Zwrot dofinansowania kształcenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownik podpisał umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach za zgodą pracodawcy. Z umowy wynika, że jeśli w ciągu 3 lat od ukończenia nauki odejdzie z pracy za wypowiedzeniem albo porozumieniem stron, ma obowiązek zwrócić pracodawcy odpowiednią część kosztów nauki, jakie ten pokrył (w sumie było to 20 tys. zł). Wkrótce po obronie pracy magisterskiej (we wrześniu 2018) zatrudniony złożył propozycję rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia, na co pracodawca przystał. Strony rozstały się polubownie z końcem września 2018, zaraz potem pracodawca zażądał zwrotu wydatków na studia, lecz były pracownik odmówił, powołując się na Kp.
Czy miał do tego prawo?

Tak. W świetle Kp pracownik związany tzw. umową szkoleniową, który odejdzie z firmy za porozumieniem stron w okresie karencji (przypadającym po ukończeniu nauki, jaki zgodnie z umową powinien przepracować w firmie w zamian za dofinansowanie kształcenia), nie ma obowiązku jakichkolwiek rozliczeń finansowych z pracodawcą.

  • Kp – Kodeks pracy

Pracownik, który chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, korzystając ze wsparcia finansowego pracodawcy, może to robić z inicjatywy bądź za zgodą tego ostatniego. Pracodawca powinien wówczas spisać z zatrudnionym umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Strony określają w niej wzajemne prawa i obowiązki (m.in. wysokość dofinansowania, tzw. świadczeń dodatkowych). Pracodawca może też zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, jednak maksymalnie przez 3 lata od zakończenia kształcenia. Jest to tzw. okres karencji, czyli „odpracowania” kosztów wyłożonych przez pracodawcę na naukę pracownika.

Zgodnie z art. 1035 Kp pracownik, który podczas podnoszenia kwalifikacji lub w trakcie okresu karencji (najwyżej 3-letniego) rozwiąże stosunek pracy:

  • za wypowiedzeniem (z wyjątkiem wypowiedzenia dokonanego z powodu mobbingu),
  • bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 Kp (z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie lub z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego przez pracodawcę) lub art. 943 Kp (z powodu mobbingu) mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończenia kształcenia lub okresu zatrudnienia w jego trakcie.

W umowie szkoleniowej nie wolno umieścić postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy rozdz. III Kp (art. 1034 § 2 Kp). Jednak nie ma konieczności jej podpisywania, jeśli pracodawca nie zamierza wyznaczać okresu karencji (art. 1034 § 3 Kp). Jeżeli natomiast strony podpiszą umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy bądź za zgodą pracodawcy, lecz pominą w niej kwestię okresu karencji, zatrudniony nie będzie musiał nic zwracać.

Opisana w pytaniu umowa szkoleniowa zawiera klauzulę zobowiązującą pracownika do zwrotu części dofinansowania koszów nauki również wtedy, gdy podczas okresu karencji dojdzie do rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron. W tym zakresie umowa jest mniej korzystna od odpowiednich postanowień Kp i jako taka nieważna. Pracownik nie jest zatem zobowiązany do zwrotu firmie jakichkolwiek kwot z racji dofinansowania kształcenia.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....