Książki wydawnictwa „Rachunkowość”

Zamknięcie roku 2019


25. wydanie naszego przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (spółek kapitałowych, osobowych, osób fizycznych) oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) ukaże się 1 listopada 2019 r.

Zakup papierowego wydania książki "Zamknięcie Roku 2019" upoważnia jednego użytkownika do bezpłatnego dostępu do serwisu /zamkniecie_roku od 1.11.2019 do 31.10.2020 r.


Autorzy: Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Edyta Głębicka, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2019

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: w przygotowaniu

ISBN: 978-83-63251-25-3

Cena: 189.00 zł (w tym 5% VAT)


Zamknięcie roku 2019
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ Sprawdź promocje 10%... 15%... ⇐

Podatki 2019


Książka zawiera omówienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych (CIT, PIT, VAT, Ordynacja podatkowa, PCC), które weszły w życie w 2019 r., m.in. w zakresie:

 • obniżonej 9% stawki CIT,
 • zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia,
 • obowiązków płatników PIT,
 • rozliczenia kosztów używania samochodów osobowych,
 • ulgi IP Box,
 • nowych zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych,
 • certyfikatów rezydencji i nowych zasad poboru podatku u źródła,
 • podatku od przychodów z nieruchomości,
 • kas fiskalnych on-line,
 • „białej listy” podatników VAT,
 • obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT,
 • opodatkowania VAT bonów na towary i usługi,
 • raportowania schematów podatkowych (MDR).
 • nowych sankcji zapobiegających unikaniu opodatkowania,
 • procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Ponadto w książce omówiono zmiany w przepisach podatkowych uchwalone do końca lipca 2019 r., a wchodzące w życie w 2020 r., dotyczące m.in.:

 • wprowadzenia ulgi na „złe długi” w podatku dochodowym,
 • nowej matrycy stawek VAT,
 • zastąpienia deklaracji VAT i plików JPK_VAT nowym plikiem JPK_VDEK,
 • wystawiania faktur do paragonów.

Autorzy omówią praktyczne problemy dotyczące stosowania nowych przepisów, przywołują też liczne interpretacje organów podatkowych i objaśnienia wydane przez Ministra Finansów.


Autorzy: Łukasz Chłond, Łukasz Grzegorczyk, Krzysztof Hałub, Mateusz Kaczmarek, Piotr Kaim, Anna Koleśnik, Artur Kowalski, Tomasz Krywan, Ryszard Kubacki, Magdalena Moczarska, Marcin Sądej, Jarosław Sekita, Aleksander Woźniak

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2019

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 355

ISBN: 978-83-63251-24-6

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Zamknięcie roku 2018


24 wydanie: Na 712 stronach szczegółowo omówiono tematykę inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, e-sprawozdań finansowych, podatku odroczonego, ustalenia wyniku podatkowego (dochodu z działalności gospodarczej oraz z objęcia i zbycia udziałów i akcji w spółkach), podziału zysku w spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych.

Treść prezentacji wzbogacają liczne tabele, przykłady, schematy.

Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, najnowsze stanowiska i interpretacje Komitetu Standardów Rachunkowości, przepisy podatkowe obowiązujące w 2018 r., najświeższe orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.


Autorzy: Justyna Adamczyk, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Agnieszka Gajewska, Edyta Głębicka, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Iwona Kowalczyk, Anna Lubecka, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń, Ewa Stopczyńska, Ewa Śnieżek, Tadeusz Waślicki

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2018

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 712

ISBN: 978-83-63251-22-2

Cena: 189.00 zł (w tym 5% VAT)


Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych


W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości.

Ilustracją poruszanych zagadnień są liczne przykłady, schematy, tabele.

Autorami książki są praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni i syndycy, na co dzień zajmujący się tą problematyką.

Zmiany w drugim wydaniu:

W ciągu roku od momentu ukazania się pierwszego wydania nastąpiło wiele zmian prawnych, pojawiło się nowe orzecznictwo i interpretacje, zwłaszcza dotyczące kwestii podatkowych. Uwzględniliśmy je w drugim wydaniu.

Gdy ukazywało się pierwsze wydanie, obowiązywało jeszcze Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie kwestie upadłości i postępowań naprawczych regulują dwie ustawy: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania wszczęte przed 1.01.2016 r. toczą się jednak jeszcze według starych zasad i dlatego pozostawiliśmy równoległy opis dwóch trybów postępowania upadłościowego (starego i nowego),większy akcent kładąc jednak na nowe rozwiązania. Szerzej zostały także omówione nowe tryby postępowań restrukturyzacyjnych.


Autorzy: Maria Brzezińska, Zdzisław Fedak, Ewa Hrebin, Edward Kosakowski, Anna Łukaszun, Witold Missala, Jerzy Pałys, Elżbieta Pudło, Andrzej Radzisław, Łukasz Wolbach, Paweł Wrześniewski

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 196

ISBN: 978-83-63251-16-1

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości


Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.


Autorzy: Maciej Frendzel, Radosław Ignatowski, Przemysław Kabalski, Natalia Krzyżanowska

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2015

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 186

ISBN: 978-83-63251-12-3

Cena: 89.00 zł (w tym 5% VAT)


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐
Rachunkowość Zarządcza
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości


W książce zaprezentowano różne metody rachunkowości zarządczej, takie jak:

 • zarządczy rachunek kosztów,
 • planowanie finansowe,
 • budżetowanie operacyjne i sprawozdania decyzyjne,
 • rachunek kosztów docelowych,
 • rachunek strumieni wartości,
 • rachunek celowego postarzania produktów,
 • mapy wartości.

Na opracowanie składają artykuły opublikowane pierwotnie na łamach miesięcznika „Rachunkowość”, uwspółcześnione z uwagi na upływ czasu oraz zmianę uwarunkowań korzystania z rachunkowości zarządczej przez polskie przedsiębiorstwa.

Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków zdobywających wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej na poziomie akademickim, tj. uczestników studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości, finansów i controllingu.


Autorzy: Monika Łada

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2016

Oprawa: miękka

Format: B5

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-18-5

Cena: 60.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: Angielsko-polski i polsko-angielski


Zestaw dwóch słowników: Angielsko-polskiego i polsko-angielskiego.

Publikacje zawierają tłumaczenia słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieprecyzyjnie tłumaczonych w dostępnych słownikach. Pozycje wzajemnie się uzupełniają i otwieraja dostęp do fachowej literatury w języku angielskim, a także ułatwiają księgowym i biegłym rewidentom, komunikację w języku angielskim w fachowych kwestiach z z pracodawcami, klientami, współpracownikami, podczas konferencji, narad, seminariów, a także w różnych pisemnych opracowaniach.


Autorzy: dr Nelli Artienwicz

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2017, 2014

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 132

ISBN: 978-83-7228-424-2

Cena: 79.00 zł (w tym 5% VAT)


Słowniki: polsko-angielski, angielsko-polski
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
Wzorcowy Wykaz Kont
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐

Wzorcowy wykaz kont


Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy ustawy o rachunkowości.

WWK uwzględnia postanowienia:

 • ustawy o rachunkowości,
 • kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
 • ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
 • ustaw o podatkach dochodowych,
 • ustawy o podatku akcyzowym.

Na WWK składają się:

 • zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont,
 • wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
 • bogaty wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 42 hasła; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
  • wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
  • wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
  • wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.

Autorzy: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2009

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 240

ISBN: 978-83-926323-1-3

Cena: 99.00 zł (w tym 5% VAT)


Vademecum Biur Rachunkowych


Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.


Autorzy: Maria Marek

Wydawnictwo: Rachunkowość

Rok wydania: 2012

Oprawa: miękka

Format: A4

Liczba stron: 164

ISBN: 978-83-63251-00-0

Cena: 86.00 zł (w tym 5% VAT)


Vademecum biur rachunkowych
⇒ Zamów w naszym sklepie ⇐
⇒ spis treści ⇐
⇒ czytaj on-line ⇐

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....