Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Forum Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kalendarium - kwiecień 2021

Małgorzata Szczepańska

19.01.2021 r., kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku współpracę SKwP z Ministerstwem Finansów, zorganizowano webinarium: „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczenia w opodatkowaniu osób fizycznych”. Moderatorem była dr Monika Król-Stępień z Oddziału Dolnośląskiego SKwP. Wykład „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zmiany od 1.01.2021 r.” wygłosili Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i Aleksander Łożykowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych. Leszek Lewandowicz, sekretarz Zarządu Głównego (ZG) SKwP, mówił o identyfikacji usług objętych ryczałtem i ustaleniu prawidłowej stawki ryczałtu. Eksperci Departamentu Podatków Dochodowych: Beata Karbownik (zastępca dyrektora), Iwona Kocemba i Ryszard Michalski odpowiadali na pytania uczestników. W spotkaniu uczestniczyło ok. 800 osób.

25.01.2021 i 15.03.2021 r. w oddziałach okręgowych i biurze ZG SKwP zorganizowano spotkania dotyczące kwestii promocyjnych Stowarzyszenia. Omówiono m.in. działania oddziałów, plany na 2021 r., a także nowe narzędzia promocyjne. Dyskutowano o potrzebach zgłaszanych przez oddziały i bieżących problemach związanych z pandemią.

2–3.02.2021 r. odbyła się on-line XVII Doroczna Konferencja Podatkowa „Podatki 2021”, poświęcona bieżącym zagadnieniom podatkowym i księgowym. Omówiono je podczas 8 sesji tematycznych, a prelegentami byli wykładowcy SKwP. Konferencję poprowadziła Joanna Podkówka-Sędek z Oddziału Okręgowego (OO) w Kielcach. Uczestnicy mogli zadawać prelegentom pytania na czacie, a odpowiedzi uzyskiwali bezpośrednio po wykładzie bądź e-mailem. Miesięcznik „Rachunkowość” był patronem honorowym Konferencji.

3.02.2021 r. odbyło się webinarium zorganizowane przez Europejską Federację Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Uczestniczyło w nim 12 osób z EFAA, 3 z EUIPO, 2 ze statusem „gość” (w tym przedstawiciel SKwP) oraz przedstawiciele organizacji członkowskich (krajowych) EFAA. SKwP reprezentował Leszek Lewandowicz – sekretarz ZG. Celem spotkania było promowanie porozumienia o współpracy między EFAA i EUIPO oraz pokazanie korzyści z przynależności do EFAA, a głównym tematem – uświadomienie potrzeby doradztwa dotyczącego praw własności intelektualnej. Podkreślano, że księgowi powinni mieć przynajmniej ogólną orientację w tej dziedzinie, by po zasygnalizowaniu problemu mogli skierować przedsiębiorcę do specjalisty.

8.02.2021 r. odbyła się narada dyrektorów biur zarządów OO SKwP, w której wzięli udział także członkowie prezydium ZG, dyrekcja biura ZG oraz Aneta Lech – przewodnicząca zespołu ds. biur rachunkowych. Naradę otworzył Jerzy Koniecki, prezes ZG SKwP. Następnie Aneta Lech omówiła podjęte i planowane inicjatywy na rzecz biur rachunkowych. Przedstawiono także stan realizacji prac wynikających z uwag zgłoszonych na poprzednich naradach, stan przygotowań do wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz działania podjęte przez SKwP w okresie epidemii.

12.02.2021 r. na zaproszenie Business Centre Club (BCC) odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Jerzy Koniecki, prezes ZG SKwP, Aneta Lech i Paweł Przedpełski z OO w Warszawie. BCC reprezentowali: Jarosław Kołodziej, dyrektor ds. nominacji, dyrektor operacyjny, oraz Maciej Owczarek, wiceprezes, dyrektor generalny. Rozmowy dotyczyły współpracy obu organizacji, m.in. udziału ekspertów SKwP w spotkaniach organizowanych przez BCC oraz wymiany doświadczeń.

17.02.2021 r. odbyło się kolejne, zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Finansów, webinarium „Slim VAT – pierwszy etap uproszczeń w podatku od towarów i usług”. Poprowadził je Sławomir Szuba z OO SKwP w Krakowie. Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, i dr Paweł Selera, dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług, omówili temat „Slim VAT – najważniejsze zmiany od 1.01.2021 r.”. Następnie Maciej Rychlicki z OO SKwP w Krakowie wygłosił wykład „Slim VAT – aspekty praktyczne w codziennej pracy księgowego”. Na wcześniej przesłane pytania odpowiadali przedstawiciele Departamentu Podatku od Towarów i Usług – Tomasz Groszyk (zastępca dyrektora) i Anna Mytyk. Liczba uczestników była ograniczona, w spotkaniu wzięło udział prawie 200 osób. Wystąpienia przedstawicieli SKwP (także z webinarium z 19.01.2021 r.) zostały zamieszczone na stronie www.skwp.pl w zakładce Webinaria.

24.02.2021 r. na posiedzeniu ZG SKwP została powołana stała Komisja Biur Rachunkowych w składzie: Aneta Lech – przewodnicząca, Aleksander Wala – wiceprzewodniczący, Sylwia Rzepka – sekretarz, Beata Szlachetka – członek. Celem Komisji jest dążenie do uregulowania zawodu księgowego oraz określenie warunków i zasad usługowego prowadzenia ksiąg, a także zakresu zadań wykonywanych przez księgowych, niekolidującego z przepisami o doradztwie podatkowym. Komisja Biur Rachunkowych zaprasza do kontaktu: komisjabr@skwp.pl, oraz do przystąpienia do grupy na FB (www.facebook.com/groups/biurarachunkowenazakrecie).

1–2.03.2021 r. odbyło się (w trybie zdalnym) Forum Dyrektorów Wykonawczych organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), podczas którego SKwP reprezentowała prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – przewodnicząca komisji ds. współpracy z zagranicą. Próbowano znaleźć odpowiedzi na pytania: czym się zajmują dyrektorzy wykonawczy i zarządy organizacji zawodowych księgowych, jakie inicjatywy i działania podejmować w celu rozwiązywania problemów w szybko zmieniającej się rzeczywistości, w warunkach pandemii. Zwrócono uwagę m.in. na: nienadążanie księgowych za zmianami technologii cyfrowej; powolną akceptację, a czasami opór wobec zmian technologicznych w rachunkowości; niski stopień innowacyjności menedżerskiej, co pokazały badania zarządów organizacji księgowych na tzw. krzywej innowacyjności; brak należytego zrozumienia zagrożeń w cyberprzestrzeni. Forum podsumowała Asmâa Resmouki – wiceprezes IFAC, która stwierdziła, że zmiana tego nastawienia i postaw to jedno z wyzwań stojących przed zarządami organizacji księgowych na świecie. IFAC postara się kreować pozytywne zmiany i pomagać w ich urzeczywistnianiu.

3.03.2021 r. SKwP podpisało z Ministerstwem Finansów deklarację stanowiącą podstawę szerszej współpracy ekspertów ministerstwa ze środowiskiem księgowych. Porozumienie obejmuje m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć i konferencji, a także wymianę wiedzy i doświadczeń, dotyczących przepisów i praktyki stosowania prawa podatkowego oraz bilansowego. Przewidziano również przygotowywanie wspólnych materiałów informacyjnych, związanych z rozliczeniami podatkowymi i rachunkowością. W uroczystości uczestniczyli: Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jerzy Koniecki, prezes ZG SKwP, i Leszek Lewandowicz, sekretarz ZG SKwP. Dotychczas odbyły się 4 zorganizowane wspólnie webinaria: dwa dotyczące „estońskiego” CIT, po jednym nt. ryczałtu ewidencjonowanego i SLIM VAT.

23.03.2021 r. SKwP, w imieniu wszystkich księgowych, a przede wszystkim biur rachunkowych, wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o przesunięcie przypadającego na 30.04.2021 r. terminu sporządzenia rocznych zeznań podatkowych PIT oraz zapłaty wynikającego z nich podatku. Z uwagi na trzecią falę epidemii COVID-19 i pogarszającą się sytuację przedsiębiorców ministerstwo przygotowało projekty aktów prawnych przesuwających sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych i złożenie zeznań rocznych CIT do 30.06.2021 r. Naturalnym krokiem powinno być także przedłużenie do tej daty terminu sporządzenia i złożenia zeznań PIT.

SKwP objęło patronatem honorowym:

  • „Akademię Prawa Podatkowego”, organizowaną przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (on-line 9.04.2021 r.),
  • 7. Forum Rachunkowości pod hasłem „Piramida kompetencji w biznesie a rachunkowość”, organizowane przez Instytut Rachunkowości SGH (on-line 26.04.2021 r.),
  • Jubileuszową XXV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu „Rachunkowość a controlling” pod hasłem „Koncepcje zarządzania kosztami i dokonaniami”, organizowaną przez Katedrę Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (11–13.10.2021 r.).

W ostatnich 3 mies. SKwP otrzymało do zaopiniowania 8 projektów aktów normatywnych – wszystkie poddano analizie. Uwagi zgłoszono do projektu SLIM VAT 2, wprowadzającego zmiany do ustawy o VAT i Prawa bankowego. Przygotował je zespół, którego koordynatorem jest Adam Kęsik.

Na 15.02.2021 r. „Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości” ma 2465 sygnatariuszy zbiorowych oraz 24 970 indywidualnych. Tytuł dyplomowanego księgowego SKwP, wieńczący system certyfikacji zawodowej księgowych, posiadają 872 osoby, zaś tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych – 269 osób.

W 2021 r. ukazało się 6 kolejnych numerów newslettera SKwP oraz 3 newslettery specjalne, zawierające aktualne i ważne dla księgowych informacje, w tym akty prawne. Liczba subskrybentów wynosi ponad 5800 (stan na 23.03.2021 r.). Nowy numer „Świata Księgowych” (1(59)/2021) jest już dostępny na stronie internetowej SKwP.