Działalność indywidualna i w spółce komandytowej a prawo do zryczałtowanego opodatkowania

Aleksander Woźniak

Uzyskiwanie przychodów ze spółki osobowej (komandytowej) nie wyklucza możliwości opodatkowania dochodów lekarza z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Tak wynika z wyroku NSA z 30.07.2020 (II FSK 3407/18). Spór dotyczył wykładni art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd – co należy rozumieć przez prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, innej niż wymieniona w art. 23 uzpd. Organy podatkowe i WSA przyjęły, że jeżeli podatnik jest wspólnikiem spółki komandytowej i tym samym może uzyskiwać przychody z udziału w tej spółce, jest to równoznaczne z prowadzeniem przez niego innej działalności gospodarczej. A to wyklucza opodatkowanie indywidualnie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (lekarskiej) w formie karty podatkowej.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  • Pp – Prawo przedsiębiorców

Podatnik zaś argumentował, że działalność gospodarcza prowadzona jest we własnym imieniu przez spółkę komandytową, będącą odrębnym bytem prawnym, a jedynie przychody wspólników z udziału w tej spółce uznawane są za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

NSA przyznał mu rację. Potwierdził, że to spółka komandytowa, a nie jej wspólnicy, jest przedsiębiorcą (w myśl art. 4 ust. 1 i 2 Pp) i to ona we własnym imieniu prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą: Art. 5b w ust. 2 updof stanowi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof (pozarolnicza działalność gospodarcza). Ustawodawca istotnie przyjmuje zatem pewną fikcję prawną, ale odnoszącą się wyłącznie do przypisania przychodów do określonego źródła.

(…) Uznanie, że uzyskiwanie przychodów z udziału ze spółki komandytowej wyklucza opodatkowanie kartą podatkową byłoby prawidłowe wyłącznie wówczas, gdyby przesłanka negatywna z art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd odnosiła się do uzyskiwania przychodów ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. (…) Tymczasem w art. 25 ust. 1 pkt 4 uzpd ustawodawca wskazał – jako przesłankę negatywną opodatkowania w tej formie – prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie jest natomiast przesłanką negatywną osiąganie przychodów ze źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. Ustawodawca (…) nie utożsamia osiągania przychodów ze źródła pozarolniczej działalności gospodarczej z prowadzeniem tej działalności. Uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza zatem możliwości opodatkowania kartą podatkową.

Podobne stanowisko NSA zajął w wyroku z 11.04.2019 (II FSK 173/19), jednak wcześniej zapadło też przeciwne orzeczenie (z 18.05.2018, II FSK 1391/16).

Temat: „Karta Podatkowa”
Koronawirus

Mniej formalności dla „kartowiczów”, którzy czasowo zamknęli firmę z powodu pandemii

Podatnicy karty podatkowej nie muszą informować US o przerwie w działalności z uwagi na zakazy wprowadzone w rządowych regulacjach antykoronawirusowych.

Co do zasady złożenie takiego zawiadomienia jest warunkiem niepłacenia podatku w formie karty podatkowej za okres przerwy. Jednak dzięki wprowadzonej zmianie „kartowicze”, z mocy prawa, zostali zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia.

Przystąpienie do spółki komandytowej a utrata prawa do karty podatkowej

Uczestnictwo przedsiębiorcy w spółce komandytowej wyklucza możliwość korzystania z karty podatkowej.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....