Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU
account_circle
dehaze

Logowanie

e-mail:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą e-maila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój e-mail wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z e-maila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

e-mail:

Klikając w poniższy link, zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą e-maila

Sprawdzanie danych....

Komu przysługują wakacje składkowe

Renata Majewska
Renata Majewska
prawnik, ekspert prawa pracy
więcej ⇒

Indywidualni przedsiębiorcy będą mogli – nie tracąc prawa do ubezpieczeń – przez 1 miesiąc w roku nie płacić składek ZUS, które zrefunduje budżet państwa. Z ulgi skorzystają najwcześniej za grudzień 2024 r.

Nową preferencję wprowadza ustawa z 9.05.2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 863), która wejdzie w życie 1.11.2024 r. (1. dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia – art. 9 nowelizacji).

Tylko składki społeczne, na FP i FS

Stanowi ona pomoc de minimis i polega na zwolnieniu niektórych indywidualnych przedsiębiorców z opłacenia składek na własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i ew. dobrowolne chorobowe za jeden wybrany miesiąc kalendarzowy w danym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca na tym nie traci, bo składki zostaną zrefundowane z dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaewidencjonowane na jego koncie w ZUS.

Za ten okres nie będzie również płacił składek na FP i FS, ale te nie podlegają refinansowaniu z budżetu państwa i zapisaniu na jego koncie (art. 16 ust. 4a, art. 17a, art. 17b i art. 32 ust. 2 usus).

W trakcie „ulgowego” miesiąca przedsiębiorca pozostanie w systemie ubezpieczeń społecznych, będzie miał zabezpieczenie w razie choroby, a pokryte przez państwo składki dołożą się do jego przyszłej emerytury. Nie będzie musiał na ten czas zawieszać działalności gospodarczej, wciąż może czynnie działać, osiągać przychody, wystawiać faktury, dokonywać zakupów itd.

Uwaga! Wakacje składkowe nie obejmują:

 • składki zdrowotnej, którą trzeba będzie zapłacić w miesiącu korzystania ze zwolnienia (w wysokości stosownej do wybranej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej),
 • żadnych składek opłacanych przez przedsiębiorcę za tzw. osoby współpracujące, pracowników, zleceniobiorców czy innych ubezpieczonych.

Uprawnieni przedsiębiorcy

Ulga przysługuje wyłącznie ubezpieczonym wskazanym w art. 8 ust. 6 pkt 1 usus, czyli osobom fizycznym wykonującym pozarolniczą działalność gospodarczą (DG) na mocy Prawa przedsiębiorców (ustawa z 6.03.2018 r. tekst jedn. DzU z 2024 r. poz. 236; dalej Pp) lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnikom spółki cywilnej.

Nie są natomiast do niej uprawnione pozostałe osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 usus:

 • wspólnicy jednoosobowej spółki z o.o.,
 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
 • komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej,
 • osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na mocy Prawa oświatowego (ustawa z 14.12.2016 r., tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 900 ze zm.),
 • twórcy i artyści,
 • osoby wykonujące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2022 r. poz. 2540 ze zm.).
 • Poza ww. osobami z wakacji składkowych nie skorzystają też:

 • komornicy – nie są oni bowiem przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej (art. 33 ust. 1 ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych; tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1691 ze zm.),
 • osoby prowadzące działalność nieewidencjonowaną, a także korzystające z ulgi na start – z oczywistego powodu – nie odprowadzają one składek na ubezpieczenia społeczne.

Uwaga! Osobę prowadzącą działalność twórczą lub artystyczną albo w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zgłoszoną do CEiDG ZUS uważa za osobę wykonującą pozarolniczą DG na podstawie Pp lub przepisów szczególnych (tak np. stanowiska ZUS z 10.02.2021 r., DI/100000/43/74/2021 i 22.01.2024 r., DI/200000/43/90/2024). Daje to jej prawo do wakacji składkowych (a także do innych ulg, jak ulga na start i preferencyjne składki).

Na jakich warunkach

Aby osoba fizyczna wykonująca pozarolniczą DG na mocy Pp lub innych przepisów szczególnych mogła skorzystać z wakacji składkowych, musi łącznie spełnić poniższe warunki (art. 17a i 17b usus):

1) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym planowany miesiąc, za który ma być stosowana ulga, złożyć wniosek o zwolnienie ze składek – wyłącznie elektronicznie za pomocą profilu informacyjnego na PUE ZUS,

2) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieć zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub do ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 osób; do tego limitu wlicza się też przedsiębiorcę,

3) w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnąć w ogóle przychodu z pozarolniczej DG, bądź osiągnąć roczny przychód w co najmniej jednym z tych 2 lat nieprzekraczający równowartości 2 mln euro (o zasadach przeliczenia limitu na złote piszemy dalej),

4) nie wykonywać:

- w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, oraz

- w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do momentu złożenia wniosku,

pozarolniczej DG jako ubezpieczony na rzecz pracodawcy, dla którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia DG lub jeszcze w poprzednim roku wykonywała – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy – czynności wchodzące w zakres prowadzonej DG,

5) podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej DG:

- obowiązkowo – w miesiącu kalendarzowym wskazanym we wniosku do objęcia ulgą, oraz

- obowiązkowo lub dobrowolnie – w miesiącu poprzedzającym miesiąc przekazania wniosku; za dobrowolne podleganie wskazanym ubezpieczeniom uważa się faktyczne odprowadzanie fakultatywnych składek emerytalnych i rentowych,

6) jako płatnik składek dysponować limitem pomocy de minimis w wysokości co najmniej sumy obowiązujących go we wnioskowanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem.

W przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zwolnienie – po spełnieniu ww. warunków – obejmuje również składkę chorobową, o ile przedsiębiorca podlegał temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku i w miesiącu poprzedzającym.

Uwaga! Konstrukcja wakacji składkowych i data wejścia w życie przepisów je regulujących powodują, że w 2024 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej ulgi wyłącznie za grudzień (tzn. w styczniu 2025 nie zapłacą składek należnych za grudzień 2024 r.). Zmienione przepisy obowiązują bowiem od 1 listopada br., a zatem pierwsze wnioski można składać dopiero w listopadzie, wskazując w nich następny miesiąc jako objęty zwolnieniem. Przedsiębiorca, który nie złoży wniosku do końca listopada 2024 r., nie skorzysta z ulgi przysługującej w tym roku.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby w 2024 r. wystąpić z wnioskiem o wakacje składkowe 2 miesiące pod rząd – w listopadzie oraz w grudniu – i zapewnić sobie dwumiesięczną przerwę w opłacaniu składek na przełomie roku (za grudzień i styczeń). Kolejne zwolnienie będzie wtedy przysługiwać dopiero począwszy od stycznia 2026 r. (o ile przepisy nie ulegną zmianie).

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek w najwcześniejszym możliwym terminie, tj. w listopadzie 2024 r., będzie objęty wakacjami składkowymi w grudniu 2024 r. To znaczy, że w grudniu zapłaci jeszcze składki należne za listopad, ale nie zapłaci ich w styczniu 2025 r. za grudzień. Jeśli w grudniu 2024 r. złoży wniosek o kolejne wakacje składkowe, przysługujące mu w nowym roku kalendarzowym – za styczeń 2025 – to nie będzie musiał również płacić składek w lutym za styczeń.

Jak liczyć limit przychodu

Limit rocznego przychodu z pozarolniczej DG w wysokości 2 mln euro przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. Ustalając prawo do ulgi w 2024 r. do przeliczenia należy przyjąć kurs ogłoszony w piątek 29.12.2023 r., wynoszący 4,3480 euro (Tabela nr 251/A/NBP/2023). Prawo do wakacji składkowych w grudniu 2024 r. ma zatem przedsiębiorca, którego przychód z DG w co najmniej jednym z lat 2022-2023 nie przekroczył 8 696 000 zł (albo taki, który w tych latach w ogóle nie osiągnął przychodu z DG). Ten sam limit będzie obowiązywał, jeśli przedsiębiorca w grudniu 2024 r. złoży wniosek o przyznanie zwolnienia na styczeń 2025 r.

Co we wniosku

Wnioskując o ulgę przedsiębiorca:

 • podaje swoje dane (imię i nazwisko, NIP i PESEL, a jeżeli nie nadano mu tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu),
 • wskazuje miesiąc kalendarzowy, w którym zamierza skorzystać ze zwolnienia,
 • oświadcza, że na dzień złożenia wniosku spełnia warunki określone w pkt 3 i 4 powyżej, tj. dotyczące wysokości przychodu (ZUS może zweryfikować tę informację występując do Szefa KAS o podanie kwoty rocznego przychodu z pozarolniczej DG uzyskanego przez płatnika składek) oraz wymogu niewykonywaniu działalności na rzecz pracodawcy,
 • dołącza zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jaką otrzymał w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo oświadczenie o wielkości tej pomocy uzyskanej we wskazanym okresie, bądź o jej nieuzyskaniu w tym okresie,
 • podaje informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące siebie i własnej DG oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej na te same koszty kwalifikowane, na które ma zostać przeznaczona pomoc de minimis (dane te można sprawdzić na stronie: sudop.uokik.gov.pl).

Wymienione oświadczenia przedsiębiorca składa pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (klauzula we wniosku „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej złożenie fałszywego oświadczenia”, zastępuje pouczenie organu).

ZUS pozostawi bez rozpatrzenia wniosek:

 • złożony w innym miesiącu niż poprzedzający planowany miesiąc skorzystania z preferencji, bądź
 • nierozpatrzony do dnia zgonu przedsiębiorcy.

O rozpatrzeniu wniosku ZUS poinformuje płatnika na jego profilu na PUE ZUS. Pozytywne rozstrzygnięcie nie wymaga wydania decyzji. Decyzja zostanie jednak wydana, jeśli ZUS:

 • nie uwzględni wniosku w całości,
 • uwzględni go częściowo,
 • w wyniku postępowania wyjaśniającego lub kontrolnego wykryje, że przedsiębiorca nie spełnia wszystkich kryteriów zwolnienia.

Wniosek rozstrzygnięty przez ZUS nie podlega wycofaniu ani korekcie.

Wszelka korespondencja ZUS z płatnikiem w sprawach wakacji składkowych będzie się odbywać za pośrednictwem jego profilu informacyjnego na PUE ZUS (art. 36d i art. 36e usus).

Ile dofinansuje budżet państwa

Podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowych przedsiębiorcy za miesiąc korzystania przez niego z wakacji składkowych stanowi najniższa obowiązująca go podstawa tych składek określona w art. 18 ust. 8 lub art. 18a ust. 1 usus, a dla korzystającego z małego ZUS plus –ustalona zgodnie z art. 18c ust. 1 i 2 usus. Wynika to z art. 18d usus.

Tabela. Podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych przedsiębiorców za miesiąc wakacji składkowych w 2024 r.

Rodzaj płaconych składek Najniższa podstawa Kwota najniższej podstawy w grudniu 2024 r.
Standardowy ZUS 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia tzw. limitu 30-krotności 4694,40 zł
Preferencyjne składki 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 1290 zł
Mały ZUS plus połowa przeciętnego miesięcznego dochodu z DG uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym, nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę min. 1290 zł

Wysokość wskazanych w tabeli podstaw wymiaru wyznacza również kwoty składek podlegających refundacji z budżetu państwa, które zostaną zewidencjonowane na koncie przedsiębiorcy w ZUS.

Rozliczenie ulgi w dokumentacji ubezpieczeniowej

Za miesiąc kalendarzowy objęcia nową ulgą płatnik przesyła, w terminie właściwym dla przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych:

 • deklarację rozliczeniową ZUS DRA,
 • imienny raport miesięczny o składkach finansowanych przez budżet państwa za osobę opłacają składki za siebie,
 • imienny raport miesięczny o składkach finansowanych za osobę opłacającą składki za siebie,
 • jeśli kogoś zatrudnia – imienne raporty miesięczne za te osoby.

Jeśli przedsiębiorca nie złoży wskazanych dokumentów, zrobi to za niego ZUS (art. 47 ust. 2 oraz art. 47 ust. 2fa i 2ha usus).

Zmiany w innych przepisach

Kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FS zwolnione z obowiązku z ich opłacenia w ramach wakacji składkowych zostały też zwolnione z PIT i ryczałtu ewidencjonowanego (art. 3 i 4 nowelizacji).

Do 365 dni zatrudnienia, wymaganych do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, będzie również zaliczany okres finansowania składek za przedsiębiorcę korzystającego z wakacji składkowych, jeśli podstawę ich wymiaru stanowiło co najmniej minimalne wynagrodzenie (art. 5 nowelizacji).

Zamknij

Skróty w artykułach

akty prawne, standardy i interpretacje:
 • dyrektywa 112 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L 347 z 11.12.2006 r.)
 • dyrektywa 2013/34/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (...) (DzUrz UE L 182 z 29.06.2013 r.)
 • Kc – ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (DzU z 2023 r. poz. 1610)
 • KIMSF – interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
 • Kks – ustawa z 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy (DzU z 2023 r. poz. 654)
 • Kp – ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy (DzU z 2023 r. poz. 1465)
 • Kpc – ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (DzU z 2023 r. poz. 1550)
 • Ksh – ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU z 2022 r. poz. 1467)
 • KSR – Krajowe Standardy Rachunkowości
 • MSR – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (ang. International Accounting Standards) wydawane od 2002 r. jako MSSF
 • MSSF – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (ang. International Financial Reporting Standards)
 • Op – ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2023 r. poz. 2383)
 • Ppsa – ustawa z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU z 2023 r. poz. 1634)
 • rozporządzenie o instrumentach finansowych – rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z 2017 r. poz. 277)
 • rozporządzenie o konsolidacji – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (DzU z 2017 r. poz. 676)
 • rozporządzenie składkowe – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r. poz. 728)
 • rozporządzenie z 13.09.2017 r. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2020 r. poz. 342)
 • specustawa – ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1327)
 • uobr – ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2023 r. poz. 1015)
 • uor – ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU z 2023 r. poz. 120)
 • updof – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r. poz. 2647)
 • updop – ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2022 r. poz. 2587)
 • upol – ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2023 r. poz. 70)
 • US GAAP – Amerykańskie Standardy Rachunkowości (ang. Generally Accepted Accounting Principles)
 • ustawa akcyzowa – ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2023 r. poz. 1542)
 • ustawa emerytalna – ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1251)
 • ustawa KAS – ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 2023 r. poz. 615)
 • ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2023 r. poz. 685)
 • ustawa o PCC – ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (DzU z z 2023 r. poz. 170)
 • ustawa o VAT – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2023 r. poz. 1570)
 • ustawa o zfśs – ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 2023 r. poz. 998)
 • ustawa zasiłkowa – ustawa z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2022 r. poz. 1732)
 • ustawa zdrowotna – ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2022 r. poz. 2561)
 • usus – ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2023 r. poz. 1230)
 • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Założenia koncepcyjne MSSF Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej (Conceptual Framework for Financial Reporting)
pozostałe skróty:
 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
 • FEP – Fundusz Emerytur Pomostowych
 • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • FP – Fundusz Pracy
 • FS – Fundusz Solidarnościowy
 • IASB – Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
 • IS – izba skarbowa
 • KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
 • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa
 • KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
 • KRBR – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • KSB – Krajowe Standardy Badania
 • MF – Minister Finansów
 • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
 • MRiF – Minister Rozwoju i Finansów
 • MRiPS – Minister Rodziny i Polityki Społecznej
 • MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy
 • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
 • PANA – Polska Agencja Nadzoru Audytowego
 • PIBR – Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
 • pkpir – podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe
 • RM – Rada Ministrów
 • SA – sąd apelacyjny
 • sf – sprawozdanie finansowe
 • skok – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
 • SN – Sąd Najwyższy
 • SO – sąd okręgowy
 • TK – Trybunał Konstytucyjny
 • TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • UCS – urząd celno-skarbowy
 • UE – Unia Europejska
 • US – urząd skarbowy
 • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
 • zfśs – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Skróty w tekście
Spis treści artykułu
Spis treści:
Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce
Najbliższe szkolenia on-line
25.07.2024 Coraz więcej kontroli w VAT – przegląd poprawności rozliczania podatku należnego i naliczonego w 2024 SKwP Częstochowa
25.07.2024 Optima księga handlowa od podstaw SKwP Kielce
25.07.2024 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce SKwP Warszawa
25.07.2024 Dokumentacja pracownicza od A do Z SKwP Katowice
26.07.2024 Sygnaliści – obowiązek przygotowania procedur wewnętrznych zgłoszeń naruszenia prawa SKwP Poznań
26.07.2024 Zasady fakturowania w 2024 r. Nowości, najczęstsze problemy, zaostrzone sankcje, kary SKwP Kraków
26.07.2024 Ewidencja księgowa w projektach dofinansowanych SKwP Bydgoszcz, SKwP Częstochowa, SKwP Gdańsk, SKwP Gorzów Wielkopolski, SKwP Katowice, SKwP Kraków, SKwP Łódź, SKwP Lublin, SKwP Szczecin
Kursy dla księgowych