Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Który Urząd Skarbowy jest właściwy w sprawach opłaty cukrowej

Aleksander Kliszewski

Nasza firma podlega wyspecjalizowanemu US.
Czy jest on właściwy także w sprawach rozliczania opłaty cukrowej?

Nie, w tych sprawach firma podlega US właściwemu miejscowo. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy KAS w odniesieniu do niektórych kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zadania mogą być wykonywane przez naczelnika US innego niż właściwy miejscowo.

W przepisie tym mowa o podatnikach i płatnikach. Ponieważ ustawa KAS nie zawiera własnej definicji tych pojęć, należy sięgnąć do art. 7 i 8 Op, zgodnie z którymi podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami także inne podmioty. Z kolei płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

[1] Tekst jedn. DzU z 2021 r. poz. 183.

[2] DzU poz. 2456.

Zarówno w definicji podatnika, jak i płatnika jest mowa o „przepisach prawa podatkowego”. W art. 3 pkt 2 Op zdefiniowano to pojęcie jako przepisy ustaw podatkowych, tj. ustaw dotyczących podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych określających podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich, postanowienia ratyfikowanych przez RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Ustawa z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym[1] nie jest ustawą podatkową (gdyby taką była, byłby zbędny jej art. 12j stanowiący, że do opłaty cukrowej stosuje się odpowiednio przepisy Op). A skoro tak, jej przepisy nie są przepisami prawa podatkowego. Tym samym podmioty obowiązane do zapłaty opłaty cukrowej nie są podatnikami w rozumieniu art. 7 Op ani art. 11 ust. 4 ustawy KAS. Nie dotyczy ich więc rozporządzenie MFFiPR z 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo[2].