Zmiany w akcyzie od 1.03.2017

Krzysztof Hałub

Deklaracje na podatek akcyzowy należy kierować do właściwego miejscowo US. Kwoty podatku akcyzowego, przedpłaty akcyzy, wpłaty dzienne i związane ze znakami akcyzy powinny być uiszczane na rachunek US w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania obejmuje cały kraj.

W wyniku reformy administracji skarbowej większość spraw akcyzowych leżących dotąd zasadniczo w gestii urzędów celnych trafiła od 1.03.2017 do właściwych miejscowo naczelników urzędów skarbowych. Część kompetencji z tego zakresu przekazano jednak do właściwości naczelników urzędów celno-skarbowych (np. plombowanie ewidencji akcyzowych).

  • US – urząd skarbowy
  • MRiF – minister rozwoju i finansów

Właściwość miejscową poszczególnych US i izb administracji skarbowej (IAS) w zakresie akcyzy i znaków akcyzy określają rozporządzenia MRiF z 21.02.2017 (DzU poz. 371) i 17.02.2017 (DzU poz. 331). Właściwym ws. wydawania wiążącej informacji akcyzowej został dyrektor IAS we Wrocławiu, a organem odwoławczym w tym zakresie jest dyrektor IAS w Warszawie (rozporządzenie MRiF z 13.02.2017, DzU poz. 303).

Na mocy rozporządzeń MRiF zmieniły się też m.in. wzory:

  • dokumentów rejestracyjnych w zakresie akcyzy – AKC-R, AKC-PR i AKC-Z (DzU poz. 324),
  • deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego: formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo) i deklaracji szczegółowych, formularza dla płatników (AKC-P), deklaracji uproszczonej dla nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) (DzU poz. 384, DzU poz. 330, DzU poz. 323),
  • zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym (DzU poz. 257),
  • wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie działalności objętej akcyzą – prowadzenie składu podatkowego, nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, zezwolenia wyprowadzenia, prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający, nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (DzU poz. 411),
  • wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (DzU poz. 280),
  • dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju (DzU poz. 345).

Wydano także szereg innych rozporządzeń wykonawczych, dostosowujących przepisy do nowego zakresu zadań organów podatkowych.

W związku ze zmianami nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych, powiadomień, wniosków czy informacji w sprawach akcyzowych w nowych organach podatkowych. Dotychczasowe zachowują ważność (o ile nie zmieniły się objęte nimi dane).

Temat: „Akcyza”
System sent

Od 1.04.2020 sprzedaż i zakup paliw opałowych na nowych zasadach

Kończy się okres przejściowy dla handlu olejami opałowymi. Bez dokonania elektronicznego zgłoszenia AKC-RU nie będzie możliwa sprzedaż paliw opałowych ani ich zakup z obniżoną stawką akcyzy.

Dotyczy to również osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Nowe zasady wprowadzono już od września 2019. Jednak do końca marca 2020 trwa okres przejściowy, w którym możliwe były sprzedaż i zakup paliwa opałowego na dotychczasowych zasadach (dotyczy to warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe i zasad przewozu tych wyrobów), bez dokonywania zgłoszenia. W tym czasie można było pobierać i składać oświadczenia – w postaci papierowej – o przeznaczeniu tych paliw.

Podatkowe skutki brexitu

VAT, akcyza i cła w handlu z Wielką Brytanią bez zmian do końca 2020

Od 1.02.2020 Wielka Brytania przestała być członkiem UE. Do końca roku będzie jednak nadal traktowana jak państwo członkowskie.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej, umowa wyjścia przewiduje okres przejściowy do 31.12.2020. Zakłada on utrzymanie relacji między UE a Zjednoczonym Królestwem na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli do końca 2020 przyszłe relacje między UE a Wielką Brytanią nie zostaną uregulowane, to od 1.01.2021 konsekwencje będą podobne do „bezumownego brexitu”. Nastąpi m.in. wprowadzenie ceł i kontroli celnych (jak dla krajów spoza UE), zmiany w zasadach rozliczania VAT i akcyzy.

Akcyza

Podnajem auta niezarejestrowanego w Polsce obciążony akcyzą

Podnajem niezarejestrowanych w kraju samochodów osobowych oznacza ich użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zatem podlega opodatkowaniu akcyzą.
Akcyza

Dokumenty e-DD nieobowiązkowe jeszcze przez rok

Od 1.01.2019 obowiązuje elektroniczne monitorowanie w systemie EMCS PL 2 dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy oraz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych zerową stawką. Do końca roku przedsiębiorcy mogą jednak nadal stosować przy przemieszczeniu ww. wyrobów dotychczasowy papierowy dokument dostawy zamiast elektronicznego (e-DD).

Od nowego roku – na mocy ustawy z 20.07.2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne (DzU poz. 1697) – co do zasady wskazane wyroby akcyzowe mogą zostać nabyte bez podatku, jeżeli podmiot wysyłający wygeneruje elektroniczny dokument dostawy (e-DD), a odbierający – raport odbioru w systemie EMCS PL 2.

Akcyza

Akcyza na gaz do korekty

Przedsiębiorcy kupujący i zużywający paliwo gazowe powinni przyjrzeć się swoim rozliczeniom z tego tytułu począwszy od 1.11.2013 r. Mogą wymagać korekty, jeśli zamiast właściwej stawki akcyzy błędnie zadeklarowali zwolnienie.

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....