Jak zarząd może korzystać z informacji w rsf

Jak zarząd może korzystać z informacji w rsf

Podpowiadamy księgowym jak przygotować analizę kondycji przedsiębiorstwa dla zarządu na podstawie rsf

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi

Niejedna jednostka prowadząca działalność gospodarczą wystawiła fakturę przed datą sprzedaży lub taką fakturę otrzymała.
Przyjrzyjmy się, z jakimi konsekwencjami – na gruncie prawa bilansowego i podatkowego – może się to wiązać?

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

Wykorzystanie programu EXCEL do badania zbiorów danych

W dobie cyfryzacji komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i różnych rejestrów danych jest zjawiskiem powszechnym. Również biegli rewidenci, w celu zwiększenia wydajności, poprawy efektywności oraz komfortu czynności rewizyjnych sięgają po narzędzia informatyczne.

Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Wywiad z Franciszkiem Walą, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Artykuły:

Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki kapitałowej

Członkowie zarządu spółki z o.o. i akcyjnej odpowiadają za zaległości podatkowe spółki powstałe w czasie pełnienia przez nich tej funkcji.

Zakres i przedmiot odpowiedzialności podatkowej (dopuszczalności żądania przez organ podatkowy zapłaty podatku) członków zarządu spółek kapitałowych (osób, które w przewidzianym prawem trybie powołane zostały na te funkcje), określa art. 116 Ordynacji podatkowej (Op). czytaj dalej Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu spółki kapitałowej

Podatkowe konsekwencje niewypłacenia dywidendy w terminie

Wypłata dywidendy wspólnikom spółki kapitałowej po ustalonym dniu tej wypłaty, wywołuje dla spółki wypłacającej ujemne skutki podatkowe.

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale zgromadzenia właścicieli (wspólników/akcjonariuszy) spółki kapitałowej. Jeżeli uchwała zgromadzenia właścicieli spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, to jest ona wypłacana w spółkach z o.o. w dniu ustalonym przez zarząd, a w spółkach akcyjnych przez radę nadzorczą. czytaj dalej Podatkowe konsekwencje niewypłacenia dywidendy w terminie

Odpis na zfśs w 2015 r. - zasady zaliczania do kosztów podatkowych

Pracodawcy tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) zaliczają wydatki z tym związane do kosztów uzyskania przychodów na warunkach określonych przez ustawy o podatkach dochodowych. czytaj dalej Odpis na zfśs w 2015 r. - zasady zaliczania do kosztów podatkowych

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Minister Finansów w ogólnej interpretacji przepisów potwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisy na fundusz na remontowy dokonane od lokali użytkowych. czytaj dalej Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w 2015 r., dotyczy wszystkich podatników VAT, u których wartość sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług na rzecz ludności przekroczy 20 000 zł.

Ogólny zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu (rejestracji obrotu), określa art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązkiem tym obciążeni są podatnicy VAT czynni, a także zwolnieni z tego podatku, dokonujący sprzedaży na rzecz:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli tzw. konsumentów oraz
– rolników ryczałtowych ... czytaj dalej Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.

Aktualności

Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

W 2015 r. upływa 10 lat od wprowadzenia MSSF do sprawozdawczości finansowej krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1.01.2005 r. weszło w życie rozporządzenie 1606/20024, na mocy którego wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązkowo sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Rozporządzenie umożliwia ponadto krajom członkowskim rozszerzenie zakresu stosowania MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz innych jednostek. Z opcji tej skorzystała również Polska, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania zgodnie z MSSF skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz możliwość sporządzania zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych, czytaj dalej Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

Publikacje:

Zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014

Nowe zaktualizowane wydanie, a w nim następujące zagadnienia:
- roczne sprawozdanie finansowe;
- omówienie spraw budzących najczęstsze wątpliwości;
- zasady szczególne dla jednostek mikro;
- sprawozdanie z działalności;
- podatki dochodowe;
- terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku;
- sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego.

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.

Podatki 2015

Podatki 2015

Już do nabycia nasza najnowsza publikacja

Podatki 2015
Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Pytania Czytelników:
Rachunkowość

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Jesteśmy małą fundacją prowadzącą działalność gospodarczą. Dotychczas sporządzaliśmy uproszczone sprawozdania finansowe zgodnie z zał. nr 1 do uor, przy wykorzystaniu uproszczeń przewidzianych w art. 50 ust. 2 uor.

Czy obecnie, po zmianie uor, możemy być uznani za jednostkę mikro i sporządzać sprawozdanie finansowe – począwszy od sprawozdania za rok 2014 – zgodnie z zał. nr 4 do uor? czytaj dalej Sprawozdanie finansowe fundacji prowadzącego działalność gospodarczą

Podatki

Importu usług nie uwzględniamy w strukturze sprzedaży

Importu usług nie uwzględniamy w strukturze sprzedaży

Spółka rozlicza się z VAT kwartalnie. Część podatku naliczonego rozlicza proporcją (strukturą zakupów) z uwagi na wykonywanie zarówno czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych z VAT. W 2014 r. po raz pierwszy podczas swej działalności (istnieje od 2008 r.) dokonała importu usług.
Czy wartość importu usług powinna uwzględnić przy obliczaniu proporcji końcowej za 2014 r. (będącej zarazem proporcją wstępną dla 2015 r.)? czytaj dalej Importu usług nie uwzględniamy w strukturze sprzedaży

Ubezpieczenia społeczne

Posiłek profilaktyczny poza zakładem pracy

Posiłek profilaktyczny poza zakładem pracy

Niektórzy pracownicy spółki, zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych, otrzymują posiłki profilaktyczne. Spożywają je w stołówce na terenie zakładu pracy. Jednak ostatnio osoby te złożyły wniosek o przekazanie im bonów uprawniających do konsumpcji tych potraw w zewnętrznej restauracji. Tłumaczą, że po krótkim spacerze lepiej odpoczną i zregenerują siły. Czy jeśli pójdziemy im na rękę, wartość tych bonów będzie wolna od podatku dochodowego i składek ZUS? czytaj dalej Posiłek profilaktyczny poza zakładem pracy

Rewizja finansowa

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Jestem biegłym rewidentem, współwłaścicielem podmiotu uprawnionego. Zlecono nam badanie sprawozdania finansowego spółki kapitałowej mającej siedzibę na Litwie. Nie było to badanie ustawowe. Spółka ta należy do grupy kapitałowej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na Litwie.

Litewski biegły rewident grupy poprosił o udostępnienie dokumentacji rewizyjnej. Czy mogę to zrobić, a szerzej – czy dozwolona jest współpraca z zagranicznym biegłym rewidentem grupy? czytaj dalej Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Poradniki
Finansowe wskaźniki sektorowe

za lata 2002 - 2012

za lata 2002 - 2012

Zestaw finansowych wskaźników sektorowych to przydatne narzędzie, które pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo i ocenić jaką zajmuje pozycję wśród innych. czytaj dalej za lata 2002 - 2012

Instrukcja

Instrukcja

Jak uzyskać dostęp do pełnych treści na stronieczytaj dalej Instrukcja

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

O atrakcyjności kandydata na stanowisko pracy decyduje wykształcenie oraz doświadczenie. Studenci mają ogromny wybór nie tylko praktyk, ale również organizacji studenckich... czytaj dalej

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt. czytaj dalej

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. czytaj dalej

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Ukazała się 3 tomowa książka pt. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów” autorstwa prof. dr hab. Sławomira Sojaka, skierowana zarówno do studentów jak i menedżerów. czytaj dalej

Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Jeżeli wybrałeś finanse i rachunkowość, jako kierunek studiów licząc na zdobycie dobrze płatnej pracy na wysokim stanowisku, bardzo dobrze zrobiłeś. Jeśli jednak uważasz, że sam dyplom ukończenia szkoły wyższej wystarczy, jesteś w dużym błędzie. czytaj dalej Początki kariery w rachunkowości - staże międzynarodowe szansą dla studentów

Debata "Rok po deregulacji"

Debata "Rok po deregulacji"

W Dniu Księgowego tj. 9 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Rok po deregulacji. Rynek usług księgowych po uwolnieniu zawodu”. Głównym jej punktem będzie debata dotycząca wpływu deregulacji na rynek usług księgowych oraz przyszłości tego sektora. czytaj dalej Debata "Rok po deregulacji"

Wywiady

Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Wywiad z Franciszkiem Walą, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Wywiady Księgowi na „Złotym szlaku”

Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Księgowi na „Złotym szlaku”

Rachunkowość zarządcza/controlling - najlepsze praktyki

Rachunkowość zarządcza/controlling - najlepsze praktyki

21 kwietnia 2015 r. w Szczecinie, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyła się Konferencja naukowa z cyklu: „Rachunkowość zarządcza/controlling – najlepsze praktyki”, organizowana przez Katedrę Rachunkowości i Controllingu Uniwersytetu Szczecińskiego. czytaj dalej Rachunkowość zarządcza/controlling - najlepsze praktyki

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Znany cytat Benjamina Franklina brzmi: „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Podatki to jedna z trudniejszych kategorii finansowych. Czy więc można się ich nauczyć podczas studiów? czytaj dalej Czy na studiach można nauczyć się podatków

Informacje

  1. Z życia SKwP
  2. Z prac KRBR

Kwiecień 2015


12.01.2015 r., podczas obchodów święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera. Umieszczono ją przed Aulą Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, której – dla uhonorowania zasług Profesora dla uczelni – Senat, uchwałą z lutego 2014 r., nadał imię prof. Zbigniewa Messnera.

Wśród licznie zgromadzonych gości była również rodzina śp. prof. Messnera, w imieniu której podziękowanie wygłosiła córka – Bożena Messner-Klimek. SKwP reprezentowali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego (ZG) oraz Jolanta Roszczuk – dyrektor Biura ZG.

W dniach 12–13.01.2015 r. odbyła się narada głównych księgowych z 23 Oddziałów Okręgowych SKwP, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych i Biura ZG. Na spotkaniu omawiano m.in. niektóre nowe zagadnienia w działalności Stowarzyszenia, najważniejsze zmiany w przepisach prawnych, odnoszące się do SKwP oraz problemy związane z sprawozdaniem finansowym za rok 2014, jak i zmianami niektórych wewnętrznych uregulowań, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia podatkowego, w tym rozliczeń VAT. Uczestnicy zapoznali się również z problematyką organizacji czasu pracy, a także rozliczeń kadrowo-płacowych. czytaj dalej Kwiecień 2015

Luty 2015


W listopadzie 2014 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zatwierdziła plan finansowy KIBR na 2015 r. oraz projekt planu finansowego na I kwartał 2015 r. Obowiązek ten wynika z podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Ruszyły konsultacje

Od grudnia 2014 r. uruchomiono przedsięwzięcie o nazwie Konsultacje KIBR, które służą merytoryczną pomocą biegłym rewidentom w razie wątpliwości, jak stosować krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finansowej oraz zasady etyczne.

W posiedzeniu KRBR, które odbyło się 18.12.2014 r., wzięli udział prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów. Tematem obrad były m.in. zmiany zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wynikające z ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna DzU z 2014 r. poz. 768) oraz stan przygotowań do VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (24–26.06.2015 r.), w tym projekty dokumentów przeznaczonych pod obrady Zjazdu i walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIBR. czytaj dalej Luty 2015