Złożenie zeznania do 20 stycznia a obowiązek zapłaty grudniowej zaliczki na PIT i termin zwrotu nadpłaty

Aleksander Woźniak

Czy przedsiębiorca, który do 20.01.2019 złoży zeznanie roczne za 2018, będzie mógł (jak w latach poprzednich) nie wpłacać zaliczki za grudzień 2018? Pytam, bo Sejm uchylił dotychczasowy przepis, który o tym mówił, ale nie wiem, czy zmiana będzie obowiązywać już w 2019.
Czy przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży zeznanie roczne przez internet, wykazując w nim nadpłatę, dostanie zwrot podatku już po 45 dniach, jak wynika z innej zmiany uchwalonej przez Sejm?

Ustawą z 4.10.2018 nowelizującą updof oraz niektóre inne ustawy (DzU poz. 2126) skreślono zdanie czwarte w art. 44 ust. 6 updof, które do tej pory brzmiało: Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

  • NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
  • updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przepis w nowym brzmieniu zacznie obowiązywać od 1.01.2019 (art. 11 nowelizacji), ale – jak wynika z regulacji przejściowych – będzie miał zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych od 1.01.2019 (art. 8 ust. 1 nowelizacji). Wprawdzie art. 8 ust. 2 nowelizacji przewiduje wyjątki, gdy nowe/zmienione przepisy będą stosowane już do dochodów za 2018, ale nie ma wśród nich odniesienia do art. 44 ust. 6 updof.

W praktyce więc zmiana przepisu będzie dotyczyć zaliczki za grudzień/IV kwartał 2019, płatnej w styczniu 2020.

To ważna informacja dla osób, które będą zapoznawać się z tekstem updof, zawierającym ujednolicone brzmienie tej ustawy (uwzględniającym nowelizację z 4.10.2018). Od 1.01.2019 nie znajdą już w art. 44 ust. 6 zdania czwartego. Nadal jednak będzie ono stosowane do zaliczki za grudzień/IV kwartał 2018.

Tak więc w styczniu 2019 podatnik (przedsiębiorca) nadal jeszcze może nie wpłacać zaliczki za grudzień/IV kwartał 2018, jeżeli przed 21.01.2019 (20 stycznia przypada w niedzielę) złoży zeznanie i zapłaci różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania rocznego a sumą wpłaconych za 2018 zaliczek (chyba że wykaże w zeznaniu nadpłatę podatku). Jak potwierdził NSA w wyrokach z 14.03.2017 (II FSK 461–463/15), nie jest uprawniona interpretacja, że przepis zobowiązuje jedynie do złożenia zeznania do 20 stycznia, natomiast płatność podatku może nastąpić do 30 kwietnia.

Złożenie zeznania jeszcze w styczniu jest korzystne zwłaszcza dla przedsiębiorców:

  • rozliczających się z podatku wspólnie z niepracującym lub niewiele zarabiającym małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • korzystających z ulg (np. prorodzinnej) i odliczeń (np. darowizn) w rozliczeniu rocznym.

Pozwala im bowiem uniknąć konieczności zapłaty zaliczki za grudzień, która w rozliczeniu rocznym przerodziłaby się w nadpłatę podatku.

Ta sama nowelizacja (z 4.10.2018) przewiduje też skrócenie z 3 mies. do 45 dni okresu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego, jeżeli podatnik PIT złoży zeznanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta – wprowadzona w Op (art. 77 § 1 pkt 5a) – ma zachęcić podatników PIT do elektronicznej formy rozliczeń.

Zatem przedsiębiorca, który w styczniu 2019 złoży elektronicznie zeznanie roczne za 2018, powinien dostać zwrot nadpłaty podatku w ciągu 45 dni, licząc od dnia złożenia zeznania.

Przedsiębiorców nie obejmie bowiem jeszcze inna zmiana – dotycząca terminu składania zeznań rocznych. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1 updof podatnicy PIT będą obowiązani składać roczne zeznanie w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego (dotychczas przepis ten wskazywał jedynie datę końcową, tj. 30 kwietnia). Zeznania złożone przed 15 lutego będą uznawane za złożone w dniu 15 lutego, a nie wcześniej. Tak więc 45-dniowy termin na zwrot nadpłaty podatku będzie liczony dopiero od 15 lutego.

Zmiana ta, jak wynika z art. 8 ust. 2 pkt 2 nowelizacji, ma zastosowanie do dochodów za 2018, ale tylko jeżeli:

  • były one osiągane za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów, o których mowa w art. 42a updof,
  • pochodziły z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b updof.

Do pozostałych dochodów, w tym z działalności gospodarczej, zmiana terminu składania zeznań rocznych (z 30 kwietnia na okres od 15 lutego do 30 kwietnia) znajdzie zastosowanie dopiero do dochodów za 2019.

Wejście w życie opisanej nowelizacji ma związek z wprowadzaną od 2019 nową usługą administracji skarbowej „Twój

e-PIT”. Będzie ona polegać na wypełnieniu przez organy podatkowe zeznań rocznych niektórych podatników (począwszy od zeznań za 2018), bez konieczności składania przez nich wniosku w tej sprawie.

W pierwszej kolejności organy podatkowe przygotują zeznania osób, których dochody są rozliczane za pośrednictwem płatników. Dopiero w 2020 będą wypełniać również zeznania przedsiębiorców.

O innych zmianach wprowadzonych nowelizacją – w zakresie obowiązków płatników PIT – pisaliśmy w „RiP” nr 11/2018.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....