Zamówienie-Koszyk
Dokończ - Edytuj - Anuluj

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Książki Wydawnictwa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego

W podręczniku zostały omówione problemy związane z organizacją i polityką rachunkowości, prowadzeniem ksiąg rachunkowych, metodami wyceny wybranych składników aktywów i pasywów, sporządzaniem jednostkowych sprawozdań finansowych oraz podjęto próbę ich rozwiązania. Przykłady liczbowe przedstawiają sposób rozwiązywania złożonych zagadnień rachunkowości finansowej, a w wielu z nich także rozbieżności między ujęciem w rachunkowości finansowej a ujęciem w ewidencji podatkowej, możliwe do zastosowania uproszczenia w ewidencji oraz ich prezentacji w poszczególnych elementach jednostkowego sprawozdania finansowego.

Publikacja przeznaczona jest głównie dla osób kształcących się na kursie dla kandydatów na głównych księgowych. Zagadnienia poruszane w niej mogą zainteresować także osoby zajmujące się problemami rachunkowości i podatków w jednostkach gospodarczych.

Książka polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Jadwiga Godlewska, Teresa Fołta

ISBN: 978-83-7228-512-6

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 536

Cena: 98,00

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań

Niniejszy zbiór zadań jest przeznaczony na kurs dla kandydatów na głównych księgowych (III stopień certyfikacji zawodu księgowego), organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w ramach czterostopniowej ścieżki edukacyjnej. Jest on uzupełnieniem podręcznika Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego autorstwa Jadwigi Godlewskiej i Teresy Fołty. W przeważającej części zadania i rozwiązania zadań są przeznaczone dla jednostek, które nie mają prawa lub nie wybrały uproszczeń wynikających z ustawy o rachunkowości dla jednostek mikro i małych.

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Jadwiga Godlewska

ISBN: 978-83-7228-513-3

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 240

Cena: 55

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Zaawansowana rachunkowość finansowa z uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej i prawa podatkowego. Zbiór zadań
Rachunkowość - podstaw

Rachunkowość - podstawy

Podręcznik Rachunkowość – podstawy zapoznaje Czytelników z podstawami rachunkowości. Ideą i logiką systemu rachunkowości, najważniejszymi jej pojęciami, zasadami i regułami. Przedstawione w nim podstawy teoretyczne systemu rachunkowości zostały wzbogacone o rozwiązania praktyczne.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do osób, które podejmują naukę na kursie I-go stopnia certyfikacji zawodu księgowego w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP i obejmuje zakres materiału zgodny z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”. Uwzględniając program tego modułu, treść podręcznika została podzielona na dziesięć rozdziałów ujmujących kolejno: organizację działalności gospodarczej; istotę, przedmiot, metody i zasady rachunkowości; charakterystykę i klasyfikację aktywów i pasywów przedsiębiorstwa; operacje gospodarcze; konta księgowe; ewidencję typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych; ustalanie wyniku finansowego; ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego; organizację prac księgowych z wykorzystaniem techniki komputerowej.

W książce znajdują się liczne przykłady, rysunki, tabele oraz schematy. Przykłady ewidencyjne przedstawiają typowe księgowania operacji gospodarczych z wykorzystaniem wartości i schematów „teowych” kont księgowych. W zakresie sprawozdawczości posłużono się uproszczonymi wzorami bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianymi dla małych jednostek.

Układ i zawartość merytoryczna podręcznika umożliwiają Czytelnikom również samodzielne jego studiowanie i opanowanie materiału. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni kształcących na kierunkach ekonomicznych, gdyż zawarty w niej zakres materiału pokrywa się z programem nauczania podstaw rachunkowości.

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Józef Pfaff

ISBN: 978-83-7228-503-4

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 212

Cena: 55,00

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań

Niniejszy zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Rachunkowość – podstawy. Jego treść została w pełni skorelowana z podręcznikiem oraz jest zgodna z programem nauczania modułu I „Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej”, w czterostopniowej ścieżce edukacyjnej SKwP.

Zbiór zadań został podzielony na siedem rozdziałów zawierających zadania, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności w następujących obszarach tematycznych: klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie uproszczonego bilansu, wpływ operacji gospodarczych na bilans, ewidencja typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego.

Przykłady praktyczne bazują na typowych operacjach gospodarczych oraz sprawozdawczości małych przedsiębiorstw, co ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału w pierwszej fazie poznawania systemu rachunkowości. Publikacja zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z podziałem na:

  • zadania z pełnym rozwiązaniem,
  • zadania do samodzielnego rozwiązania,
  • ćwiczenia.

W zbiorze zadań duży nacisk położono na udokumentowanie operacji gospodarczych, stąd w większości zadań odwołano się do dowodów księgowych, będących podstawą zapisów w księgach rachunkowych. W tym celu w końcowej części publikacji zamieszczono wykaz dowodów księgowych wraz z ich symbolami. Ponadto w załącznikach do książki zawarto, do wykorzystania w procesie dydaktycznym, wykaz kont stosowanych w zadaniach, wzory bilansu oraz rachunku zysków i strat przewidzianych ustawą o rachunkowości dla małych jednostek.

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Józef Pfaff

ISBN: 978-83-7228-504-1

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 144

Cena: 47

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Rachunkowość - podstawy. Zbiór zadań
Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami

Książka ta została napisana z myślą o pracownikach służb księgowych, którzy poddadzą się procedurom certyfikacji zawodu księgowego i będą się ubiegać o certyfikat głównego księgowego. Treści w niej zawarte odpowiadają zakresowi tematycznemu modułu VII – Rachunek kosztów. Podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami – programu szkolenia przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zgodnie z tytułem zawiera jedynie podstawowe zagadnienia z tego zakresu, które powinien znać główny księgowy.

Konstrukcja książki jest tak pomyślana, by ułatwić proces uczenia się. Każdy rozdział zawiera niezbędne minimum podstaw teoretycznych analizowanej tematyki, które następnie wyjaśniane są na konkretnych przykładach. Wskazana jest także literatura, w której czytelnik znajdzie poszerzenie analizowanego tematu.

Utrwaleniu wiadomości z tej książki służy publikacja „repetytorium i zadania”, stanowiąca uzupełnienie podręcznika.

Książka jest polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Sławomir Sojak

ISBN: 978-83-7228-501-0

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 344

Cena: 83,00

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadania

Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika Podstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami (SKwP, Warszawa 2019). Jej głównym celem jest pomoc w utrwaleniu materiału teoretycznego wymaganego dla III stopnia systemu certyfikacji zawodu księgowego opracowanego przez SKwP – głównego księgowego. W repetytorium zachowano układ rozdziałów z podręcznika.

Do utrwalenia wiadomości służą zamieszczone na początku każdego rozdziału definicje podstawowych pojęć, pytania testowe oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Książka zawiera także rozwiązania pytań testowych oraz zadań z poszczególnych rozdziałów.

Książka jest polecana na III stopień certyfikacji zawodu księgowego.

Autorzy: Sławomir Sojak

ISBN: 978-83-7228-502-7

Rok wydania: 2020

Format: B5

Liczba stron: 178

Cena: 50,00

⇒DODAJ DO KOSZYKA⇐

Podstawy rachunkaPodstawy rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Repetytorium i zadaniau kosztów, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami