Związki zawodowe nie tylko dla pracowników

Renata Majewska Biuro Kadr i Płac
Od 1.01.2019 r. prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych zyskają wszystkie zarobkujące osoby, a nie tylko zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Do związków będą też mogli należeć stażyści i wolontariusze nieotrzymujący za swoją pracę żadnej zapłaty.

Szerokie otwarcie związków zawodowych oraz zmianę zasad współpracy z nimi przewiduje ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw (DzU poz. 1608). Większość jej przepisów wejdzie w życie od nowego roku.

  • Kp – Kodeks pracy
  • SN – Sąd Najwyższy

Tworzyć i uczestniczyć w związkach zawodowych będą mogły wszystkie tzw. osoby wykonujące pracę zarobkową, którymi wg nowelizacji będą pracownicy lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli łącznie spełnią 2 warunki:

  • nie będą zatrudniać do tego rodzaju pracy innych osób niezależnie od podstawy zatrudnienia,
  • będą posiadać takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

Obecnie tzw. prawo koalicji związkowej jest zarezerwowane wyłącznie dla pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zatrudnionych w ramach umów agencyjnych, funkcjonariuszy, a także osób skierowanych do pracodawców w celu odbycia służby zastępczej.

Od 2019 r. grono to poszerzy się zatem o spełniających opisane kryteria zleceniobiorców, wykonawców dzieła, chałupników, a nawet osoby samozatrudnione (współpracujące z podmiotem zatrudniającym w ramach własnej działalności gospodarczej). Tak jak dotychczas przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawi ich tego przywileju.

Możliwość wstępowania do związków otworzy się też dla stażystów, wolontariuszy i innych osób świadczących pracę bez wynagrodzenia. Dziś mają ją tylko bezrobotni.

Wyświetlono 16% treści artykułu

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....