ZUS poinformuje pracodawcę o kwarantannie i izolacji zatrudnionego

Marta Kowalska

Osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową i ubiegające się o wypłatę zasiłku nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do pracodawcy ani do ZUS. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Dane te pozyskuje ZUS i udostępnia płatnikom składek dla celów wypłaty świadczeń chorobowych. Pracownicy powinni jednak poinformować pracodawcę (np. telefonicznie lub e-mailem) o przyczynie nieobecności w pracy.

  • RM – Rada Ministrów

Nowe zasady wynikają z rozporządzeń RM z 23.10.2020 i 2.11.2020, zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU poz. 1871 i 1931).

Dane udostępniane przez ZUS

Od 24.10.2020 podstawą wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy) osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek. Dane dotyczą osób, których kwarantanna lub izolacja trwała 22.10.2020 albo zacznie się po tym dniu. Są udostępniane na portalu PUE ZUS (panel Płatnika lub Ubezpieczonego, zakładka Kwarantanna, izolacja domowa – widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją oraz u płatników składek zatrudniających takie osoby).

Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji, a na profilu pracodawcy na PUE ZUS nie będą widoczne odpowiednie dane, to w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny/izolacji powinna ona złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie, że odbyła obowiązkową kwarantannę/izolację. Stanowi ono podstawę do wypłaty świadczeń chorobowych, po potwierdzeniu przez płatnika zawartych w nim informacji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Świadczenia dla domowników na kwarantannie

Od 3.11.2020 współzamieszkujący lub prowadzący wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 mają obowiązek poddać się kwarantannie rozpoczynającej się od dnia uzyskania przez nią pozytywnego wyniku testu i kończącej się 7 dni po zakończeniu jej izolacji.

Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest oświadczenie domownika o konieczności odbycia kwarantanny. Pracodawca lub ZUS może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, pracodawca powinien (nie później niż w terminie 7 dni) przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS, załączając do zaświadczenia Z-3/Z-3a skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53, dołączając skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia (również mogą to zrobić za pośrednictwem PUE ZUS).

Zasiłek opiekuńczy

Od 24.10.2020 podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub nad członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do sanepidu o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Wzory stosownych oświadczeń są dostępne na stronie internetowej ZUS.

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:
Temat: „Koronawirus - zasiłek chorobowy”
Praca, świadczenia i ubezpieczenia

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19

Nasza spółka zatrudnia ponad 50 pracowników. W stosunku do niektórych w ciągu ostatniego roku nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, także w związku z COVID-19.
Mamy wątpliwości, w jakich przypadkach nadal należy stosować art. 40 ustawy zasiłkowej, a w jakich nie. Prosimy o wyjaśnienie.

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłków według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. z uwzględnieniem art. 40 ustawy zasiłkowej, następuje w stosunku do pracowników, dla których zmiana ta nie ma związku z COVID-19. Jeżeli natomiast w wyniku przepisów o COVID-19 nastąpiło obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzono dla pracowników mniej korzystne warunki zatrudnienia, powołany art. 40 ustawy zasiłkowej nie ma zastosowania.

Koronawirus

Zasiłki zaniżone przez COVID-19 trzeba wyrównać

Pracownicy, którzy otrzymali niższe świadczenia za czas choroby lub macierzyństwa na skutek tego, że firma obniżyła im etat na podstawie regulacji antykryzysowych, mogą wnioskować o przeliczenie zasiłków i wypłatę wyrównania.

Taką zmianę wprowadza ustawa z 7.10.2020 o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (DzU poz. 1747). Weszła ona w życie 9.10.2020, jednak regulacje dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych są zgodne z terminami wejścia w życie poszczególnych przepisów tzw. specustawy (ustawa z 2.03.2020, DzU z 2020 poz. 374), które umożliwiły obniżenie wymiaru czasu pracy lub wprowadzenie mniej korzystnych zasad wynagradzania.

Koronawirus

„Chorobowe” także dla członka rodziny osoby na kwarantannie

Czy wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy należy się tylko osobom odbywającym kwarantannę, czy również członkom ich rodziny?

Konsekwencją ogłoszenia w Polsce stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 (koronawirus) było wprowadzenie obowiązku 14-dniowej kwarantanny (izolacji) dla osób, które miały kontakt z zakażonymi, a także podejrzanymi o taki kontakt oraz powracającymi z zagranicy (w tym ostatnim przypadku okres obowiązkowej kwarantanny liczy się od dnia następującego po przekroczeniu granicy).

Koronawirus

Świadczenie za kwarantannę graniczną – na podstawie oświadczenia pracownika

Białorusin pracujący w polskiej spółce (zatrudniony na mocy pozwolenia na pracę sezonową) wracał 21.03.2020 z Białorusi po urlopie i na granicy dostał polecenie obowiązkowej 2-tygodniowej kwarantanny domowej.
Czy przysługuje mu za ten czas wynagrodzenie chorobowe (jeszcze z niego w tym roku nie korzystał), czy może jest to nieobecność usprawiedliwiona (NU) bez prawa do wynagrodzenia? Jak ten miesiąc rozliczyć na liście płac? Czy i gdzie to zgłosić? Jaki kod podać w dokumentach składanych do ZUS (czy 331)? Dodam, że firma jest płatnikiem zasiłków dla załogi, a wynagrodzenia płaci na bieżąco – do 28. dnia danego miesiąca.

Po zakończeniu kwarantanny obcokrajowiec powinien złożyć pracodawcy – w ciągu 3 dni roboczych – oświadczenie stanowiące podstawę przyznania prawa do świadczeń chorobowych. Za marzec 2020 należy w tym przypadku złożyć ZUS RCA, ujmując tylko wynagrodzenie za pracę za okres od 1.03.2020 do 20.03.2020 i ew. „zerowy” ZUS RSA z kodem 331 za okres od 21.03.2020 do 31.03.2020. Pełne wynagrodzenie chorobowe z racji kwarantanny trzeba wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych za kwiecień 2020.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....