Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Informacja o zmianie roku podatkowego w zeznaniu CIT-8

Anna Koleśnik Doradca podatkowy

W której pozycji zeznania CIT-8 za 2020 r. (wersja 29) podatnik ma poinformować o wyborze:
• roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, jeśli rozpoczął działalność w 2020 r. (zgodnie z updop podatnicy informują o tym w zeznaniu rocznym składanym za ten rok),
• na kolejny rok podatkowy roku innego niż rok kalendarzowy (zgodnie z updop podatnicy informują o zmianie roku na inny niż rok kalendarzowy w zeznaniu rocznym składanym za rok poprzedzający zmianę)?
Czy podatnik, który od kolejnego roku zmienia rok podatkowy na kalendarzowy (wcześniej miał rok inny niż kalendarzowy), wypełnia część L poz. 285 zeznania CIT-8 (w roku poprzedzającym zmianę lub w tym, w którym zmiana nastąpiła)?
Czy podatnik, u którego nie następują żadne zmiany (prowadził działalność przed 2020 r. i od początku miał rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu lub rok inny niż kalendarzowy), wypełnia część L poz. 300 zeznania CIT-8?

Rokiem podatkowym podatnika CIT jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że postanowi on inaczej w statucie, umowie spółki albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym jego zasady ustrojowe; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 12 mies. kalendarzowych. Tak wynika z art. 8 ust. 1 updop.

Od tej zasady są wyjątki. W przypadku:

  • podjęcia po raz pierwszy działalności – pierwszy rok podatkowy trwa od dnia jej rozpoczęcia do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych (art. 8 ust. 2 updop),
  • podjęcia po raz pierwszy działalności w II połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym – pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (art. 8 ust. 2a updop),
  • zmiany roku podatkowego – za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku

O wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podatnik informuje w zeznaniu rocznym, składanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy (art. 8 ust. 4 updop). Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które nie były dotychczas podatnikami w rozumieniu updop (rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej), informują o tym w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym uzyskały status tego podatnika (art. 8 ust. 5 updop).

Informację o wyborze roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy podaje się w deklaracji CIT-8 (wersja 29), w sekcji L „Informacje dodatkowe”, w poz. 300, która zawiera opis: Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy (zaznaczyć właściwy kwadrat) (tak/nie).

Kwadrat nr 1 „tak” w tej pozycji sekcji L zaznaczy zatem zarówno podatnik, który rozpoczął działalność w 2020 r. i wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy, jak i podatnik kontynuujący w 2020 r. działalność, który będzie chciał na kolejny rok podatkowy wybrać inny rok niż dotychczasowy kalendarzowy.

[1] W odpowiedzi na pytanie Redakcji.

[2] Także w interpretacji KIS z 16.04.2019 r. (0111-KDIB1-2.4010.30.2019.1.MM) wskazano, że treść art. 8 ust. 3 updop wskazuje, iż skutki prawne zmiany dokonanej w dokumencie regulującym ustrój podatnika nastąpią dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego. Aby więc skutecznie wprowadzić zmiany w umowie/statucie/innym dokumencie w zakresie roku podatkowego, muszą być one dokonane (uchwalone) przed rozpoczęciem nowego, zmienionego roku podatkowego.

[3] Zob. np. pismo KIS z 22.08.2019 r. (DPP13.8221.9.2019.CPIJ).

Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów[1]: Zmiana roku podatkowego z innego niż kalendarzowy na kalendarzowy, nie wymaga co do zasady (…) składania informacji w tym zakresie, gdyż jest to wybór zgodny z założeniem przyjętym w art. 8 ust. 1 updop. Tym niemniej dla celów informacyjnych w zeznaniu w sekcji L przewidziano także, że podatnik, który nie dokonywał zmiany roku podatkowego na inny niż kalendarzowy, na sformułowane tam pytanie zaznacza odpowiedź „nie”.

W odpowiedzi wskazano również, że podatnik kontynuujący działalność, zmieniając rok podatkowy z niekalendarzowego na kalendarzowy, w poz. 4–5 formularza CIT-8 (pozycje te dotyczą wskazania roku podatkowego, za który jest składane zeznanie) w zeznaniu składanym za rok przed zmianą wpisał przedział czasowy/okres wskazujący, iż jest to rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Natomiast w kolejnym zeznaniu, składanym już za okres, w którym podatnik zmienił rok podatkowy na kalendarzowy, w poz. 4–5 CIT-8 wpisze okres od–do pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

W przypadku kontynuacji działalności gospodarczej w kolejnym roku i kontynuacji wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy, bądź też kontynuacji roku podatkowego równego kalendarzowemu (czyli podatnik nie dokonywał zmian w zakresie roku podatkowego), podatnik jedynie dla celów informacyjnych wypełnia poz. 300 zeznania CIT-8. W tym przypadku zaznaczy kwadrat „nie”.

W kwestii zmiany roku z niekalendarzowego (trwającego od 1 października do 30 września) na rok kalendarzowy wypowiedziała się również KIS w interpretacji z 29.12.2020 r. (0114-KDIP2-1.4010.365.2020.1.JF). Uznała za prawidłowe stanowisko podatnika, że dla skuteczności zmiany następnego roku podatkowego musi być ona podjęta w odpowiednim akcie regulującym ustrój prawny podatnika do końca bieżącego roku podatkowego (ostatniego przed zmianą)[2].

Stwierdziła też, że zmiana będzie skuteczna, pod warunkiem że wpis dotyczący zmiany roku obrotowego (podatkowego) zostanie dokonany w KRS do dnia złożenia zeznania za rok podatkowy trwający od 1.10.2019 do 30.09.2020 r.

Z tym ostatnim stwierdzeniem można polemizować, bowiem w świetle updop i przywołanej odpowiedzi Ministerstwa Finansów podatnicy nie mają prawnego obowiązku informowania w zeznaniu rocznym o zmianie roku niekalendarzowego na rok kalendarzowy. Dobrowolnie wypełniając odpowiednią rubrykę zeznania CIT, nie muszą więc spełniać dodatkowego warunku wcześniejszego potwierdzenia zmiany przez wpis do KRS. Byłoby to natomiast – zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych[3] – konieczne, gdyby przechodzili z „kalendarzowego” roku podatkowego na rok niekalendarzowy.