Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Informacja o wspólnikach może być złożona jeszcze przed przekształceniem w spółkę jawną

Anna Koleśnik Doradca podatkowy

W przypadku przekształcenia spółki komandytowej w jawną informację o wspólnikach tej ostatniej (CIT-15J) może skutecznie złożyć spółka przekształcana. Pozwoli to uniknąć nabycia przez przekształconą spółkę jawną z „mieszanym” składem wspólników statusu podatnika CIT.

Na taką możliwość wskazuje interpretacja KIS z 26.02.2021 (0111-KDIB2-1.4010.538.202.1.AR), potwierdzająca wcześniejsze „nieoficjalne” stanowisko Ministerstwa Finansów.

Od 2021 spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, może stać się podatnikiem CIT. Dzieje się tak, jeśli nie złoży naczelnikowi US informacji (CIT-15J wraz z zał. CIT/JW) o podmiotach osiągających bezpośrednio bądź pośrednio dochody z tej spółki (tzw. informacja o wspólnikach).

W przypadku spółek powstałych w wyniku przekształcenia – np. ze spółki komandytowej – sposób wykonania tego obowiązku budzi wątpliwości. Ciąży on bowiem na spółce jawnej i, jak wynika z updop, musi być dopełniony przed rozpoczęciem jej roku obrotowego (art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a). A jeżeli w związku z przekształceniem spółka zamyka księgi rachunkowe, pierwszym dniem roku obrotowego spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia jest dzień zmiany formy prawnej (czyli rejestracji przekształcenia w rejestrze przedsiębiorców KRS).

KIS przypomniała, że w procesie przekształcania spółek nie następuje zmiana tożsamości przekształcanej spółki – nie przestaje ona istnieć. W świetle Ksh i Op spółka przekształcona staje się kontynuatorką praw i obowiązków spółki przekształcanej. Biorąc pod uwagę to oraz okoliczność, że w wyniku zmiany formy prawnej spółki, na moment przekształcenia nie zmieni się skład jej wspólników ani proporcje, w jakich uczestniczą oni w zysku, KIS stwierdziła, że podmiotem właściwym do złożenia informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a updop będzie wnioskodawca jako spółka przekształcana. Ww. informację wnioskodawca winien złożyć przed dniem rejestracji przekształcenia w KRS.

Za prawidłowe należy więc uznać stanowisko (…), zgodnie z którym złożenie przez spółkę informacji, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a updop (…), będzie skuteczne w tym sensie, że spółka jawna będąca następcą prawnym spółki (w wyniku przekształcenia) nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Do problemu tego odniósł się również MFFiPR w odpowiedzi z 15.02.2021 na interpelację poselską nr 18645 (DD5.054.8.2021).

Wynika z niej, że jeżeli spółka jawna powstaje w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, w tym np. komandytowej, to wówczas informację powinna złożyć w terminie:

  • 14 dni od dnia rejestracji przekształcenia – jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną doszło do zmiany wspólników przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia), lub
  • przed dniem rejestracji przekształcenia spółki – jeżeli w trakcie przekształcenia innej spółki w spółkę jawną nie doszło do zmiany wspólników przekształcanej spółki lub praw wspólników do udziału w zyskach spółki przekształconej (powstałej z przekształcenia); informację taką składa spółka przekształcana.

W przypadku dochowania powyższych terminów – w opinii MFFiPR – spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego.