Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Ewidencja opłat od napojów zawierających dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny

Jakie jednostki są zobowiązane do naliczenia i uiszczania opłaty od słodzonych napojów – wytwórcy czy sprzedawcy? Jak ją zaksięgować?

[1] DzU poz. 1492 ze zm.

[2] Ustawa z 11.09.2015 r. (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 2365).

Mocą art. 7 ustawy z 14.02.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów[1] do ustawy o zdrowiu publicznym[2] (dalej uzp) wprowadzono rozdz. 3a „Opłata od środków spożywczych”.

Art. 12a ust. 1 uzp stanowi, że opłacie od środków spożywczych (dalej opłata) podlega wprowadzenie na rynek krajowy napojów z dodatkiem:

1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje, oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności (…),

2) kofeiny lub tauryny.

Napojem podlegającym opłacie jest – zgodnie z art. 12b ust. 1 uzp – wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w PKWiU w klasach 10.32 i 10.89 oraz dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji (…), z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Z kolei przez wprowadzenie na rynek krajowy tych napojów rozumie się sprzedaż napojów przez podmioty obowiązane do zapłaty opłaty [mowa o nich w art. 12d ust. 1 uzp – przyp. red.], do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż detaliczna napojów.

Obowiązek uiszczenia opłaty – zgodnie z art. 12d ust. 1 uzp – ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej:

1) podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach WDT lub importera napoju,

2) zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Obowiązek uiszczania opłaty ma wejść w życie od 1.01.2021 r. (art. 13 uzp), a organem właściwym w sprawie opłaty jest naczelnik US właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do jej zapłaty.

Opłatę oblicza we własnym zakresie i wpłaca na rachunek US podmiot obowiązany do jej zapłaty. Zasady ustalania wysokości opłat określa art. 12f uzp.

Naliczona przez podmioty zobowiązane do jej zapłaty opłata ma bezpośredni związek z działalnością operacyjną tych podmiotów, dlatego ujmuje się ją w księgach rachunkowych zapisem:

Wn konto 40 „Koszty według rodzajów – podatki i opłaty”

lub

Wn konto 52 „Koszty działalności handlowej” (jeżeli nie prowadzi się zespołu 4),

Ma konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”.

Przekazanie opłaty na rachunek bankowy US księguje się według ogólnie stosowanych zasad:

Wn konto 22 „Rozrachunki publicznoprawne”,

Ma konto 13 „Rachunki i kredyty bankowe”.