnia następnego miesiąca. Uczestnik pokrywa wpłatę podstawową (2% podstawy) i ma prawo zadeklarować we wnios‑

ku wpłatę dodatkową (do 2% podstawy). Wpłaty go obciążające ustala się od podstawy ich wymiaru (generalnie od pensji brutto) i pomniejszają one wartość wynagrodzenia netto. Pracodawca odpowiada za ich naliczenie i odprowadzenie (art. 27 ustawy o PPK).

Reasumując: wpłaty do PPK potrąca się z przychodów uwzględnianych w podstawie wymiaru obligatoryjnych składek emerytalnej i rentowych. Do tej ostatniej w przypadku pracowników wlicza się przychody ze stosunku pracy w rozumieniu updof, z wyjątkiem pozycji określonych w rozporządzeniu składkowym oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, i zasiłku.

Składek na grupowe ubezpieczenia na życie finansowanych przez pracodawcę za zatrudnionego pozostającego na zasiłku macierzyńskim nie wlicza się do podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowych. Potwierdza to interpretacja ZUS z 20.12.2019 r. (WPI/200000/43/1111/2019), zgodnie z którą korzystanie z zasiłku macierzyńskiego/w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi odrębny niż stosunek pracy tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Okres pozostawania na wskazanych zasiłkach stanowi przerwę w ubezpieczeniu pracowniczym, a tytułem do podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym staje się wówczas pobieranie zasiłku. „(…) Świadczenia pozapłacowe, przysługujące pracownikom również w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim (a więc w okresach faktycznego nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu stosunku pracy (…), gdy prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy – czytamy w przywołanym piśmie. Podobnie wynika z interpretacji ZUS z 10.05.2018 r. (WPI/200000/43/554/2018) i 20.10.2016 r. (WPI/2000000/43/1039/2016).

W konsekwencji wartość opisanych świadczeń nie wchodzi również do podstawy wymiaru wpłat do PPK.