Zmiany w zwolnieniach od kas rejestrujących w 2019

Tomasz Krywan doradca podatkowy

Zlikwidowano kilka dotychczasowych zwolnień z obowiązku rejestracji obrotu w kasach fiskalnych (m.in. dla firm sprzątających, flisaków i dorożkarzy), wprowadzając nowe – dla kół gospodyń wiejskich.

Zmiany wynikają z rozporządzenia MF z 28.12.2018 w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (DzU poz. 2519). Określone w nim zwolnienia mają obowiązywać aż przez 3 lata – do końca 2021.

Kto musi kupić kasę fiskalną

Nowe rozporządzenie likwiduje – jednak dopiero z dniem 1.06.2019 – zwolnienia przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące 3 rodzaje usług:

  • MF – Minister Finansów
  • transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU z 2008 – 49.39.35.0),
  • usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach (PKWiU z 2008 – 81.30.10.0),
  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich.

Do końca 2018 były one zwolnione na mocy § 2 ust. 1, odpowiednio w zw. z poz. 17, 30 i 48 zał. do poprzedniego rozporządzenia.

Do końca maja 2019 świadczenie ww. usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na podstawie przepisów przejściowych (§ 9 rozporządzenia).

Nowe zwolnienie

Od 1.01.2019 dodano natomiast nowe zwolnienie przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania, obejmujące dostawy towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z 9.11.2018 o kołach gospodyń wiejskich (DzU poz. 2212), w przypadku gdy koło prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ww. ustawy (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 49 zał. do rozporządzenia).

Istotna zmiana nastąpiła w treści § 8 ust. 3 rozporządzenia określającego, w jakich przypadkach nie stosuje się zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wcześniejsze (obecnie – przed 1.01.2019) rozpoczęcie wykonywania czynności, których zwolnienia te dotyczą. Do końca 2018 przepis ten wskazywał m.in. na dostawy towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali (§ 8 ust. 3 w zw. z poz. 36 zał. do poprzedniego rozporządzenia).

Obecnie wcześniejsze rozpoczęcie ewidencjonowania tych czynności (wymienionych w poz. 34 zał. do rozporządzenia) nie wyłącza stosowania do nich zwolnienia przedmiotowego w 2019 i kolejnych latach.

Reszta bez zmian

W pozostałym zakresie przepisy nie uległy zmianie. Obowiązują m.in. te same co w ubiegłym roku zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania (w tym obejmujące podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 20 tys. zł – zob. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), jak również katalog czynności podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (§ 4 rozporządzenia).

Ostatecznie nie weszły też w życie zmiany, które przewidywał projekt omawianego rozporządzenia:

  • nie zlikwidowano zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obejmującego przyjmowanie przez rewizorów – w razie braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, jak również opłat dodatkowych,
  • nie określono nowych przypadków, w których stosowanie zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania uzależnione byłoby od udokumentowania danej czynności w całości fakturą,
  • zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostaw towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) nie rozszerzono na przypadki, w których dostawy te zostały w całości udokumentowane fakturą.

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....