Zbycie licencji – jakie źródło przychodów

Anna Koleśnik doradca podatkowy

Zbycie przez podatnika CIT prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie (niebędącego wnip) nie generuje przychodu z zysków kapitałowych, lecz z działalności gospodarczej.

Taki pogląd wyraził MF w odpowiedzi z 27.06.2018 na zapytanie poselskie nr 7428 (DD6.054.9.2018).

Od 1.01.2018 podatnicy CIT muszą dzielić przychody (i koszty ich uzyskania) na 2 źródła – zyski kapitałowe i pozostałe przychody (czyli z działalności gospodarczej). Do zysków kapitałowych zakwalifikowano m.in. przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 updop (czyli z autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, topografii układów scalonych oraz patentów, know-how), z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych (art. 7b ust. 1 pkt 6 updop).

W praktyce powstał problem, czy chodzi tu tylko o zbycie takich praw, które stanowią wnip u zbywcy, czy także tych, które wnip nie stanowią, bo zostały wytworzone przez podatnika we własnym zakresie. Organy podatkowe wydają w tej kwestii sprzeczne interpretacje.

Przykładowo w piśmie KIS z 18.07.2018 (0111-KDIB2-3.4010.88.2018.1.LG) stwierdzono: art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a (...) wskazuje jedynie na prawa majątkowe wymienione w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy, nie wskazując przy tym, że mają to być prawa majątkowe, które zostały nabyte od innego podmiotu i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, czyli wnip. (...) Z powołanych (...) regulacji wynika, że m.in. przychody pochodzące z licencji są przypisane do źródła przychodów z zysków kapitałowych, bez względu na sposób ich „pozyskania” przez podatnika czy ew. prawo do amortyzacji. Ustawodawca przewidział wyłączenie z tego źródła dla przychodów z licencji, ale tylko takich, które można bezpośrednio powiązać z uzyskaniem przez danego podatnika przychodów z innych źródeł.

Takie też stanowisko KIS zajęła w interpretacji z 10.05.2018 (0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC), dotyczącej przychodu z tytułu przeniesienia na klienta autorskich praw majątkowych do tworzonych przez podatnika, w związku z wykonaniem usługi marketingowej, wzorów opakowań i haseł reklamowych.

Odmienny pogląd wyrażono natomiast w pismach KIS z 5.07.2018 (0114-KDIP2-2.4010.210.2018.1.AG) i 2.07.2018 (0114-KDIP2-2.4010.212.2018.1.AS). W tej pierwszej interpretacji czytamy: art. 7b ust. 1 pkt 6 updop odnosi się (...) do art. 16b updop, tj. do kategorii praw stanowiących dla podatnika „wartości niematerialne i prawne”, które to wartości są kreowane u podatnika wyłącznie poprzez nabycie danego prawa. Do kategorii przychodów z zysków kapitałowych nie zalicza się zatem przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, niestanowiących wnip w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4–7 updop.

MF opowiedział się za tą drugą linią interpretacyjną: podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zbycia prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie (tj. w sytuacji, gdy dane prawo nie zostało nabyte od innego podmiotu), nie powinien zaliczyć przychodu z takiego zbycia do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b updop, lecz powinien rozpoznać je jako przychody z pozostałych źródeł.

Należałoby więc oczekiwać, że organy podatkowe wkrótce ujednolicą swoje stanowisko w tej kwestii, a błędne interpretacje zostaną uchylone.

w sprzedaży

Logowanie

email:

hasło:

 

 

Logowanie za pomocą emaila

Jeżeli nie pamiętasz hasła albo nie masz konta, to wyślemy na Twój email wiadomość weryfikującą. Po kliknięciu w link z emaila będziesz zalogowany na urządzeniu do chwili wylogowania.

email:

Klikając w poniższy link zgadzasz się na zapisanie podanych w formularzu danych i wykorzystywanie ich zgodnie z polityką przetwarzania danych dostępną w dokumencie ⇒Polityka przetwarzania danych osobowych (RODO)⇐

 

Logowanie do za pomocą emaila

Sprawdzanie danych....