Zgłoszenie do ubezpieczeń przy zawieraniu kilku zleceń pod rząd

Andrzej Radzisław radca prawny

Spółka zawiera z tym samym zleceniobiorcą kilka umów zleceń. Po wygaśnięciu jednej umowy bez dnia przerwy jest zawierana kolejna. Zleceniobiorca z każdej z nich podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.
Z jakimi datami należy zgłosić/wyrejestrować zleceniobiorcę? Czy po zakończeniu każdej umowy powinno następować wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie?
Z jakim kodem (04 11/30 00) należy wykazać składki, gdy wynagrodzenie z pierwszej umowy zostało wypłacone w okresie trwania drugiej?

Płatnik składek, zatrudniając zleceniobiorcę, jest zobowiązany zgłosić go do ubezpieczeń oraz rozliczać i opłacać należne składki.

Zleceniobiorca, który ze zlecenia podlega ubezpieczeniom społecznym, powinien zostać zgłoszony na ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdy złoży taki wniosek, oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszenie następuje przez przekazanie ZUS ZZA.

Zgodnie z art. 13 usus zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Za każdy miesiąc trwania ubezpieczeń płatnik składek ma obowiązek rozliczać oraz opłacać składki za zleceniobiorcę. Po zakończeniu umowy zlecenia płatnik składa ZUS ZWUA i wyrejestrowuje zleceniobiorcę z ubezpieczeń.

W okresie trwania umowy zlecenia należne za ubezpieczonego składki są wykazywane w ZUS RCA (gdy podlega ubezpieczeniom społecznym) albo ZUS RZA (gdy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Raporty te są składane z kodem 04 11 xx.

Gdy natomiast w następnym miesiącu po wyrejestrowaniu zleceniobiorcy otrzymuje on wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek, rozliczenie należnych składek powinno nastąpić w raporcie z kodem 30 00 xx.

Od 1.01.2016 zmianie uległy zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców, którzy równocześnie wykonują więcej niż jedną umowę zlecenia. Do końca 2015 taka osoba podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z pierwszej zawartej umowy bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, a z drugiej ubezpieczenia społeczne miały dla niej charakter dobrowolny. Mogła również na bieżąco zmieniać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Od 2016 się to zmieniło. Zleceniobiorca, którego podstawa wymiaru składek w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniający jednocześnie warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlega obowiązkowo ww. ubezpieczeniom również z innych tytułów. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na zlecenie lub z innych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia.

W konsekwencji zleceniobiorca, który w tym samym okresie wykonuje więcej niż jedną umowę zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z każdej umowy, do czasu aż jego podstawa wymiaru składek będzie równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu. Każda umowa zlecenia powinna być traktowana jako odrębny tytuł do ubezpieczeń.

Gdy płatnik zawarł jedną umowę na miesiąc, np. od 1 stycznia do 31 marca, a kolejną od 1 kwietnia do 31 października, powinien złożyć ZUS ZWUA i 1 kwietnia wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczeń oraz od 1 kwietnia na ZUS ZUA zgłosić go do ubezpieczeń. Jeżeli w marcu płatnik nie wypłacił zleceniobiorcy wynagrodzenia, to za ten miesiąc powinien złożyć raport z zerową podstawą i kwotami składek.

Gdy wynagrodzenie z pierwszej umowy realizowanej w marcu zostanie wypłacone w kwietniu, składki od niego powinny zostać rozliczone w raporcie z kodem 30 00 xx.

Tego kodu nie należy stosować, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w tym samym miesiącu, w którym została rozwiązana umowa ze zleceniobiorcą.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....