Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku, klikając AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrazisz zgodę na to aby Rachunkowość Sp. z o.o. oraz Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak identyfikatory plików cookie, adresy IP, otwierane adresy url, dane geolokalizacyjne, informacje o urządzeniu z jakiego korzystasz. Informacje gromadzone będą w celu technicznego dostosowanie treści, badania zainteresowań tematami, dostosowania niektórych treści do lokalizacji z której jest odczytywana oraz wyświetlania reklam we własnym serwisie oraz w wykupionych przez nas przestrzeniach reklamowych w Internecie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Klikając w przycisk AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU wyrażasz zgodę na zapisanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookie. W każdej chwili możesz skasować pliki cookie oraz ograniczyć możliwość zapisywania nowych za pomocą ustawień przeglądarki.

Wyrażając zgodę, pozwalasz nam na wyświetlanie spersonalizowanych treści m.in. indywidualne rabaty, informacje o wykupionych przez Ciebie usługach, pomiar reklam i treści.

AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....

Zwolnienie z PIT rodziców z czwórką dzieci

Bożena Nowicka doradca podatkowy w „Doradca” Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. w Lublinie, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Od 2022 r. osoba, która wykonuje władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czwórki dzieci, będzie zwolniona z PIT do kwoty nieprzekraczającej rocznie 85 528 zł. Ze zwolnienia skorzysta zarówno matka, jak i ojciec dzieci.

Takie zmiany w updof zostały zaplanowane od 2022 r. w ramach „Polskiego Ładu” (druk sejmowy nr 1532, ustawa została uchwalona przez Sejm 1.10.2021 r. i skierowana do Senatu).

Z projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 153 updof wynika, że wolne od podatku mają być przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c i art. 30ca albo w uzpd,

przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Zwolnienie to nie może być kumulowane ze zwolnieniem od podatku przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 148 updof dla podatników, którzy nie mają ukończonego 26. roku życia. Jeżeli rodzic co najmniej czwórki dzieci jednocześnie nie ukończył 26 lat, limit zwolnienia jest jeden – w wysokości 85 528 zł. Zwolnienie przysługuje na dzieci:

  • małoletnie, albo
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, albo
  • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub w zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Zobacz też:


Pracodawcy nie pobiorą podatku

Zwolnienie z naliczania PIT będzie stosowane zarówno w tych zakładach pracy, w których rodzic co najmniej czwórki dzieci jest zatrudniony w ramach stosunku pracy, jak i tam, gdzie wykonuje umowę zlecenia. Wypłacane mu wynagrodzenie będzie wolne od podatku do momentu, gdy kwota przychodów (brutto) w skali roku nie przekroczy 85 528 zł.

Zgodnie z projektowanym art. 32 ust. 1g updof płatnik przy poborze zaliczki uwzględnia zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy, jeżeli podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania zwolnienia. Oświadczenie pozyskane od rodziców musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (powinno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Zakłady pracy zatrudniające rodziców co najmniej czwórki dzieci będą miały obowiązek monitorowania, jak duże (narastająco) przychody uzyskał dany rodzic w tym zakładzie pracy. Jeśli przekroczą one 85 528 zł, płatnik wynagrodzenia – niezależnie, czy ze stosunku pracy, czy z umów zlecenia – będzie miał obowiązek naliczania i pobierania zaliczki na PIT na zasadach ogólnych, czyli w stawce 17% w stosunku do dochodów nieprzekraczających I progu skali podatkowej.

Obowiązki przy rozliczeniu rocznym

Rodzic co najmniej czwórki dzieci, korzystający ze zwolnienia od PIT, będzie miał obowiązek do rocznego rozliczeniu podatku (zeznania podatkowego) dołączyć informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imionach, nazwiskach oraz dacie urodzenia. Na żądanie organów podatkowych będzie obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Rodzice – mimo że będą zwolnieni z podatku – mają obowiązek złożenia rozliczenia rocznego – indywidualnego lub wspólnego małżonków. Uzyskane przychody do kwoty 85 528 zł będą raportować w zeznaniu podatkowym, wykazując je w odpowiednich pozycjach jako przychody zwolnione z podatku.

Osoby osiągające przychody przekraczające 85 528 zł, od nadwyżki zapłacą podatek na zasadach ogólnych. Ponieważ każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych ma prawo do kwoty wolnej od podatku, wynikającej ze znowelizowanej od 2022 r. skali podatkowej, rodzice co najmniej czwórki dzieci będą również mieli prawo do zwolnienia od podatku w kwocie 30 000 zł na każde z nich.


LinkedIn

Spis treści artykułu
Spis treści: