Zmiany w obowiązkach płatników PIT w 2019 i 2020 r.

Aleksander Woźniak
Od 2019 r. wszyscy płatnicy PIT będą przesyłać informacje PIT-11 i PIT-8C do US do końca stycznia, czyli o miesiąc wcześniej niż dotychczas, i wyłącznie elektronicznie. Tylko elektroniczną postać będzie też mieć informacja IFT-1R składana do końca lutego, a także deklaracje zbiorcze PIT-4R i PIT-8AR, sporządzane do końca stycznia.

[1] DzU poz. 2126.

[2] Analogiczne zmiany dotyczą: rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (PIT-40A), rocznych informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A), rocznej informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R).

[3] Wyłącznie elektronicznie będą musiały być składane do US również: PIT-40A, PIT-11A i PIT-R.

Zmiany wynikają z uchwalonej 4.10.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]. Dotyczą także informacji/deklaracji obejmujących dochody osiągnięte przez podatników w 2018 r. (art. 11 nowelizacji).

Ustawa wprowadza ponadto inne nowości istotne dla płatników. Część z nich wejdzie w życie dopiero od 2020 r.

Zmiany od 2019 r.

Wśród zmian, które zaczną obowiązywać od 1.01.2019 r., najistotniejsze dla płatników są dwie:

 • skrócenie o miesiąc terminu na przesyłanie do US rocznych informacji: o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), a także o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C)[2] – będzie on upływać z końcem stycznia, przy czym podatnikom informacje te trzeba będzie przesłać do końca lutego (tak jak do tej pory przy elektronicznej formie); w razie wcześniejszego zaprzestania działalności płatnik prześle informacje PIT-11 i PIT-8C nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności,
  • FP – Fundusz Pracy
  • FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • US – urząd skarbowy
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • MRiF – minister rozwoju i finansów
 • obowiązek przesyłania przez wszystkich płatników PIT informacji i deklaracji do US wyłącznie w formie elektronicznej – poza ww. (PIT-11 i PIT-8C) są to: roczna informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), przesyłana do US i podatnikowi do końca lutego, oraz zbiorcze deklaracje roczne PIT-4R (o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) i PIT-8AR (o zryczałtowanym podatku dochodowym), przesyłane do US do końca stycznia[3].

Od niemal roku nie ma już możliwości rozliczenia podatnika przez pracodawcę (zlikwidowany został formularz PIT-40). Ostatnim rokiem, w którym było to możliwe, był 2017.

Elektroniczna forma informacji i deklaracji

Wymóg przesyłania informacji i deklaracji do US wyłącznie w formie elektronicznej obejmie wszystkich płatników, w tym sporządzających je dla nie więcej niż 5 podatników.

[4] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A) są przesyłane przez te organy za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego przez MF, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu (§ 2 ust. 3 rozporządzenia MRiF z 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone; DzU poz. 1802).

Płatnicy niebędący osobami fizycznymi będą przesyłać informacje i deklaracje: PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, drogą elektroniczną wyłącznie z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego[4].

Natomiast płatnicy będący osobami fizycznymi będą mogli wybrać jeden z dwóch dotychczas stosowanych podpisów:

 • za pomocą danych autoryzujących (przez podanie kwoty przychodu z zeznania rocznego sprzed dwóch lat) lub
 • podpis kwalifikowany.

Do podpisywania ww. informacji i deklaracji nie będzie można wykorzystać podpisu zaufanego (ePUAP).

Płatnicy korzystający z usług biura rachunkowego będą mogli – tak jak dotychczas ‒ udzielić pełnomocnictwa pracownikowi biura (na formularzu UPL-1) do złożenia deklaracji i informacji w ich imieniu. Nie będą wówczas musieli kupować podpisu kwalifikowanego.

Wypełnianie zeznań za podatników

Skrócenie terminu przesyłania informacji PIT-11 i PIT-8C do US jest związane z wprowadzaną od 2019 r. nową usługą administracji skarbowej „Twój e-PIT”. Będzie ona polegać na wypełnieniu przez organy podatkowe zeznań rocznych niektórych podatników (począwszy od zeznań za 2018 r.), bez konieczności składania przez nich wniosku w tej sprawie. Nie byłoby to możliwe bez posiadania przez nie wszystkich informacji o przychodach uzyskanych przez podatników

Wyświetlono 30% treści artykułu

w sprzedaży

Spis treści artykułu
Spis treści artykułu:

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....