Zlecenie dla ucznia

Magdalena Januszewska radca prawny

Nie trzeba płacić składek od zlecenia zawartego z uczniem, który przygotowuje się do zawodu, o ile jest ono wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca.
  • uzpd – ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Uczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych jest zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Są od niej odprowadzane składki emerytalne i rentowe. Uczeń chce okazjonalnie świadczyć pracę na umowy zlecenia. Czy trzeba będzie płacić od nich składki?

ZUS w decyzji z 4.03.2016 (WPI/200000/43/197/2016) uznał, że nie.

Przypomniał, że w myśl art. 6 ust. 4 usus zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem do 31 sierpnia każdego roku jest osoba, która:

  • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
  • ukończyła szkołę i zaczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
  • ukończyła szkołę i nauki nie kontynuuje.

Ponadto za ucznia uznawana jest do 30 września osoba, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe.

W myśl art. 8 ust. 2a usus za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie uczniem w wieku do 26 lat, ze zlecenia należy opłacać wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne. Wówczas bowiem umowa zlecenia jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę. Nie ma natomiast znaczenia dla ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych ze zlecenia fakt zawarcia tej umowy przez ucznia z innym podmiotem niż własny pracodawca. Z tytułu takiej umowy zlecenia uczeń w wieku do 26 lat nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....