Zwrot za dojazdy na posiedzenie rady nadzorczej – czy trzeba potrącić zaliczkę na PIT

Wypłata członkowi rady nadzorczej, niebędącemu pracownikiem spółki, należności za dojazd na posiedzenie tego organu stanowi jego przychód opodatkowany PIT. Nie wchodzi tu w grę zwolnienie z podatku dla należności z tytułu podróży, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof.

Takie stanowisko zajmują organy podatkowe w najnowszych interpretacjach, choć wcześniej przez długi czas wyrażały odmienny pogląd. Przykładami niekorzystnych rozstrzygnięć są: interpretacja KIS z 9.08.2018 (0112-KDIL3-1.4011.267.2018.1.AMN), czy wcześniejsze z 13.04.2018, 0113-KDIPT2-3.4011.61.2018.2.MS, 21.02.2018 (0115-KDIT2-2.4011.14. 2018.1.MM) i 5.10.2017 (0114-KDIP3-3.4011.214.2017.3.JK3).

  • WSA – wojewódzki sąd administracyjny
  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Kp – Kodeks pracy
  • KIS – Krajowa Informacja Skarbowa

Jak czytamy w pierwszym z ww. pism, zwrócone koszty, poniesione w związku z dojazdami członków Rady Nadzorczej (RN) na posiedzenia RN do siedziby spółki, znajdującej się poza stałym miejscem zamieszkania członków RN, lub w inne miejsce, nie korzystają ze zwolnienia od PIT wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof, a przychód ten należy opodatkować, gdyż członkowie RN nie odbywają podróży, o której mowa w przepisach Kp. Podróż to zdarzenie incydentalne, tymczasowe i krótkotrwałe w stosunku do zadania powierzonego członkom RN z tytułu pełnionej funkcji. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie można zatem uznać, że członkowie RN, podróżując na posiedzenia RN, przebywają w podróży. Przejazdy te związane są z pełnioną przez nich funkcją w ramach powołania na członków RN i nie mają charakteru incydentalnego w stosunku do wykonywanych w spółce zadań.

Odmienną interpretację art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b updof przyjmują natomiast sądy administracyjne, wskazując, że użytego w tym przepisie pojęcia „podróż” nie można utożsamiać z podróżą służbową w rozumieniu Kp.

Przypomnijmy, że w myśl tego przepisu wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właściwego ministra, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13 (pod warunkiem że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw).

NSA w wyroku z 14.12.2017 (II FSK 3337/15) orzekł, że zakres zwolnienia nie został ograniczony jedynie do podróży służbowych w rozumieniu art. 775 § 1 Kp, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, przy spełnieniu warunków z art. 21 ust. 13 updof (podobnie wyroki NSA z 21.04.2016, II FSK 910/14, WSA w Białymstoku z 14.06.2017, I SA/Bk 424/17, Wrocławiu z 11.01.2018, I SA/Wr 1158/17, i Krakowie z 8.03.2018, I SA/Kr 68/18). Orzeczenia te nie dotyczyły co prawda wprost omawianego problemu (zwrotu kosztów podróży członkom RN), ale analogicznych wątpliwości na tle spornego przepisu.

Na marginesie, ZUS w swoich interpretacjach potwierdza, że zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia RN jest wolny od składek emerytalnych i rentowych na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego (zgodnie z którym nie stanowią bowiem podstawy wymiaru składek diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej we właściwych przepisach) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 tego rozporządzenia, z którego wynika, że jego § 2 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek członków RN wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji (pisma z 8.09.2017, WPI/200000/43/955/2017, 3.11.2016, DI/100000/43/1058/2016, 13.10.2016, DI/100000/43/949/2016, i 2.08.2016, DI/200000/43/763/2016).

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....