Zwolnienie opiekuńcze w każdym miejscu pracy

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac

Pracownica zatrudniona na pół etatu złożyła wniosek o udzielenie jej dnia opieki nad dzieckiem do 14 lat. Spytała jednocześnie, czy ma takie uprawnienie w drugim zakładzie pracy, w którym też ma umowę o pracę na pół etatu. Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Tak. Uprawnienia pracownicze należy rozpatrywać odrębnie dla każdego stosunku pracy, chyba że co innego zastrzega przepis odrębny.

  • MPiPS – Minister Pracy i Polityki Społecznej
  • Kp – Kodeks pracy

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godz. (proporcjonalnym do rozmiaru etatu) bądź 2 dni (bez względu na wymiar czasu pracy), niezależnie od liczby dzieci spełniających kryterium wiekowe. Pracownik informuje o tym, który wariant wymiaru (16 godz. czy 2 dni) wybiera – w pierwszym wniosku o udzielenie takiego „urlopu” i do końca roku kalendarzowego nie może tego zmienić.

Zwolnienie opiekuńcze w wymiarze godzinowym jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy, a niepełną godzinę zwolnienia zaokrągla się w górę do pełnej godziny (art. 188 Kp).

Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z przywileju korzysta jeden z nich (art. 1891 Kp). Pracodawca odbiera oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w art. 1891 Kp i wpina je do części B akt osobowych (§ 6 ust. 2 pkt c rozporządzenia MPiPS z 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, DzU z 2017 poz. 894). Oświadczenie dotyczy uprawnienia rocznego, bo niewykorzystane w danym roku kalendarzowym zwolnienie opiekuńcze nie przechodzi na następny rok kalendarzowy, lecz przepada.

Kp nie rozstrzyga wprost, czy „urlop” opiekuńczy należy się pracownikowi w każdym równoległym zatrudnieniu, w jakim pozostaje. A skoro tak, stosuje się generalną zasadę, że uprawnienia pracownicze należy analizować odrębnie w każdym stosunku pracy. A zatem u drugiego pracodawcy pracownicy również przysługuje zwolnienie opiekuńcze tego samego dnia, co u pierwszego pracodawcy. Pod warunkiem oczywiście, że złoży o nie stosowny wniosek.

Dodajmy, że pracownica nie ma obowiązku składania wniosków w obu miejscach pracy. Może go złożyć tylko u pierwszego pracodawcy, a u drugiego świadczyć pracę tego dnia.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....