Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Samorząd biegłych rewidentów - szanse i wyzwania

Rozmowa z Barbarą Misterską-Dragan, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Redakcja: Jak Pani widzi sytuację biegłych rewidentów, którzy – w warunkach, gdy „nie ma mądrych” – mają się z dużą pewnością wypowiedzieć nt. zasadności przyjętego przez badaną jednostkę założenia kontynuacji działalności? Czy obawa biegłych przed ryzykiem optymizmu, usprawiedliwiona zawodowym sceptycyzmem, nie stanowi dla jednostek zagrożenia?

Barbara Misterska-Dragan: Biegli rewidenci mają jasne drogowskazy co do sposobu postępowania podczas badania. Kierują się nie tylko zawodowym sceptycyzmem, ale również swoją wiedzą, doświadczeniem i profesjonalnym osądem. Profesjonalne postępowanie wymaga stosowania m.in. standardów zawodowych, w tym KSB 570 (Z) Kontynuacja działalności. Jest to szczególny standard, który jasno opisuje, jak przeprowadzić ocenę przyjętego przez badaną jednostkę założenia kontynuacji działalności i jak reagować w przypadku stwierdzenia istotnej niepewności w tym zakresie.

Biegli rewidenci mają świadomość odpowiedzialności, wiedzą, że interesariusze, użytkownicy sprawozdań finansowych oczekują od nich potwierdzenia – bądź nie – zasadności przyjętego założenia kontynuacji działalności. Przypominam jednak, że my, biegli rewidenci, nie wróżymy, co będzie, nie dajemy zapewnienia co do przyszłej rentowności, efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez osoby kierujące nią obecnie czy w przyszłości.

To kierownik jednostki, który ma o niej największą wiedzę, powinien zgromadzić dowody potwierdzające przyjęte założenia. Jeśli wie o istotnych zdarzeniach, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności, powinien je odpowiednio ujawnić w sprawozdaniu finansowym. Zawodowy sceptycyzm biegłego ma swoje granice. Są firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, ale znają zagrożenia, piszą o nich w sprawozdaniach otwarcie. Mają plan postępowania, czasami wręcz przetrwania, i wiedzą, jak będą na zagrożenia reagować. Negocjują kredyty, sprzedają zbędne nieruchomości, ograniczają koszty, negocjują z dostawcami czy klientami, są gotowe na przerwy w łańcuchach dostaw – i dzięki temu mają realistyczny plan działania, przynajmniej w perspektywie nie krótszej niż 12 mies. od dnia bilansowego.

Biegły rewident ocenia informacje, dokumenty przedstawione przez kierownictwo jednostki dla potwierdzenia zasadności założenia kontynuacji działalności. Ocenia odpowiedniość ujawnień, ich kompletność i zrozumiałość, a także czy użytkownik badanego sprawozdania finansowego uzyska informacje pozwalające na ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności, które pozwolą mu uznać, że to sprawozdanie jest zrozumiałe i przedstawia rzetelny obraz.

Wnioski biegłego rewidenta mogą być różne i wynikają z zebranych dowodów badania. Gdy zgadza się on z założeniem kontynuacji działalności, jednak istnienie znaczącej niepewności nie zostało odpowiednio ujawnione w sprawozdaniu finansowym, może wydać opinię z zastrzeżeniem, negatywną lub odmówić wydania opinii.

Rozumiemy presję otoczenia. Rozumiemy, że zwłaszcza teraz opinie biegłych mogą być skrupulatnie analizowane, ale trzeba pamiętać i wyjaśniać wszystkim interesariuszom rynku, gdzie leży granica naszej odpowiedzialności, a także podkreślać fakt, że kierujemy się standardami badania i przepisami prawa, wiedzą, doświadczeniem i rozsądkiem.

Przynależność do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa, a wykonywanie usług atestacyjnych standaryzowane i w różny sposób przez nią wspomagane. Czy Izba wspomaga swoich członków także przy wykonywaniu czynności o charakterze nieatestacyjnym?

Wsłuchujemy się w głos środowiska. Reagujemy na wszystkie zgłaszane zagadnienia. Usługi pokrewne, jak np. kompilacja czy uzgodnione procedury, były przedmiotem dyskusji z regulatorem po wejściu w życie zmian w uobr. Wyjaśnialiśmy, kierując pytania do Ministerstwa Finansów, ich istotę i rozumienie. Dotyczyło to kwestii sporządzania sprawozdań finansowych przez biura rachunkowe czy usług due diligence. Odpowiedzi Ministerstwa niezwłocznie przekazaliśmy środowisku. Zgłoszone przez biegłych rewidentów kwestie, takie jak zamkniecie ksiąg rachunkowych, długość roku obrotowego, kontynuacja działalności czy też nadanie spółkom komandytowym statusu podatnika CIT, spotkały się z szybką reakcją z naszej strony; uzyskaliśmy interpretacje resortu finansów. Oferujemy biegłym szkolenia poświęcone nie tylko usługom atestacyjnym, ale również innym tematom, jak kwestie podatkowe, z zakresu wyceny czy tzw. szkolenia miękkie.

Dbając o bezpieczeństwo działalności prowadzonej przez naszych członków, udzieliliśmy praktycznego wsparcia biegłym rewidentom, m.in. w postaci materiałów pomocnych przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), przepisów RODO czy dostosowania systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej do wymogów wynikających ze zmiany uobr.

Z naszych obserwacji wynika, że obecnie dla znakomitej części biegłych rewidentów najważniejsze jest wykonywanie badań sprawozdań finansowych i dlatego koncentrujemy się na wsparciu w tej dziedzinie. Dostarczamy aktualnej wiedzy, przygotowujemy wytyczne, występujemy w imieniu biegłych do właściwych władz o miarodajne interpretacje.

Czy biegli rewidenci z mniejszych, kilkuosobowych firm audytorskich są konkurencyjni wobec tych pracujących w dużych firmach – stosujących nowoczesne technologie, mających możliwości korzystania z zaplecza intelektualnego (z zakresu informatyki, podatków, rachunkowości)?

Myślę, że trudno obecnie rozważać tak pojmowaną konkurencyjność. Moim zdaniem zarówno małe, jak i duże firmy audytorskie znajdują na rynku swoje miejsce. Wynika to z różnorodności klientów, ich potrzeb i oczekiwań. Firmy małe i mikro oczekują bezpośredniego kontaktu z biegłym rewidentem nawet w razie pracy zdalnej. Istnieje silna potrzeba interakcji. Jeśli chodzi o zawodowe standardy, to wszyscy biegli stosują takie same krajowe standardy wykonywania zawodu. Wsparcie w postaci zaplecza, jakim często dysponują firmy sieciowe, ma niewątpliwie znaczenie, ale nie powinien to być czynnik decydujący o wyborze biegłego czy o ocenie jego pracy.

Mniejsze firmy tworzą zaplecze intelektualne poprzez różnorodne sojusze, sieci współpracy opartej na kompetencjach. Oprogramowania pomocne przy badaniu są dostępne na rynku i coraz więcej biegłych rewidentów z nich korzysta. Podkreślenia wymaga też wkład samorządu w tym obszarze. Chcemy dać równe szanse wszystkim, dlatego przygotowujemy wytyczne, wskazówki i alerty, które mają być wsparciem dla biegłych, a zwłaszcza pracujących w mniejszych firmach. Na miarę naszych możliwości stworzyliśmy swoisty help desk i będziemy tę pomoc kontynuować. Zgłaszane problemy nie pozostają bez rozwiązania.

Pula informacji, jakie w 2020 r. przygotowaliśmy w związku z pandemią i jej skutkami, jest olbrzymia – i wiemy, że bardzo doceniana. Ilustracją są chociażby wytyczne, które przygotowaliśmy w marcu 2020 r., dotyczące badania sprawozdań finansowych w czasie pandemii. Rolą samorządu jest i będzie wspieranie biegłych rewidentów. Obecnie pracujemy wspólnie z bankami nad standaryzacją potwierdzeń bankowych. Skorzystają na tym wszyscy.

W związku z nowym obowiązkiem sporządzania przez emitentów swoich jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z jednolitym elektronicznym formatem raportowania (ESEF), w tym oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2019/815, przygotowujemy wytyczne/standard dla biegłych rewidentów badających takie sprawozdania. Chcemy również przeprowadzić rozmowy z firmami, które przygotowują odpowiednie oprogramowanie do badania. Znacznie łatwiej robić to z poziomu samorządu, który reprezentuje biegłych rewidentów z wszystkich firm audytorskich, niż gdyby miały to uzgadniać indywidualnie mniejsze firmy.

Pojawia się pytanie, czy nie jest to moment przejściowy dla przyszłości branży. Uważam, że tak. Kształt rynku usług biegłych rewidentów się zmienia. Niektórzy z naszych członków zrezygnowali z prowadzenia działalności. Na pewno biegli muszą rozważyć, czy samodzielnie poradzą sobie z wyzwaniami, bo przecież wpisanie się w rozwój, postępującą informatyzację wiąże się z dużymi kosztami.

Jak sprawdza się w praktyce system kontroli jakości, zwłaszcza w małych firmach audytorskich?

Opracowanie i stosowanie wewnętrznego systemu kontroli jakości jest obowiązkiem każdej firmy audytorskiej. Wiem, że dla wielu z nich, zwłaszcza tych mniejszych, stanowi to znaczne obciążenie. Nie mogę się jednak miarodajnie wypowiedzieć, jak system kontroli jakości sprawdza się w praktyce małych firm, ponieważ nadzór nad firmami audytorskimi jest w gestii PANA i nie mamy informacji na ten temat.

Czy zwolnienie PIBR z funkcji nadzoru nie zubożyło wiedzy Izby o bieżących problemach i bolączkach firm audytorskich i biegłych rewidentów?

Nie. Pomogła nam formuła zdalnych spotkań. W ten sposób możemy się spotykać z biegłymi znacznie „szerzej” (z całej Polski) i częściej niż w tradycyjnej formule. Informujemy o zmianach, planach Izby, wsłuchujemy się w problemy, bolączki biegłych rewidentów. Samorząd jest aktywny, cenne są sygnały z regionów, reagujemy tak szybko, jak to jest możliwe.

Przykładami naszej szybkiej reakcji mogą być np. webinarium nt. inwentaryzacji w czasie COVID-19, przygotowanie wskazówek dotyczących potwierdzeń zewnętrznych w razie badania zdalnego czy już wspomniana inicjatywa ujednolicenia postaci potwierdzeń bankowych. Nasze zadania informacyjne i edukacyjne traktujemy bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Reagujemy również na głosy nadzoru. Przykładami mogą być szkolenia nt. bezpieczeństwa informatycznego w firmie audytorskiej w razie pracy zdalnej czy obecnie trwające prace dotyczące wynagrodzeń w firmie audytorskiej.

Na bieżąco kontaktujemy się z PANA. Teraz oczekujemy na oficjalne wyniki jej kontroli. Chcemy je przełożyć na program szkoleń dla biegłych rewidentów, który będzie uwzględniał obserwacje kontrolerów. Liczymy na współpracę PANA z samorządem, przyczyniającą się do podnoszenia jakości badania sprawozdań finansowych.

Jakie są plany PIBR w zakresie wspomagania biegłych rewidentów? Czy przewidziana jest pomoc dla biegłych prowadzących biura rachunkowe?

Nasze podstawowe sposoby pomagania wszystkim biegłym rewidentom, o których zresztą już wspominałam, są niezmienne: chcemy na bieżąco dostarczać wytycznych, wskazówek dotyczących stosowania standardów wykonywania zawodu, standardów etycznych i działania systemu kontroli jakości. Chcemy wspólnie ze środowiskiem biegłych wypracowywać dobre praktyki świadczenia usług atestacyjnych.

Na 2021 r. mamy ambitne plany. Wkrótce ukaże się ALERT 2020, który będzie zawierał coroczne podsumowanie obowiązujących przy badaniu sprawozdania finansowego przepisów prawa i standardów, w tym informacje o najważniejszych zmianach, jakie nastąpiły w ciągu roku. Duże wyzwanie to przygotowanie biegłych rewidentów do praktycznego stosowania zmienionego KSB 540 Badanie szacunków księgowych i powiązanych z nim ujawnień. Na ten temat odbędą się obowiązkowe szkolenia i webinaria.

Kolejną zmianą, stanowiącą rewolucję w podejściu do zapewnienia jakości usług przez firmy audytorskie, będzie zmiana standardów kontroli jakości. Standardy IFAC zostaną przetłumaczone w bieżącym roku, a następnie rozpoczniemy akcję informowania o zmianach, jakie przynoszą. Firmy audytorskie będą musiały je wdrożyć, a to wymaga zrozumienia i czasu. Będziemy również kontynuować tworzenie Banku Dylematów Etycznych. Wiele innych prac rozpoczętych w 2020 r. będzie w bieżącym roku miało swój ciąg dalszy; nie sposób o wszystkich opowiedzieć.

Biegli rewidenci prowadzący usługowo księgi rachunkowe są członkami samorządu, nie zapominamy o nich. Reagujemy na ich pytania, problemy czy potrzeby interpretacji przepisów.

Spośród wielu spraw, którymi zajmowaliśmy się jako samorząd, warto wymienić m.in. zgłoszenie wniosku o wydłużenie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych w okresie trwania epidemii COVID-19, uzyskanie stanowiska Ministerstwa Finansów nt. sporządzania sprawozdania finansowego, zamknięcia ksiąg rachunkowych i roku obrotowego oraz kontynuacji działalności w świetle zapisów uor.

Pomoc biegłym rewidentom prowadzącym księgi rachunkowe realizujemy na bieżąco, a każda zgłoszona potrzeba wsparcia jest analizowana i żadna nie pozostaje bez odpowiedzi.

Dziękujemy za rozmowę

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
28.02.2024 CIT „estoński” – działanie mechanizmu i sposób jego wykorzystania przy planowaniu podatkowym z uwzględnieniem aktualnych stanowisk prezentowanych przez organy podatkowe SKwP Warszawa
28.02.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
28.02.2024 Krajowy System e-faktur podatkowo i w praktyce SKwP Kielce
28.02.2024 NKUP-y w małej i dużej firmie – czyli wszystko o wydatkach, których nie można zaliczać do kosztów w 2024 r SKwP Poznań
28.02.2024 Płatnik od podstaw – nowy program obsługi programu Płatnik ZUS SKwP Wrocław
28.02.2024 Podatek VAT – uchwalone i planowane zmiany na 2024 rok. KSeF w praktyce - jak się przygotować do wdrożenia SKwP Kraków
28.02.2024 Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych świadczeń – warsztat na kazusach SKwP Poznań
28.02.2024 Składki ZUS i zasiłki chorobowe SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Olsztyn, SKwP Zielona Góra
28.02.2024 Sporządzanie list płac pracowników od podstaw w ujęciu praktycznym SKwP Bydgoszcz, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kielce, SKwP Łódź, SKwP Lublin
28.02.2024 Analiza finansowa – poziom zaawansowany SKwP Warszawa
Jak Sztuczna Inteligencja (AI) usprawni pracę księgowych