ZUS przedsiębiorcy w 2019 – kto zapłaci niższe składki

Andrzej Radzisław radca prawny
Od 1.01.2019 do obowiązujących do tej pory ulg dotyczących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą dojdzie nowa – dla przedsiębiorców uzyskujących niski przychód z działalności.

Wprowadziła ją ustawa z 20.07.2018 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (DzU poz. 1577). Nowa ulga została uregulowana w art. 18c usus.

Jak jest teraz

Przypomnijmy, że obecnie przedsiębiorca rozpoczynający działalność przez pierwsze 6 mies. może nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. ulgi na start), a po tym okresie przez 24 miesiące kalendarzowe może opłacać składki od obniżonej podstawy, tj. zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest, aby:

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
  • WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych nie była wykonywana inna pozarolnicza działalność,
  • w ramach działalności nie były wykonywane czynności, które w roku bieżącym lub poprzednim były wykonywane w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Po skorzystaniu z tych ulg, gdy działalność gospodarcza jest w dalszym ciągu prowadzona, składki społeczne muszą być opłacane na zasadach ogólnych, czyli od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak będzie

Nowelizacja przepisów usus ma zapewnić przedsiębiorcom osiągającym niewielkie przychody możliwość opłacania niższych składek nie tylko przez pierwsze 24 mies. prowadzenia działalności, lecz także przez kolejnych 36 mies. Musi być jednak spełniony warunek dotyczący poziomu przychodu za poprzedni rok kalendarzowy.

W myśl nowych przepisów niższe składki mogą płacić przedsiębiorcy, których roczne przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczą 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (czyli w 2019 ci, których przychody z 2018 zmieściły się w limicie 63 tys. zł).

W razie rozpoczęcia lub zawieszenia działalności gospodarczej w ciągu roku kalendarzowego limit przychodów podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

W kolejnym roku kalendarzowym przedsiębiorcy o niskich przychodach mogą opłacać składki ubezpieczeniowe na preferencyjnych warunkach. Nowa ulga będzie ustalona na cały rok kalendarzowy. Można, ale nie trzeba z niej korzystać.

Wyświetlono 19% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....