Zmniejszenie podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy pobierającego zasiłek opiekuńczy

Andrzej Radzisław radca prawny

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w lutym 2018 przez 14 dni była na zwolnieniu lekarskim z tytułu opieki nad dzieckiem. ZUS na początku kwietnia wypłacił jej zasiłek opiekuńczy za luty. Osoba ta nie złożyła korekty deklaracji i składki za luty ma opłacone od pełnej podstawy wymiaru.
Czy po upływie kilku miesięcy może złożyć korektę dokumentów i odzyskać nadpłacone składki, czy też obecnie nie może już tego zrobić?

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, może też przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Obowiązek ubezpieczeń społecznych, a co za tym idzie opłacania składek istnieje od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia prowadzenia działalności. Składki społeczne są opłacane od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w usus.

  • usus – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Natomiast osoba prowadząca działalność, która spełnia warunki do tzw. ulgi składkowej, opłaca składki od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

W myśl art. 18 ust. 9 i 10 usus za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub ich ustanie, i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku, gdy prowadzący działalność jest chory i za część miesiąca ma prawo do zasiłku. ZUS uznaje, że te przepisy mają odpowiednie zastosowanie także przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym.

Wobec tego, gdy składki za luty zostały opłacone od minimalnej podstawy wymiaru składek, jaka obowiązuje prowadzącego działalność gospodarczą, może on obecnie złożyć korektę deklaracji za luty i składki wykazać od odpowiednio pomniejszonej podstawy wymiaru. Przy założeniu, że składki za luty zostały opłacone od kwoty 2665,80 zł i zasiłek opiekuńczy przysługiwał w lutym za 14 dni podstawa za luty, może zostać pomniejszona do 1332,90 zł, tj. 2665,80 zł : 28 (liczba dni lutego) × 14.

Po złożeniu korekty deklaracji na koncie płatnika powstanie nadpłata składek, którą można odzyskać przez pomniejszenie wpłaty dokonywanej do ZUS za najbliższy miesiąc.

Podkreślić należy, że zdaniem ZUS korekta nie wchodziłaby w grę, gdyby składki za luty zostały przez przedsiębiorcę opłacane od wyższej podstawy niż minimalna, jaka go obowiązuje.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....