Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości

Szykuje się kolejna zmiana ustawy o rachunkowości

Najnowsza zmiana ustawy o rachunkowości wdraża przepisy unijnej dyrektywy dotyczące innych jednostek niż jednostki mikro oraz wprowadza uproszczenia w rachunkowości

Zmiany w VAT – prowizorka w walce z nadużyciami i naprawa starych błędów legislacji

Zmiany w VAT – prowizorka w walce z nadużyciami i naprawa starych błędów legislacji

W artykule opisujemy nowe rozwiązania w ustawie o VAT i ich skutki dla podatników

Nowe krajowe standardy rewizji finansowej

Nowe krajowe standardy rewizji finansowej

Na podstawie uchwał KRBR wkrótce stracą moc dotychczas obowiązujące Krajowe Standardy Rewizji Finansowej nr. 1, 2 i 3 oraz zasady kontroli jakości w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Zostaną one zastąpione standardami międzynarodowymi.

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji

Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji

Rachunkowość i sprawozdawczość stowarzyszeń i fundacji cechuje się znaczną specyfiką. Przyjrzyjmy się tej problematyce na tle obowiązujących przepisów i ich przewidywanych zmian.

Artykuły:

Odpowiedzialność podatnika i płatnika za zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność podatkowa podatnika lub płatnika związana jest z niewykonaniem lub nienależytym dobrowolnym wykonaniem ciążących na nich zobowiązań podatkowych, a jej podstawą jest zawsze przepis ustawy. czytaj dalej Odpowiedzialność podatnika i płatnika za zobowiązania podatkowe

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanych zaliczek lub przedpłat

Otrzymanie przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi każdej kwoty (zapłaty) w postaci zaliczki, przedpłaty, zadatku, raty, bez względu na jej wysokość, powoduje konieczność opodatkowania VAT w momencie jej otrzymania. czytaj dalej Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu otrzymanych zaliczek lub przedpłat

Księgi rachunkowe także u hodowców pieczarek

Prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będą w 2016 r. zobligowani do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ich przychody za 2015 r. osiągną pułap 1 mln 200 tys. euro. Będą też samodzielnie ustalać zaliczki na PIT, na takich zasadach jak przedsiębiorcy. czytaj dalej Księgi rachunkowe także u hodowców pieczarek

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Minister Finansów w ogólnej interpretacji przepisów potwierdził, że spółdzielnie mieszkaniowe mogą zaliczać do kosztów podatkowych odpisy na fundusz na remontowy dokonane od lokali użytkowych. czytaj dalej Lokale użytkowe to też zasoby mieszkaniowe

Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.


Obowiązek stosowania kas rejestrujących w 2015 r., dotyczy wszystkich podatników VAT, u których wartość sprzedaży detalicznej towarów i świadczenia usług na rzecz ludności przekroczy 20 000 zł.

Ogólny zakres obowiązku stosowania kas rejestrujących, tj. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy ich zastosowaniu (rejestracji obrotu), określa art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązkiem tym obciążeni są podatnicy VAT czynni, a także zwolnieni z tego podatku, dokonujący sprzedaży na rzecz:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czyli tzw. konsumentów oraz
– rolników ryczałtowych ... czytaj dalej Kasy rejestrujące - kto skorzysta ze zwolnienia w 2015 r.

Aktualności

Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

W 2015 r. upływa 10 lat od wprowadzenia MSSF do sprawozdawczości finansowej krajów Unii Europejskiej. Z dniem 1.01.2005 r. weszło w życie rozporządzenie 1606/20024, na mocy którego wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego obowiązkowo sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Rozporządzenie umożliwia ponadto krajom członkowskim rozszerzenie zakresu stosowania MSSF do sprawozdań jednostkowych oraz innych jednostek. Z opcji tej skorzystała również Polska, wprowadzając m.in. obowiązek sporządzania zgodnie z MSSF skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz możliwość sporządzania zgodnie z MSSF jednostkowych sprawozdań finansowych spółek giełdowych, czytaj dalej Konsultacje na temat skutków wprowadzenia MSSF w UE

Publikacje:

Podatki 2015

Podatki 2015

Do nabycia nasza publikacja

Podatki 2015
Zmiany w PIT, CIT, VAT i akcyzie

Eksperci omawiają nowelizacje ustaw podatkowych, które weszły w życie pod koniec 2014 i z początkiem 2015 r. Wskazują praktyczne ich konsekwencje – także w formie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerata miesięcznika Rachunkowość

Prenumerując nasz miesięcznik są Państwo na bieżąco z przepisami, zmianami ustaw, interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów.

Dokładamy wszelkich starań, aby poszczególne numery miesięcznika „Rachunkowość” podtrzymywały tradycję miarodajnych omówień aktualnych i praktycznych zagadnień księgowości, podatków, sprawozdawczości i rewizji finansowej, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz innych spraw wchodzących w zakres zainteresowania księgowego i audytora.

Prenumerata 2015 to wiele korzyści m.in.:
- dostęp do wersji elektronicznej,
- dodatki specjalne – książki, które prenumeratorzy otrzymają w ciągu roku,
- możliwość bezpłatnych konsultacji opracowanych przez naszych ekspertów,
- dodatki specjalne – tematyczne wpinki do miesięcznika,
- rabaty na kursy i szkolenia zawodowe organizowane przez współpracujące firmy,
- kwartalniki: Audytor oraz „Świat Księgowych”.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych

Książka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe m.in.: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Zamknięcie roku 2014

Zamknięcie roku 2014

Nowe zaktualizowane wydanie, a w nim następujące zagadnienia:
- roczne sprawozdanie finansowe;
- omówienie spraw budzących najczęstsze wątpliwości;
- zasady szczególne dla jednostek mikro;
- sprawozdanie z działalności;
- podatki dochodowe;
- terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku;
- sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego.

Pytania Czytelników:
Rachunkowość

Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

Prowadzimy działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Czy jeżeli w danym miesiącu nie było obrotów gotówkowych, także należy sporządzić raport kasowy? czytaj dalej Raport kasowy, gdy w ciągu miesiąca nie było obrotów gotówkowych

Podatki

Odliczenie VAT z kwestionowanej faktury

Odliczenie VAT z kwestionowanej faktury

Podatnik kupił towar/usługę i otrzymał fakturę. Nie akceptuje jednak ceny wskazanej na fakturze – uważa, że powinna być ona niższa i zamierza dochodzić swoich racji przed sądem.

Co w takiej sytuacji z VAT wykazanym na tej fakturze? Czy może odliczyć go w całości w dacie otrzymania faktury, czy tylko w tej części, którą uznaje za słuszną? A może powinien wstrzymać się z odliczeniem do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd? czytaj dalej Odliczenie VAT z kwestionowanej faktury

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia

Podstawa wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia

Ze zleceniobiorcą zawarliśmy umowę na okres dwóch miesięcy: marzec‒kwiecień 2015 r. z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 6000 zł. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w kwietniu łącznie za dwa miesiące, w kwocie 12 000 zł.

Jaką podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za kwiecień 2015 r. za tę osobę? czytaj dalej Podstawa wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z umowy zlecenia

Rewizja finansowa

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Jestem biegłym rewidentem, współwłaścicielem podmiotu uprawnionego. Zlecono nam badanie sprawozdania finansowego spółki kapitałowej mającej siedzibę na Litwie. Nie było to badanie ustawowe. Spółka ta należy do grupy kapitałowej, sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na Litwie.

Litewski biegły rewident grupy poprosił o udostępnienie dokumentacji rewizyjnej. Czy mogę to zrobić, a szerzej – czy dozwolona jest współpraca z zagranicznym biegłym rewidentem grupy? czytaj dalej Udostępnianie dokumentacji rewizyjnej biegłemu rewidentowi grupy z UE

Poradniki
Finansowe wskaźniki sektorowe

za lata 2002 - 2012

za lata 2002 - 2012

Zestaw finansowych wskaźników sektorowych to przydatne narzędzie, które pozwala szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo i ocenić jaką zajmuje pozycję wśród innych. czytaj dalej za lata 2002 - 2012

Instrukcja

Instrukcja

Jak uzyskać dostęp do pełnych treści na stronieczytaj dalej Instrukcja

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

Organizacje studenckie – czyli jak połączyć przyjemne z pożytecznym

O atrakcyjności kandydata na stanowisko pracy decyduje wykształcenie oraz doświadczenie. Studenci mają ogromny wybór nie tylko praktyk, ale również organizacji studenckich... czytaj dalej

Jak rozmawiać z rekruterem

Jak rozmawiać z rekruterem

Po otrzymaniu zaproszenia na rozmowę z rekruterem, warto się do niej dobrze przygotować, bo często od tej rozmowy zależy dalsza rekomendacja, także ponowny kontakt, gdy pojawi się ciekawy projekt. czytaj dalej

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Jak zwiększać zysk i zapewniać płynność przedsiębiorstw

Przedstawiamy dwa zbiory praktycznych wskazówek, wynikających z doświadczeń angielskich przedsiębiorstw, przydatnych zwłaszcza dla małych i średnich firm. czytaj dalej

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów

Ukazała się 3 tomowa książka pt. „Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów” autorstwa prof. dr hab. Sławomira Sojaka, skierowana zarówno do studentów jak i menedżerów. czytaj dalej

Krzysztof Burnos – nowym prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

24 czerwca br. na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów o godność prezesa samorządu na najbliższe cztery lata ubiegało się 3 kandydatów: Józef Król, Barbara Misterska-Dragan i Krzysztof Burnos. Delegaci na Zjazd powierzyli ją Krzysztofowi Burnosowi, który w swoim wystąpieniu programowym stawiał m. in. na czytaj dalej Krzysztof Burnos – nowym prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Debata "Rok po deregulacji"

Debata "Rok po deregulacji"

Uwolnienie zawodu księgowego nie spowodowało znacznego obniżenia kosztów usług, wynika z badania przeprowadzonego przez portal Księgowi Przyszłości. Analiza wyników pokazała, że ogólne nastroje i nastawienie wobec deregulacji wśród księgowych nie zmieniły się i są raczej negatywne. czytaj dalej Debata "Rok po deregulacji"

Wywiady

Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Wywiad z Franciszkiem Walą, Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Czas na obrachunek i programowanie przyszłych działań

Wywiady Księgowi na „Złotym szlaku”

Wywiad z Pelagią Żejmo, biegłym rewidentem, Prezesem Oddziału Okręgowego w Szczecinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czytaj dalej Księgowi na „Złotym szlaku”

Franciszek Wala - Prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

16 czerwca 2015 r. w Jachrance na XXI Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wybrano władze naczelne organizacji na kadencję 2015-2018. czytaj dalej Franciszek Wala - Prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Czy na studiach można nauczyć się podatków

Znany cytat Benjamina Franklina brzmi: „W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki”. Podatki to jedna z trudniejszych kategorii finansowych. Czy więc można się ich nauczyć podczas studiów? czytaj dalej Czy na studiach można nauczyć się podatków

Informacje

  1. Z życia SKwP
  2. Z prac KRBR

Kwiecień 2015


12.01.2015 r., podczas obchodów święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Messnera. Umieszczono ją przed Aulą Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, której – dla uhonorowania zasług Profesora dla uczelni – Senat, uchwałą z lutego 2014 r., nadał imię prof. Zbigniewa Messnera.

Wśród licznie zgromadzonych gości była również rodzina śp. prof. Messnera, w imieniu której podziękowanie wygłosiła córka – Bożena Messner-Klimek. SKwP reprezentowali: Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego (ZG) oraz Jolanta Roszczuk – dyrektor Biura ZG.

W dniach 12–13.01.2015 r. odbyła się narada głównych księgowych z 23 Oddziałów Okręgowych SKwP, Instytutu Certyfikacji Zawodowej Księgowych i Biura ZG. Na spotkaniu omawiano m.in. niektóre nowe zagadnienia w działalności Stowarzyszenia, najważniejsze zmiany w przepisach prawnych, odnoszące się do SKwP oraz problemy związane z sprawozdaniem finansowym za rok 2014, jak i zmianami niektórych wewnętrznych uregulowań, ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia podatkowego, w tym rozliczeń VAT. Uczestnicy zapoznali się również z problematyką organizacji czasu pracy, a także rozliczeń kadrowo-płacowych. czytaj dalej Kwiecień 2015

Luty 2015


W listopadzie 2014 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) zatwierdziła plan finansowy KIBR na 2015 r. oraz projekt planu finansowego na I kwartał 2015 r. Obowiązek ten wynika z podstawowych zasad gospodarki finansowej KIBR uchwalonych przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów.
Ruszyły konsultacje

Od grudnia 2014 r. uruchomiono przedsięwzięcie o nazwie Konsultacje KIBR, które służą merytoryczną pomocą biegłym rewidentom w razie wątpliwości, jak stosować krajowe i międzynarodowe standardy rewizji finansowej oraz zasady etyczne.

W posiedzeniu KRBR, które odbyło się 18.12.2014 r., wzięli udział prezesi regionalnych rad biegłych rewidentów. Tematem obrad były m.in. zmiany zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, wynikające z ustawy z 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (tzw. ustawa deregulacyjna DzU z 2014 r. poz. 768) oraz stan przygotowań do VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (24–26.06.2015 r.), w tym projekty dokumentów przeznaczonych pod obrady Zjazdu i walnych zgromadzeń w regionalnych oddziałach KIBR. czytaj dalej Luty 2015